เงื่อนไขของบริการ

1 ข้อแม้ทั่วไป

1.1. Jooble (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า - บริษัท) ให้บริการ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า - บริการ) เพื่อใช้เว็บไซต์ในงานนอกเหนือจากวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ https://th.jooble.org (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า - เว็บไซต์) ภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ การใช้เว็บไซต์ในเชิงพาณิชย์ (รวมทั้งการจัดการรณรงค์การโฆษณา) ถูกบังคับด้วยสัญญาอื่น ที่จัดทำขึ้นโดยตรงกับผู้รับของบริการนั้น

1.2. การเข้าชมเว็บไซต์ และการใช้ข้อมูลในเว็บไซต์เป็นการแสดงว่า คุณยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้ คุณไม่อาจใช้บริการได้ ถ้าคุณไม่ยอมรับเงื่อนไขต่างๆ

1.3. คุณไม่อาจใช้บริการได้ถ้ากฎหมายของประเทศที่คุณอยู่อาศัย หรือเขตปกครองที่คุณใช้บริการได้ห้ามไว้

1.4. Jooble อาจเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเหล่านี้ได้เป็นระยะๆ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า สามารถเปิดดูเงื่อนไขฉบับล่าสุดเหล่านี้ได้เสมอที่ https://th.jooble.org/info/termsเงื่อนไข ถ้าคุณยังคงใช้บริการต่อไปหลังจากเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ถือว่าคุณยอมรับเงื่อนไขฉบับใหม่แล้ว

2. ไม่มีการรับประกัน

คุณเข้าใจและยอมรับว่า:

2.1. มีการให้ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ "ตามสภาพที่เป็นอยู่" โดยไม่มีการรับประกันถึงความถูกต้อง และคุณใช้เว็บไซต์โดยรับความเสี่ยงเอาเอง บริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ เนื่องจากผลการใช้ข้อมูลของคุณ ที่ได้มาจากเว็บไซต์นี้

2.2. บริษัทไม่รับประกัน:

 • ข้อมูลบนเว็บไซต์จะสัมพันธ์การวัตถุประสงค์ในการเข้าชมของคุณ;
 • การทำงานอย่างไม่ขัดข้องของเว็บไซต์;
 • การทำงานที่ไม่ผิดพลาดของเว็บไซต์

2.3. เนื้อหาใดๆ ของเว็บไซต์ (ข้อความ กราฟิก เสียงหรือวิดีทัศน์) ที่ลงประกาศเพื่อใช้งานทั่วไปอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ที่สร้างเนื้อหานั้น

2.4. เว็บไซต์อาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นที่เป็นของผู้อื่น และหน่วยงานอื่น คุณรับรู้และยอมรับว่า บริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการเข้าถึงหรือเนื้อหาของทรัพยากรเหล่านี้ รวมทั้งผลสืบเนื่องใดๆ เกี่ยวกับการใช้เนื้อหานั้นๆ

2.5. บริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ถึงความถูกต้องของข้อมูลที่นำเสนอในเว็บไซต์ และสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเอกสารใดๆ ในเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

2.6. บริษัททำการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอต่อลักษณะการให้บริการ คุณยอมรับว่า อาจเปลี่ยนแปลงบริการได้โดยไม่ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ

2.7. Jooble อาจยกเลิกบริการได้ชั่วคราวหรือเป็นการถาวร โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

3. ข้อจำกัด

3.1. คุณตกลงว่า จะไม่ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อลงประกาศเนื้อหาที่:

 • เหยียดหยามหรือละเมิดสิทธิ์ของคนหรือหน่วยงานใดๆ
 • มีข้อเท็จจริงที่ไม่ถูกต้อง ข้อมูลสบประมาท หรือข้อมูลที่ทำลายชื่อเสียงทางธุรกิจ
 • ใช้ชื่อของบุคคลหรือหน่วยงานอื่น ที่ผู้ประกาศไม่มีสิทธิ์ที่จะทำเช่นนั้น
 • ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าหรือสิทธิบัตรที่เป็นของบุคคลอื่น
 • ฝ่าฝืนกฎหมายของประเทศที่คุณอยู่อาศัย หรือเขตปกครองที่คุณตั้งอยู่และใช้บริการนี้

3.2. คุณยอมรับว่าจะไม่ดำเนินการเพื่อที่จะ:

 • บั่นทอนการทำงานของอุปกรณ์ของบริษัท;
 • บั่นทอนการใช้เว็บไซต์โดยผู้ใช้งานรายอื่น;
 • ทำลายอุปกรณ์หรือข้อมูลในอุปกรณ์ของบริษัท

3.3. คุณตกลงที่จะไม่ให้ข้อมูลผิดในแบบพิมพ์ลงทะเบียนใดๆ ในเว็บไซต์ (รวมทั้งที่อยู่อีเมลซึ่งคุณไม่มีสิทธิ์ใช้)

4. ความเป็นส่วนตัว

4.1. สามารถเข้าถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Jooble ได้เสมอ จากที่อยู่ดังต่อไปนี้: https://th.jooble.org/info/privacy เอกสารนี้อธิบายถึงเงื่อนไขในการที่ Jooble เก็บและใช้ข้อมูลที่ได้รับมาจากคุณ

4.2. เมื่อยอมรับข้อมูลเหล่านี้ คุณยังยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทอีกด้วย

5. ข้อแม้โดยสรุป

5.1. ไม่มีเงื่อนไขใดๆ ที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับบริษัทในฐานะตัวแทน ความสัมพันธ์แบบนายจ้างลูกจ้าง หรือความสัมพันธ์ในรูปแบบอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้โดยตรงในเงื่อนไขเหล่านี้

5.2. คุณยอมรับว่า บริษัทจะไม่ต้องรับผิดชอบก่อนคุณหรือบุคคลภายนอก ในการที่คุณละเมิดหน้าที่ตามเงื่อนไขเหล่านี้ คุณมีความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อผลสืบเนื่องใดๆ จากการละเมิดนั้นๆ


ถ้าคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเงื่อนไขเหล่านี้ คุณอาจติดต่อเราได้ทางแบบพิมพ์บนเว็บไซต์ หรือเขียนจดหมายไปยังที่อยู่ดังต่อไปนี้:

Ladoburn Europe LTD, Griva Digeni str, Panayides Building, Office 203, Limassol 3035, Cyprus, T.: +44 20 3239 2317