Search Results: 3,177 ตำแหน่งว่าง

รายละเอียดงาน งานเลขานุการ ผู้บริหารระดับสูง (Office of the Executives) รับผิดชอบจัดเตรียมตารางการนัดหมายเกี่ยวกับกิ...

บริษัท นนทบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด

เมืองนนทบุรี
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน จัดซื้อ จัดหา ทรัพยากร วัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในงานขายและศูนย์บริการ และโครงการพิเศษอันเนื่องมา...

บริษัท นนทบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด

เมืองนนทบุรี
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน -ตอบแชท ให้ข้อมูลลูกค้า -เช็คออเดอร์ทุกเช้า ผ่านช่องทาง Online ปริ้นใบสั่งซื้อให้สโตร์ - โทรดูแลและ...

บริษัท ยูเนียน พลัส (1996) จำกัด

เมืองนนทบุรี
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน -ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการคีย์ข้อมูลสินค้าเข้าและออกเข้าสู่ระบบ -ตรวจสอบใบส่งสินค้าก่อนนำส่งและหลังนำ...

บริษัท กูร์เมท์ วัน ฟู้ดส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

บางใหญ่, นนทบุรี, ภาคกลาง
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน -จัดทำเอกสารและติดต่อประสานงานโครงการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -จัดเตรียมรายงานวาระการประชุมและสรุปราย...

บริษัท ทีวายเค กลาส จำกัด

บางใหญ่, นนทบุรี, ภาคกลาง
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ดูแลทำความสะอาด อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ทางการแพทย์ คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศหญิง - ชาย # วุฒิ NA ...

โรงพยาบาลวิภาราม-ปากเกร็ด

ปากเกร็ด
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ให้บริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยม ทั้งการให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ การจูงใจและเสนอขายสินค้า การให้คำ...

บริษัท เครื่องไฟฟ้าบุญธนาภัณฑ์ จำกัด

บางใหญ่, นนทบุรี, ภาคกลาง
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ควบคุม ดูแล ดำเนินการตามขั้นตอนการสรรหาว่าจ้าง - ออกแบบ และดำเนินการประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างตามช...

บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)

ปากเกร็ด
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - รับผิดชอบงานขายตามเป้าหมาย - เข้าพบลูกค้า - เปิดลูกค้าใหม่เพิ่อเพิ่มฐานลูกค้า ติดต่อลูกค้าใหม่ แล...

บริษัท พี.อาร์.ไอ.ผลิตภัณฑ์ จำกัด

บางบัวทอง
26 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน รู้จักยา จัดยา เรียงยา จัดสต๊อคยา คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศ หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี # วูฒิ ม.6...

โรงพยาบาลวิภาราม-ปากเกร็ด

ปากเกร็ด
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - รับผิดชอบงานด้านธุรการ การประสานงานภายใน - ภายนอกหน่วยงาน - รวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานภายในแผนก จัดท...

TDAR Co., Ltd.

เมืองนนทบุรี
3 วันที่ผ่านมา

11000 บาท

รายละเอียดงาน : บริษัท 21 Intercorp จำกัด จำหน่ายสินค้ากระดาษทิชชู่ รับสมครเซลล์ กรุงเทพ และปริมณฑล ภาคเหนือ,ภาค...

บริษัท ทเวนตี้วัน อินเตอร์คอร์ป จำกัด

จังหวัดนนทบุรี
11 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน © กำหนดเป้าหมายงานด้านการตลาดให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร © วางแผนงานด้านการตลาดทั้งระบบ © วางแผ...

บริษัท นนทบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด

เมืองนนทบุรี
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.เบิกอะไหล่ - คืนอะไหล่ 2.เช็คประกัน Supplier 3.ส่งงาน Store Supplier 4.รับงานซ่อมเครื่องลูกค้า ...

บริษัท อี-เมอร์แชนท์ จำกัด

บางกรวย
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ดูแลรับลูกค้าทางด้าน Page Facebook สามารถให้ข้อมูลสินค้าและบริการด้านการขายให้กับลูกค้าที่ติดต่อเข้ามา...

บริษัท เฟิรสท์เทรด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ไทรน้อย, นนทบุรี, ภาคกลาง
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. วางแผน กำกับดูแล ประสานงานในกิจการด้านการขนส่ง บริหารงาน ควบคุมงบประมาณ และทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีป...

บริษัท ซี. ซี. เอส. แอดวานซ์ เทค จำกัด

บางใหญ่, นนทบุรี, ภาคกลาง
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. ดูแลลูกค้าในกลุ่มลูกค้าเดิม และหาสร้างฐานลูกค้าใหม่ 2. ขายและนำเสนอเกี่ยวกับวัตถุดิบผลิตยา, อาหาร ...

บริษัท โอนิ คอร์ป จำกัด

บางใหญ่, นนทบุรี, ภาคกลาง
5 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.เสนอขายสินค้าที่ลูกค้าต้องการสร้างแบรนด์ตัวเองให้กับลูกค้าเก่าและใหม่ 2.ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อ...

บริษัท อาร์กอซี่ คอสเมติกส์ จำกัด

บางใหญ่, นนทบุรี, ภาคกลาง
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ออกไปพบลูกค้าใหม่ๆ เสนอขายสินค้าให้แก่ลูกค้า ตามห้างร้านต่างๆ ทำรายงานการขายประจำวัน / สัปดาห์ / เดื...

That's Right Creative Co., Ltd.

ปากเกร็ด
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน -Support เอกสารให้กับพนักงานขาย -จัดทำใบเสนอราคาให้แก่ลูกค้า ดูแลเอกสารเกี่ยวกับงานขาย -ประสานงานกั...

บริษัท ทีวายเค กลาส จำกัด

บางใหญ่, นนทบุรี, ภาคกลาง
1 วันที่ผ่านมา