งาน นครปฐม

1,045 ตำแหน่งว่าง

Search Results:

ธุรการ (Admin)

- การศึกษา : ปวส.หรือปริญญาตรี ทุกสาขา - ประสบการณ์ทำงาน : ไม่จำเป็น - เพศ : ช/ญ - อายุ : 20 ปีขึ้นไป - คุณสม...
นครปฐม
5 วันที่ผ่านมา

Admin แผนกผลิต

หน้าที่ความรับผิดชอบ -คีย์ข้อมูลรายงานผลิตแต่ละวันลงใน Excel และ SAP-เตรียมเอกสารใบทำงานล่วงเวลาพนักงาน -จัดเก็บเอกสา...
นครปฐม
5 วันที่ผ่านมา

QC

จำนวน 5 อัตรา ลักษณะการทำงาน ตรวจสอบคุณภาพเสื้อผ้าสำเร็จรูป งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย หมวดงาน ดีไซด์เน...
นครปฐม
1 วันที่ผ่านมา

ตรวจสอบคุณภาพเสาเข็ม (QC)

11000 บาท

- ควบคุมปริมาณการสั่งและใช้วัถตุดิบ - ตรวจสอบคุณภาพวัถตุดิบและสินค้า - ทำบันทึกรายงานประจำวัน ทำงาน: 6 วันต่ออาทิต...
นครปฐม
1 วันที่ผ่านมา

QC ตรวจสอบคุณภาพ

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลกระบวนการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพสินค้าให้ได้ตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด- อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย...
นครปฐม
4 วันที่ผ่านมา

พนักงาน QC

จำนวน 2 อัตรา ลักษณะการทำงาน ตรวจสอบ ประกอบชิ้นงานอุปกรณ์อลูมิเนียม ช่วยเหลืองานอื่นๆของบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมาย...
นครปฐม
1 วันที่ผ่านมา

ตรวจสอบคุณภาพเสาเข็ม (QC)

11000 บาท

จำนวน 2 อัตรา ลักษณะการทำงาน - ควบคุมปริมาณการสั่งและใช้วัตถุดิบ - ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและสินค้า - ทำบันทึกราย...
นครปฐม
14 ชั่วโมงที่ผ่านมา

Admin Petshop(ประจำโรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท สาขาบรมราชชนนี)

หน้าที่ความรับผิดชอบ -ดูแลรับผิดชอบสินค้า Pet Shop ทั้งหมด-ดูและนำเสนอขายลูกค้าเข้ามาซื้อที่ร้านและวางแผนเสนอขายช่องทา...
นครปฐม
6 วันที่ผ่านมา

Sales Executive (ฝ่ายขายร้านค้า)

หน้าที่ความรับผิดชอบ -ดูแลทีมขายในพื้นที่ๆได้รับมอบหมาย-นำเสนอผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้า สายไฟ และหลอดไฟ-สำรวจความพึ...
นครปฐม
2 วันที่ผ่านมา

ตรวจสอบคุณภาพ (QC)

หน้าที่ความรับผิดชอบ -รับผิดชอบงานด้านตรวจสอบคุณภาพทั้งระบบ คุณสมบัติ เพศ : อายุ(ปี) : 18 - 35 ปี ระดับการศึกษา :...
นครปฐม
5 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ฝ่าย QC

หน้าที่ความรับผิดชอบ – ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ (Raw Material) ต้องมีการตรวจสอบวัตถุดิบทุกตัวที่นำมาใช้ในการผลิต โดยวัตถุ...
นครปฐม
5 วันที่ผ่านมา

Sales Account

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ติดต่อลูกค้าภายนอกและวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า2.เพิ่มยอดขายและรักษาลูกค้ารายเก่า3.เพิ่มฐาน...
นครปฐม
3 วันที่ผ่านมา

Online Sales Admin

1. ตอบแชท บริการ ขายสินค้า ทางช่องทาง FB,IG,TW,Line@ 2. เก็บข้อมูลพฤติกรรมของลูกค้า เพื่อวิเคราะห์ 3. เปิดบิล , เปิด P...
สามพราน
หนึ่งเดือนที่แล้ว

Sales Modern Trade

หน้าที่ความรับผิดชอบ -รับผิดชอบและดูแลลูกค้า Modern Trade-วางแผนการขาย/รายการส่งเสริมการขาย-ติดต่อประสานงานกับจัดซื้อ...
นครปฐม
4 วันที่ผ่านมา

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

จำนวน 1 อัตรา ลักษณะการทำงาน 1.ดูแลงานบุคคลทั้งระบบ 2.บริหารจัดการกระบวนการสรรหาพนักงานเมื่อได้รับการอนุมัติจากนา...
นครปฐม
1 วันที่ผ่านมา

พนักงาน QC

จำนวน 1 อัตรา ลักษณะการทำงาน ตรวจสอบชิ้นงานและวัตถุดิบ หมวดงาน โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ คุณสมบัติผ...
นครปฐม
1 วันที่ผ่านมา

Sales กทม.

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ- เพิ่มยอดขาย- ดูแลร้านค้าในเขตที่ได้รับมอบหมาย- เปิดลูกค้าใหม่ คุณสมบ...
นครปฐม
2 วันที่ผ่านมา

Sales Supervisor (สามารถเริ่มงานได้ทันที)

10500 บาท

หน้าที่ความรับผิดชอบ -ดำเนินการตามแผนงานที่ หน.มอบหมาย ให้เข้าไปปฎิบัติงานร่วมกับเอเยนต์-สำรวจพื้นที่นำเสนอ หน.เพื่อหา...
นครปฐม
1 วันที่ผ่านมา

ACCOUNTING OFFICER เจ้าหน้าที่บัญชี (PGS)

หน้าที่ความรับผิดชอบ Accounting Officer/AR* ดำเนินการด้านเอกสาร/การบันทึกบัญชีด้านรับ* ดำเนินการในด้านใบสำคัญรับ และต...
นครปฐม
2 วันที่ผ่านมา

พนักงานบัญชี

จำนวน 1 อัตรา ลักษณะการทำงาน 1.ทำบัญชีรับ-จ่าย แยกประเภท 2.ทำบัญชีต้นทุนใน และต้นทุนต่างประเทศ 3.ตรวจนับสต็อกสิ...
นครปฐม
1 วันที่ผ่านมา