งาน จังหวัดนนทบุรี

3,024 ตำแหน่งว่าง

Search Results:

Admin Online

1. เวลาทำงาน ตั้งแต่ 15.00 น. - 24.00 น. 2. ใช้งาน Social Media ได้ดี สวัสดิการ : 1. สิทธิ์รักษาพยาบาล ประกันสัง...
เมืองนนทบุรี
2 วันที่ผ่านมา

Service Admin (เมืองทองธานี)

ลักษณะการทำงาน : •จัดทำเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย •ประสานงานทั้งภายนอก-ภายใน •งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย •ทำงานจั...
จังหวัดนนทบุรี
11 วันที่ผ่านมา

รับสมัคร​ Admin ประจำบริษัท

10000 บาท

จำนวน 2 อัตรา ลักษณะการทำงาน **ลักษณะงาน**​ โทรสรรหาพนักงานตามสื่อออนไลน์หรืิอเว็ปจัดหางาน​ ลงข้อมูลสรุปงาน​ ดูแลอ...
จังหวัดนนทบุรี
1 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ธุรการงานคดี (Admin)

10000 บาท

หน้าที่ความรับผิดชอบ -จัดเอกสารประกอบการดำเนินคดีให้ทนายความ-ลงข้อมูลรายละเอียดในรายงาน-ประสานงานกับธนาคารผู้ว้าจ้าง...
จังหวัดนนทบุรี
3 วันที่ผ่านมา

ธุรการทั่วไป (Admin Officer)

- ดูแลประสานงานเอกสารภายในทั้งหมด - จัดทำเอกสารสำคัญต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน - ดูแลความเรียบร้อยของคลังสินค้าสำนักงาน...
บางบัวทอง
4 วันที่ผ่านมา

Admin

หน้าที่ความรับผิดชอบ : Responsiblities : เจ้าหน้าที่ประสานงานและธุรการ คุณสมบัติ ...
เมืองนนทบุรี
8 วันที่ผ่านมา

QC Officer

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ปฏิบัติงานตามระบบมาตรฐาน GMP, ISO 17025 หรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง- จัดการตัวอย่างทดสอบ จัดเก็บ R...
จังหวัดนนทบุรี
2 วันที่ผ่านมา

ธุรการ/จัดซื้อ/ประสานงานทั่วไป/Purchase Admin

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. จัดซื้อสินค้าและบริการ ตามที่ได้รับมอบหมายให้ทันต่อเวลา ต่อรองราคา เปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขที...
จังหวัดนนทบุรี
4 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ธุรการบริหารพื้นที่ธุรกิจ / Admin Operation Officer

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ดูแลรับผิดชอบด้านงานตรวจเอกสารและอื่นๆ ที่เกียวข้องกับบริษัทฯ ผู้รับเหมา (Outsource) ทั้งบริษัท...
จังหวัดนนทบุรี
2 วันที่ผ่านมา

QC แผนกผลิตอาหาร-คหกรรม

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแล ควบคุม และตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ประเภทอาหารสด-น้ำจิ้มสุกี้- จัดทำสต๊อคเข้า-ออก ของอาหา...
จังหวัดนนทบุรี
5 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR admin)

หน้าที่ความรับผิดชอบ งานของเพื่อนร่วมทีมคนใหม่ของเรา แบบนี้เลย"- ช่วยงานด้าน Recruitment เช่น นัดสัมภาษณ์งาน,ดูแล Cand...
จังหวัดนนทบุรี
2 วันที่ผ่านมา

Admin Page

10500 บาท

หน้าที่ความรับผิดชอบ - บริหารจัดการลูกค้าออนไลน์- ดูแลบริการหลังการขาย- ประสานงานลูกค้า- อัปเดทข้อมูล รูปภาพในทุกช่อ...
จังหวัดนนทบุรี
3 วันที่ผ่านมา

Admin

ลักษณะการทำงาน : ไม่ระบุ คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เข้าใจและสามารถทำงานด้านการตลาดออนไลน์ได้ครบทุกกระบวนการ 2. พิมพ...
จังหวัดนนทบุรี
22 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนีัสิน (Collector officer)

9500 บาท

หน้าที่ความรับผิดชอบ - โทรแจ้งยอดชำระให้กับลูกหนี้ที่ค้างชำระค่างวด- การนำเสนอวิธีการชำระค่างวดและแนะนำเพื่อให้บัญชีเป...
จังหวัดนนทบุรี
3 วันที่ผ่านมา

Site Admin

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1) ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในและนอกองค์กร 2) รับผิดชอบงานด้านเอกสารในหน่วยงาน 3) จัดระบ...
จังหวัดนนทบุรี
16 ชั่วโมงที่ผ่านมา

Sales Support

หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดทำข้อมูลและเอกสารที่ออกจากระบบ AX- คอยติดตามงาน และติดต่อประสานงานกับภายในและภายนอกบริษัท ค...
จังหวัดนนทบุรี
3 วันที่ผ่านมา

QA Officer /

หน้าที่ความรับผิดชอบ -ประสานงานในการดำเนินการในระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality Management System)-ประสานงานและดำเนินการตร...
จังหวัดนนทบุรี
2 วันที่ผ่านมา

พนักงานควบคุมคุณภาพ / QC

หน้าที่ความรับผิดชอบ - เก็บตัวอย่าง EM ใน QC Lab ll เพื่อตรวจติดตามระบบ cleanroom- สุ่มตัวอย่างน้ำของ Sterile Fill-Fin...
จังหวัดนนทบุรี
2 วันที่ผ่านมา

Sales Admin

หน้าที่ความรับผิดชอบ •วางแผนกับทีมขาย เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เช่น ยอดขาย จำนวนลูกค้า •สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า •ทำเอก...
จังหวัดนนทบุรี
2 วันที่ผ่านมา

Social Media Admin (FACEBOOK)

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแล Social Media ของบริษัท Facebook , Line และอื่นๆ- รับออร์เดอร์ของลูกค้า ตอบคำถาม แก้ไขปัญหา...
จังหวัดนนทบุรี
2 วันที่ผ่านมา