Search Results: 1,098 ตำแหน่งว่าง

รายละเอียดงาน สรรหา คัดเลือกผู้ขายรายใหม่ ประเมินผู้ขาย ดูแลการจัดซื้อวัตถุดิบ วัสดุ และอุปกรณ์ ติดตามการส่งมอบว...

บริษัท แกรนด์ เลเบิล จำกัด

สามพราน
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - เชื่อมโลหะ (ตัวโช้คอัพ และชิ้นส่วนต่างๆ) - ตรวจสอบชิ้นงานก่อนส่งไปยังแผนกถัดไป - ทำความสะอาดอุปกรณ...

บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด

สามพราน
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน บรรจุกระดุม ตามใบออเดอร์ เขียนรายการ ชั่งน้ำหนัก งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ไ...

บริษัท เบสท์ บัทเทินส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

นครปฐม
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน บันทึกการเงิน ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลทางบัญชี/การเงิน ประสานงานกับส่วนโรงงานผลิตให้สามารถจัดทำบัญชี...

บริษัท เอส เค เอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

นครชัยศรี
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - Support งานเอกสารของ Sales และ งานสาขา - Support งานฝ่ายบุคคล - ดูแลงานด้าน Cashier และ งาน Stock...

บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด

นครปฐม
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.จัดทำเอกสารใบเคลื่อนย้าย 2.ประสานงานรถขนส่ง 3.ออกบิลใบส่งสินค้า คุณสมบัติผู้สมัคร # อายุ 2...

บริษัท ซินเซียร์ เฟรช ฟู้ด จำกัด

นครปฐม
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ขับรถให้ผู้บริหาร และตามที่ได้รับมอบหมาย - สวัสดิการอื่นๆ ค่ายานพาหนะ/น้ำมัน (ขับรถมาบ้านนาย) 2,600...

บริษัท อินฟีนิท เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด

นครปฐม
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพที่กำหนด 2.จัดทำสรุปรายงานประจำ 3.จัดเก็บแ...

บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด

สามพราน
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.รับผิดชอบงานด้านเอกสารขนส่ง Express ระหว่างประเทศ 2.ดราฟใบส่งสินค้าเข้าระบบ (ทำงานใน Excel,RES) 3....

บริษัท ซิกธ์ ปาร์ตี้ โลจิสติกส์ จำกัด

นครปฐม
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - มีหน้าที่ในการนำเสนอขายบ้านให้กับลูกค้า - ปิดการนำเสนอขายเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย - ดูแล ติดตาม ป...

บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพิร์ท คอนสตรัคชั่น จำกัด

นครปฐม
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - วางแผนขยายตลาดหาลูกค้ารายใหม่ๆเสนอผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย - เสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ - รับควา...

บริษัท แกรนด์ เลเบิล จำกัด

นครปฐม
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ถ่ายรูปรายงานความคืบหน้าของหน้าไซต์งาน คอยเช็คของเข้าหน้างาน และงานเอกสารทางด้าน Admin ทำเบิกจ่ายของอุ...

บริษัท ตรีเจริญเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ดอนตูม
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.เปิดรหัสลูกค้า ทำใบเสนอราคา และงานเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานขาย 2.ประสานงานกับร้านค้าจีนเรื่องร...

บริษัท ซิกธ์ ปาร์ตี้ โลจิสติกส์ จำกัด

นครปฐม
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.ดูแลควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานในแผนก/ภาพรวมการทำงาน และคุณภาพงานให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด 2.ศึก...

บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด (สาขาที่ 00002)

นครปฐม
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.วางแผนการผลิตตามที่ได้รับมอบหมาย 2.ทำการคำนวณ ,วิเคราะห์กระบวนการผลิต ,วัตถุดิบ ที่ใช้ในการผลิต 3...

บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด (สาขาที่ 00002)

สามพราน
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ติดตามงานทุกขั้นตอนงานผลิต - วางแผนการผลิตและติดตามงาน - บันทึกผลรายงานผู้บริหาร - ประสานงานแผน...

บริษัท เลิศลักษณ์ แฟชั่นเฮาส์ จำกัด

นครปฐม
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. จัดทำเอกสารเพื่อสนับสนุนงานขาย เช่น ใบเสนอราคา 2. ประสานงานระหว่างฝ่ายผลิตกับsale 3. .ประสานงานก...

บริษัท เลิศลักษณ์ แฟชั่นเฮาส์ จำกัด

นครปฐม
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.นำเสนอขายงานสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด 2.วางแผนการออกพบลูกค้า และวิเคราะห์ตลาดคู่แข่ง เพื่อนำเสนอขายสินค้...

บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด (สาขาที่ 00002)

นครปฐม
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน เย็บผ้า หนัง คุณสมบัติผู้สมัคร # มีประสบการในการ สวัสดิการ 1.ประกันอุบัติเหตุ 2.เครื่องแ...

บริษัท เอส เค เอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

นครชัยศรี
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน บำรุง ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้าและเครื่องจักรภายในโรงงาน คุณสมบัติผู้สมัคร # ชาย / หญิง อายุระหว่าง 23-40...

บริษัท เอ็ล.เอ็น.อาร์.เอสโซซิเอทส์ จำกัด

กำแพงแสน
2 วันที่ผ่านมา