Search Results: 301 ตำแหน่งว่าง

รายละเอียดงาน งานขายสินค้า คุณสมบัติผู้สมัคร #- เพศชาย #- วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไปสาขาที่เกี่ยวข้อง #- **มีภูมิ...

บริษัท ธนาคูณอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

แก่งคอย
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน สอนวิชาคณิตศาสตร์นักเรียนระดับประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษาตอนต้น คุณสมบัติผู้สมัคร # จบวุฒิปริญญา...

โรงเรียนจำรัสวิทยา

จังหวัดสระบุรี
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน : -จัดเก็บอะไหล่ตามหมวดหมู่ -ตรวจสอบสภาพอะไหล่ทุกเดือน -นับยอดสต็อกอะไหล่ในแต่ละเดือน -จัดทำสรุปผลกา...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

จังหวัดสระบุรี
5 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน : สมาชิกผู้ใหญ่ 4 คน เด็ก 1 คน (9ขวบเพศ หญิง ) ลักษณะบ้านเป็นบ้านเดี่ยว 2 ชั้น เงินเดือน : 15000...

บริษัท อาริกาโตะ จำกัด

จังหวัดสระบุรี
8 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน -ตรวจรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ -จัดเตรียมและจัดเก็บรถยน์ที่รับมา เข้าพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ -จัดเตรี...

บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)

หนองแค, ภาคกลาง
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน : งานค่า เที่ยว วิ่งของพนักงาน ขับรถ บรรทุกน้ำมัน -บันทึก เที่ยว วิ่ง พนักงาน ขับรถ บรรทุกน้ำม...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

จังหวัดสระบุรี
5 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.รวบรวมข้อมูลด้านราคาเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงของค่าอะไหล่และค่าบริการให้สอดคล้องกับราคาตลาดและกล...

บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด / บริษัท พีทีจี เอ็นเ...

หนองแค, ภาคกลาง
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน เจ้าหน้าที่ขนส่ง-ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ ขนส่งเงินสด เจ้าหน้าที่คุ้มภัย-ดูแล สอดส่อง เฝ้าระวังในระหว...

บริษัท รักษาความปลอดภัย โพรเกรส กันภัย จำกัด

เมืองสระบุรี
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ดูแลรักษาความปลอดภัย รถเข้า-ออก ในคลินิก - ดูแลรักษาความเรียบร้อยในคลินิก - งานอื่นๆที่ได้รับมอบห...

ธาราเวชคลินิกเวชกรรม

เมืองสระบุรี
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน -ติดต่อ ประสานงานกับผู้เยี่ยมชมโครงการ -นำเสนอขายโครงการ รวมทั้งดูแลสนับสนุนผู้เยี่ยมชมโครงาร -งานอ...

บริษัท เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

แก่งคอย
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน รับผิดชอบงานด้านการรับ จัดเก็บ ตรวจนับ และจ่าย สินค้าอื่นๆเช่น น้ำมันเครื่อง ,สินค้ามินิมาร์ท ,วัสด...

บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด / บริษัท พีทีจี เอ็นเ...

หนองแค, ภาคกลาง
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - การเงิน - แคชเชียร์ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศ หญิง # ...

ธาราเวชคลินิกเวชกรรม

เมืองสระบุรี
16 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน : ควบ คุมงาน ก่อสร้าง โรงงาน คุณสมบัติผู้สมัคร : - วุฒิ ปวส . ก่อสร้าง - ปริญญาตรี โยธา - ป...

หจก.สรรกิจวิศวกรรม

จังหวัดสระบุรี
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน : 1. วางแผน ปริมาณรถพร้อมใช้งาน พนักงาน ขับรถ พร้อมรับงาน ประจำวัน 2.รับออเดอร์การขนส่งสินค้าจากลู...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

จังหวัดสระบุรี
5 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน เป็นผู้แทนขายน้ำมันหล่อลื่นเชลล์ให้กับกลุ่มลูกค้าในภาคอุตสาหกรรมและกลุ่มยานยนต์ คุณสมบัติผู้สมัคร ...

บริษัท เมโทร ซินดิเคท จำกัด

เมืองสระบุรี
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.ออกตรวจอุบัติเหตุ และเก็บข้อมูลต่างๆ เพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 2.ออกติดตามคดี เจรจาค่าสินไหมผู้บ...

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

หนองแค, ภาคกลาง
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ขับรถในไซด์งานเป็นส่วนใหญ่ คุณสมบัติผู้สมัคร #1. มีใบอนุญาตขับรถบรรทุก #2. สามารถดูแลรักษารถได้ ...

บริษัท สุทธิกาญจน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

แก่งคอย
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน สนใจซื้อประกันเองในราคาส่วนลดสูงสุด 12% หรือแนะนำคนที่รู้จัก หรือคนที่สนใจซื้อ หรือต้องการจำหน่าย พรบ....

บริษัท รวมมิตรภาพการค้า จำกัด

แก่งคอย
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ขับรถส่งสินค้า ตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบสินค้าและการส่งคืนขวด รวมทั้งดำเนินการเรื่องใบเสร็จต...

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

เมืองสระบุรี
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.ตรวจเช็คความถูกต้องให้ฝ่ายจัดส่ง ก่อนสินค้าถึงมือลูกค้า 2.คำนวณ ต้นทุน สินค้า 3.ส่งรายงานต่างๆ ...

บริษัท เล่อสกิน คอสเม่ จํากัด

เมืองสระบุรี
2 วันที่ผ่านมา