Search Results: 206 ตำแหน่งว่าง

รายละเอียดงาน 1. ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน 2. จัดทำรายงานการตรวจสอบประจำวัน 3. บำรุงรักษาอุปกรณ์ตรวจสอบคุณภาพ 4. อื่...

บริษัท เซนิธ ผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด

กระทุ่มแบน
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน พนักงานทั่วไปฝ่ายผลิต คุณสมบัติผู้สมัคร # ไม่จำกัดวุฒิ # ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ # อายุ 18 ...

บริษัท เซ็นเตอร์ คอนเทนเนอร์ จำกัด

กระทุ่มแบน
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ควบคุมดูแลระบบการจัดเก็บเอกสารระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 - ควบคุมการขึ้นทะเบียนเอกสาร, จัดเก็บ และแจก...

บริษัท อาร์.เอ็น.บี.โปรดักส์ แอนด์ แพ็คเกจจิ้ง จำกัด

กระทุ่มแบน
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน -รักษาฐานลูกค้าเดิม -เพิ่มยอดขายจากลูกค้าเดิม -เปิดลูกค้าใหม่ -เพิ่มยอดขายลูกค้าใหม่ -อื่นๆตามที่...

บริษัท อินทรา พรแพค จำกัด

กระทุ่มแบน
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ใช้เครื่องมือวัดได้ (เวอร์เนียร์/ตลับเมตร) - รายงานปัญหาหรือสิ่งผิดปกติให้ผู้บัญชารับทราบ - รับผิด...

บริษัท บอสตัน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

กระทุ่มแบน
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ด่วน !!! พนักงาน QC สินค้า พนักงานฝ่ายคลังสินค้า ประสานงาน และ บริการหลังการขาย หน้าที่ - ...

บริษัท ไทยซันสปอร์ต จำกัด

กระทุ่มแบน
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ 1. ธุรการ คีย์ข้อมูล รวบรวมเอกสาร 2. จัดเตรียมสินค้า เบิกจ่ายสินค้า นับสต๊...

บริษัท ไทยซันสปอร์ต จำกัด

กระทุ่มแบน
1 วันที่ผ่านมา

11000 บาท

รายละเอียดงาน ด่วน !!! พนักงานฝ่ายคลังสินค้า ประสานงาน และ บริการหลังการขาย หน้าที่ - แพ๊คของ จัดเตรียมสินค้า ...

บริษัท ไทยซันสปอร์ต จำกัด

กระทุ่มแบน
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การบริการแก่ลูกค้า 2. โทรศัพท์หาลูกค้า / โทรศัพท์ติดต่อลู...

บริษัท เซ็นเตอร์ แพค จำกัด

กระทุ่มแบน
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ดูแลซ่อม,บำรุง,ติดตั้งเครื่องจักร,ทำใบมีดตะปู และงานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร # จ...

บริษัท จิตชัย เอ็นจิเนียริ่ง โปรดักท์ จำกัด

กระทุ่มแบน
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ขายสินค้าและดูแลหลังการขาย ประจำเขต -ภาคกลาง -ภาคตะวันออก -ภาคตะวันตก -ภาคเหนือตอนบน -ภาคเหน...

บริษัท เพาเวอร์ ครอป จำกัด

กระทุ่มแบน
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.บำรุงรักษา เครื่องจักร 2.ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าตามแผน 3.ซ่อมบำรุงสาธารณูปโภคทั่วไป 4.อื่นๆ ตามที่ได้...

บริษัท อินทรา พรแพค จำกัด

กระทุ่มแบน
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - งานรับ - ส่งเอกสารสำคัญ ใบสมัครของทางธนาคาร (Application) - ตรวจสอบเอกสาร และความถูกต้องของเอกสาร ...

บริษัท ไพวอท จำกัด

กระทุ่มแบน
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. ติดต่อประสานงานพิมพ์ ส่งเอกสาร คีย์ข้อมูลของบริษัท 2. งานด้านเอกสาร งานสต๊อกสินค้า 3. ปฏิบัติงาน...

บริษัท จิตชัย เอ็นจิเนียริ่ง โปรดักท์ จำกัด

กระทุ่มแบน
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ดูแลระบบ , TPM เครื่องจักร - ระบบบบอยเลอร์ - ระบบไฟฟ้า มอร์เตอร์ , ปั๊มลม ตู้คอนโทรลไฟฟ้า , ต...

บริษัท เซ็นเตอร์ คอนเทนเนอร์ จำกัด

กระทุ่มแบน
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอ (ในและนอกสถานที่) - ตกแต่งรูปภาพและตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Adobe Lightroom, A...

บริษัท ฟิวเจอร์เทค อินเตอร์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

กระทุ่มแบน
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - รับผิดชอบงานด้านจัดซื้อทั่วไป - ติดต่อซัพพลายเออร์ สอบราคาเทียบราคาตามใบขอซื้อ - จัดทำข้อมูลรายละ...

บริษัท ไทยซันสปอร์ต จำกัด

กระทุ่มแบน
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ดูแลรับผิดชอบการเพิ่มสินค้า / ลงสินค้าของทางบริษัท ผ่านแพลตฟอร์ม shoppe , lazada , nocnoc , website (ม...

บริษัท เอ็มเจ โฮมคาร์เพ็ท จำกัด

กระทุ่มแบน
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. ตรวจสอบ ตรวจวัดชิ้นงานในกระบวนการผลิต 2. ตรวจวัดชิ้นงานที่่รับเข้าจากภายนอก (Incoming) 3. ตรวจวัด...

บริษัท จิตชัย เอ็นจิเนียริ่ง โปรดักท์ จำกัด

กระทุ่มแบน
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.บันทึกการจ่ายเงินจากใบสำคัญจ่ายเช็คพร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการ 2.ตรวจสอบความถูกต้อ...

บริษัท บอสตัน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

กระทุ่มแบน
3 วันที่ผ่านมา