นโยบายความเป็นส่วนตัว

Jooble ปฏิบัติต่อข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับจากผู้ใช้ในลักษณะที่มีความรับผิดชอบและระมัดระวัง


เนื่องจากผู้ใช้ทำงานกับบริการของ Jooble ดังนั้น Jooble จึงรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้เอาไว้:

1. ข้อมูลที่คุณให้โดยตรง โดยใช้แบบพิมพ์ที่เกี่ยวข้องจากเว็บเพจของ Jooble โดยทั่วไปแล้ว จะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ: ชื่อเต็ม ตำแหน่ง ที่ยู่อีเมล เป็นต้น Jooble เก็บข้อมูลเหล่านี้เฉพาะเมื่อคุณได้ยืนยันการส่งข้อมูลแล้ว โดยการกดปุ่มที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

มีการใช้ข้อมูลเหล่านี้ในบริการของ Jooble โดยเฉพาะเท่านั้น (เช่น ส่งคำแจ้งงานใหม่ไปยังที่อยู่อีเมลของคุณ) และเฉพาะเมื่อคุณยินยอมเท่านั้น Jooble เฝ้าระวังเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่า คุณมีโอกาสปฏิเสธบริการเหล่านี้ รวมทั้งแก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่ได้ให้ไว้ในระหว่างที่ใช้บริการเหล่านี้

2. แฟ้มคุกกี้เป็นแฟ้มที่มีข้อมูลจำนวนน้อยที่ส่งจากเว็บโฮสต์ไปยังเว็บเบราเซอร์ของคุณ ซึ่งต่อมากมีการบันทึกไว้บนฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ

  • ในกรณีส่วนใหญ่ Jooble มีการใช้แฟ้มเหล่านี้เพื่อระบุตัวตนของคุณเมื่อคุณเปิดเข้า Jooble ครั้งต่อไป เพื่อให้การโต้ตอบและการนำทางไปที่เว็บไซต์เป็นสิ่งที่ง่ายสำหรับคุณ
  • ในกรณีอื่นๆ Jooble บันทึกคุกกี้ไว้เป็นข้อมูลช่วยที่ปกปิดชื่อ ซึ่งไม่ได้เชื่อมโยงกับตัวตนของคุณโดยทางใดๆ

ในแต่ละตำแหน่ง คุณอาจห้ามเว็บเบราเซอร์ของคุณไม่ให้ยอมรับคุกกี้ก็ได้ อย่างไรก็ตาม คุณควรพิจารณาว่า อาจทำให้บริการบางอย่างของ Jooble ทำงานได้ไม่ถูกต้อง ตามที่อธิบายในย่อหน้า 2b ข้างต้น

3. ล็อก ในแต่ละครั้งที่ผู้เข้าชมได้ใช้บริการของ Jooble บริการของเราจะบันทึกข้อมูลส่วนนี้ไว้ในแฟ้มล็อก แฟ้มล็อกเหล่านี้อาจรวมเอาข้อมูลประเภทต่างๆ เช่น: ที่อยู่ IP ของคอมพิวเตอร์ของคุณ ข้อความ วันที่และเวลาที่ร้องขอบริการ ประเภทของเบราเซอร์ เป็นต้น เซิร์ฟเวอร์ของเราจะบันทึกข้อมูลการใช้เช่นนี้ลงในแฟ้มล็อก

มีการใช้ข้อมูลจากแฟ้มล็อกเพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติเท่านั้น โดยใช้ในการปรับปรุงและบำรุงรักษาบริการของ Jooble


เว็บเพจของ Jooble อาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นบนอินเตอร์เน็ต ซึ่งอาจรวบรวมข้อมูลสำหรับตนเอง บันทึกแฟ้มคุกกี้ของตน เป็นต้น เราไม่ได้ควบคุมเว็บไซต์เหล่านี้ หรือควบคุมนโยบายความเป็นส่วนตัวนั้นๆ

Jooble ใช้ข้อมูลที่คุณมอบให้เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้นเท่านั้น อาจใช้ข้อมูลเหล่านี้ในวัตถุประสงค์อื่นได้เฉพาะเมื่อคุณยินยอมเท่านั้น ซึ่งจะได้โดยที่อยู่อีเมลหรือข้อความอีเมลของคุณโดยเฉพาะ

บริษัทใช้มาตรการทั้งหมดที่อยู่ภายใต้การควบคุมของตน และสัมพันธ์กับมาตรฐานทางเทคนิคสมัยใหม่ เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ ในบริษัทนั้น เฉพาะพนักงานที่จำเป็นต้องปรับปรุงบริการเท่านั้น จึงจะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ได้ Jooble รับประกันว่า พนักงานเหล่านี้ทั้งหมดถูกบังคับโดยสัญญาการปกปิดความลับ และจะถูกลงโทษหากฝ่าฝืนหน้าที่เหล่านี้


เนื่องจากอินเตอร์เน็ตมีความเติบโต และเราต้องการขยายขอบข่ายการบริการของเราออกไปอย่างต่อเนื่องโดยคงความเป็นส่วนตัวไว้ในระดับสูง จึงอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ได้ หากทำการเปลี่ยนแปลงเช่นนั้น Jooble จะพิมพ์นโยบายฉบับเปลี่ยนแปลงไว้ในเว็บเพจเดียวกัน คือ: https://th.jooble.org/info/privacy

ถ้านโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับใหม่จำกัดสิทธิ์ของคุณที่เกิดจากนโยบายนี้แล้ว Jooble จะแจ้งให้คุณทราบ โดย:

  • ทำประกาศที่มองเห็นได้ไว้ที่หน้าแรกของเว็บไซต์ที่ https://th.jooble.org
  • ส่งอีเมลถึงคุณ ถ้าคุณได้ระบุที่อยู่อีเมลเมื่อใช้บริการ Jooble และได้รับความยินยอมให้รับประกาศเช่นนั้น

Jooble ติดตามการปฏิบัติตามกฎระเบียบในนโยบายฉบับนี้เสมอ


ถ้าคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายหรือรายละเอียดเหล่านี้ คุณอาจติดต่อเราได้ทางแบบพิมพ์บนเว็บไซต์ หรือเขียนจดหมายไปยังที่อยู่ดังต่อไปนี้:

Ladoburn Europe LTD, Griva Digeni str, Panayides Building, Office 203, Limassol 3035, Cyprus, T.: +44 20 3239 2317