237 ตำแหน่งว่าง

Search Results:

ผู้จัดการแผนกสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย

รายละเอียดงาน - ควบคุมดูแลงานสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยทั้งระบบ - ดูแลรับผิดชอบงานตรวจสอบให้เป็นไปตามข้...

บริษัท ไทยการ์เมนต์เอ๊กซปอร์ต จำกัด (สาขาอ้อมน้อย)

กระทุ่มแบน
1 วันที่ผ่านมา

พนักงานแพ็คสินค้า

รายละเอียดงาน - ตรวจนับและจัดเรียงสินค้าในสโตร์ - เช็คสินค้าสต็อกเข้า-ออก ในระบบ - จัดสินค้าตามออเดอร์และตรวจสอบคว...

บริษัท เฮอร์ริเคน รีอินเวนชั่น จำกัด

กระทุ่มแบน
3 วันที่ผ่านมา

พนักงานล่ามภาษาพม่า

รายละเอียดงาน ประสานงาน แปลภาษา ภายในและภายนอกองค์กร แปลเอกสารในองค์กร เช่น ขั้นตอนการทำงานภาษาพม่า ตรวจสอบความเ...

บริษัท จ.ไทยสยาม อุตสาหกรรม จำกัด

กระทุ่มแบน
2 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ

รายละเอียดงาน - หาวัสดุอุปกรณ์ให้ตรงตามนโยบายบริษัท - ติดต่อประสานงานกับ Supplier - ติดตามงานและควบคุมให้ Supplie...

บริษัท เพาเวอร์ ครอป จำกัด

กระทุ่มแบน
2 วันที่ผ่านมา

ช่างเชื่อมคุม Robot

รายละเอียดงาน • วางแผนงานเชื่อม ทั้ง Manual และ Robot ช่างเชื่อมโลหะ • เชื่อมชิ้นงานตามแบบที่ได้รับมอบหมาย • ตรวจ...

บริษัท จ.ไทยสยาม อุตสาหกรรม จำกัด

กระทุ่มแบน
2 วันที่ผ่านมา

ช่างซ่อมบำรุง

รายละเอียดงาน ดูแลการซ่อมบำรุงเครื่องจักรให้งานผลิตดำเนินไปอย่างราบรื่น ดูแลซ่อมบำรุงเครื่องจักรตามแผนที่กำหนด ท...

บริษัท เอแอนด์เอส (1992) จำกัด

กระทุ่มแบน
2 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

รายละเอียดงาน 1. รับผิดชอบงานวางแผนการผลิต 2. ตรวจติดตามการปฏิบัติงานตามแผนการผลิต 3. ประสานงานระหว่างแผนกที่เกี่...

บริษัท จ.ไทยสยาม อุตสาหกรรม จำกัด

กระทุ่มแบน
2 วันที่ผ่านมา

พนักงานส่งเสริมการขาย

รายละเอียดงาน ศึกษาสินค้าของทางบริษัท เพื่อแนะนำและให้ความรู้กับเกษตรกร - ตั้งบูธช่วยขายหน้าร้านลูกค้า, เชียร์ขายส...

บริษัท เคที โพรเทค จำกัด

กระทุ่มแบน
3 วันที่ผ่านมา

วิศวกรฝ่ายผลิต / อุตสาหการ

รายละเอียดงาน 1. จัดทำ Bill of Material 2. สามารถทำ CAD / CAM ได้ 3. วิเคราะห์ข้อมูลการผลิต วางแผนการผลิต 4. เพ...

บริษัท จ.ไทยสยาม อุตสาหกรรม จำกัด

กระทุ่มแบน
2 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่บุคคล

รายละเอียดงาน 1.งานด้านสรรหาพนักงาน รายวัน-รายเดือน 2.งานอบรม ภายในและภายนอก 3.งานเอกสารแผนกบุคคล 4.และอื่นๆ ที...

บริษัท ทองเครือ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

กระทุ่มแบน
3 วันที่ผ่านมา

พนักงานฝ่ายผลิต ทั่วไป

รายละเอียดงาน ปฎิบัติงานฝ่ายผลิตในโรงงาน มีโอทีทุกวัน คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศ ชาย หญิง # การศึกษา ไม่ระบุ #...

บริษัท จ.ไทยสยาม อุตสาหกรรม จำกัด

กระทุ่มแบน
2 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

รายละเอียดงาน - รับผิดชอบงานวางแผนการผลิต - ตรวจติดตามการปฏิบัติงานตามแผนการผลิต - ประสานงานระหว่างแผนกที่เกี่ยวข...

บริษัท แพลน อลูมินั่ม จำกัด

กระทุ่มแบน
1 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล HR

รายละเอียดงาน -ทำใบอนุญาตทำงานให้ชาวต่างชาติหรือแรงงานต่างด้าว (Work permit) -ดูแลระบบบริหารงานบุคคลและธุรการ -สร...

บริษัท จ.ไทยสยาม อุตสาหกรรม จำกัด

กระทุ่มแบน
2 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ BOM-CAD-CAM

รายละเอียดงาน - ศึกษาแบบต่างๆ ของผลิตภัณฑ์บริษัทฯ - จัดทำแบบและเอกสารประกอบการเขียนแบบและเอกสารในการสั่งผลิตตามโปรแ...

บริษัท ทองเครือ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

กระทุ่มแบน
1 วันที่ผ่านมา

พนักงานขับรถ

รายละเอียดงาน - ส่งของ ภายในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เขตระยอง ชลบุรี เป็นต้น - ขับรถให้ผู้บริหารในบางครั้ง - มีประส...

บริษัท ไทยคาร์บอนแอนด์กราไฟต์ จำกัด

กระทุ่มแบน
หนึ่งเดือนที่แล้ว

เจ้าหน้าที่ธุรการ/บัญชี ด่วน

รายละเอียดงาน ดูแล ประสานงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ คุณสมบัติผู้สมัคร # วุฒิการศึกษา ปวช.- ปวส.บัญชี # เพศ ห...

บริษัท ซิวลามีเนชั่น จำกัด

กระทุ่มแบน
1 วันที่ผ่านมา

แม่บ้าน (อ้อมน้อย)

รายละเอียดงาน - ทำความสะอาดโรงงานและออฟฟิศ - ดูแลความเรียบร้อยภายในโรงงาน - ปฎิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ...

บริษัท บางกอกโพลีชีท จำกัด

กระทุ่มแบน
14 วันที่ผ่านมา

แม่บ้าน

รายละเอียดงาน ทำความสะอาดดูแลความเรียบร้อยประจำสำนักงาน ดูแล ต้นไม้ ในบริษัท คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศหญิง # อา...

บริษัท จ.ไทยสยาม อุตสาหกรรม จำกัด

กระทุ่มแบน
2 วันที่ผ่านมา

ผู้ช่วยเลขานุการ

รายละเอียดงาน - ตรวจเอกสารใบเบิกรายการ ( ตรวจหลักฐานการชำระเงิน, เก็บข้อมูลลงตาราง Excel ) - ตรวจทริปเซลล์ ( ตรวจ GP...

บริษัท เคที โพรเทค จำกัด

กระทุ่มแบน
2 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ

รายละเอียดงาน - หาวัสดุอุปกรณ์ให้ตรงตามนโยบายบริษัท - ติดต่อประสานงานกับ Supplier - ติดตามงานและควบคุมให้ Supplie...

บริษัท เคที โพรเทค จำกัด

กระทุ่มแบน
2 วันที่ผ่านมา