Search Results: 3,201 ตำแหน่งว่าง

รายละเอียดงาน 1. นำเสนอขายสินค้าประเภทเครื่องชั่งของบริษัท 2. ออกพบลูกค้าทั้งใหม่และเก่าเพื่อขยายฐานลูกค้า่ 3. ทำย...

บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด

ปทุมธานี
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน -ดำเนินงานตามแผนที่ได้รับมอบหมาย -ให้คำปรึกษาและแนะนำลูกค้า -ในการทำงาน มีทั้งใน และนอกสถานที่ ...

บริษัท ไอเดียล แอดวานซ์ จำกัด

ปทุมธานี
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - รับผิดชอบการตรวจสอบคุณภาพของงานระหว่างกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์สินค้าสำเร็จรูป - วิเคราะห์สาเหตุของ...

บริษัท ไทยไทโย จำกัด

ปทุมธานี
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน จัดซื้อ จัดหา ทรัพยากร วัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในงานขายและศูนย์บริการ และโครงการพิเศษอันเนื่องมา...

บริษัท นนทบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด

เมืองนนทบุรี
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน งานเลขานุการ ผู้บริหารระดับสูง (Office of the Executives) รับผิดชอบจัดเตรียมตารางการนัดหมายเกี่ยวกับกิ...

บริษัท นนทบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด

เมืองนนทบุรี
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน -ตอบแชท ให้ข้อมูลลูกค้า -เช็คออเดอร์ทุกเช้า ผ่านช่องทาง Online ปริ้นใบสั่งซื้อให้สโตร์ - โทรดูแลและ...

บริษัท ยูเนียน พลัส (1996) จำกัด

เมืองนนทบุรี
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ประสานงาน ตรวจเช็คสต็อก คุณภาพของสินค้า คุณสมบัติผู้สมัคร # วุฒิม.6 ขึ้นไป # พร้อมที่จะเรียนรู้...

บริษัท ฐานทองคอนกรีต 168 จำกัด

ปทุมธานี
5 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน รับผิดชอบงานทำความสะอาด คลีนนิ่ง ปัดกวาด เช็ดถู ทั้งงานฉีดพ่น โรยตัว หลังคา เช็ดกระจก ล้างพื้น ล้างแผง...

บริษัท อินสเปคเตอร์ คอนซัลแตนท์ พลัส จำกัด

ลำลูกกา
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ดูแลทำความสะอาด อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ทางการแพทย์ คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศหญิง - ชาย # วุฒิ NA ...

โรงพยาบาลวิภาราม-ปากเกร็ด

ปากเกร็ด
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ควบคุม ดูแล ดำเนินการตามขั้นตอนการสรรหาว่าจ้าง - ออกแบบ และดำเนินการประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างตามช...

บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)

ปากเกร็ด
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - รับผิดชอบงานขายตามเป้าหมาย - เข้าพบลูกค้า - เปิดลูกค้าใหม่เพิ่อเพิ่มฐานลูกค้า ติดต่อลูกค้าใหม่ แล...

บริษัท พี.อาร์.ไอ.ผลิตภัณฑ์ จำกัด

บางบัวทอง
26 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - รับผิดชอบงานด้านธุรการ การประสานงานภายใน - ภายนอกหน่วยงาน - รวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานภายในแผนก จัดท...

TDAR Co., Ltd.

เมืองนนทบุรี
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ควบคุมคุณภาพในระหว่างการผลิต,คุณภาพเส้น,ตรวจสอบชิ้นงาน,ความถูกต้อง Inkjet ตรวจสอบคุณภาพก่อนส่งสินค้า...

บริษัท ฟู้ดเดิ้ล นู้ดเดิ้ล จำกัด

ปทุมธานี
5 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน © กำหนดเป้าหมายงานด้านการตลาดให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร © วางแผนงานด้านการตลาดทั้งระบบ © วางแผ...

บริษัท นนทบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด

เมืองนนทบุรี
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ประสานรีสอร์ทดิแอร์เขาใหญ่ 2. ถาม-ตอบ การจองที่พักของรีสอร์ทดิแอร์เขาใหญ่ 3...

รีสอร์ท ดิแอร์ @ เขาใหญ่

ปทุมธานี
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน บริษัท ดี -ไนน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ให้บริการติดตั้ง ตรวจสอบ แก้ไข ระบบไฟฟ้าแรงดัน ในโรงงานอุตสาหรร...

บริษัท ดี - ไนน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ปทุมธานี
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ออกไปพบลูกค้าใหม่ๆ เสนอขายสินค้าให้แก่ลูกค้า ตามห้างร้านต่างๆ ทำรายงานการขายประจำวัน / สัปดาห์ / เดื...

That's Right Creative Co., Ltd.

ปากเกร็ด
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ตรวจซ่อม,แก้ไข,ทดสอบชิ้นงาน สินค้าไอที อีเล็คทรอนิคส์ บริการให้คำปรึกษาแนะนำลูกค้าสอนการใช้งาน ค...

บริษัท ปทุมดีไซน์ คอมมิวนิเคชั่น ซิสเต็ม จำกัด

ปทุมธานี
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ทำการวิเคราะห์ และตรวจทานผลการวิเคราะห์ก่อนส่งผลไปยังฝ่ายผลิต - ทำการควบคุมคุณภาพของแต่ละกระบวนการใ...

Sime Darby Oils Nonthaburi Co., Ltd.

ปากเกร็ด
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ดูแล Social Media เช่น Facebook Shopee Lazada Line - ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า ผ่านช่องทางออนไลน์ เช...

บริษัท โนวิเทธ กรุ๊ป จำกัด

ลำลูกกา
1 วันที่ผ่านมา