Search Results: 1,541 ตำแหน่งว่าง

รายละเอียดงาน ดูแลลูกค้าเดิมของบริษัท(บางส่วน) และ ขยายฐานลูกค้าใหม่ทั้งกรุงเทพ ปริมณฑล และต่างจังหวัด คุณสมบัติผ...

NGM-X

เมืองสมุทรสาคร
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ตรวจเช็ครับสินค้าสำเร็จรูป เบิกจ่ายสินค้า จัดสินค้า เช็คสินค้าขึ้นรถขนส่ง จัดระเบียบความเรียร้อยในคลัง...

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลออยล์โปรดักส์ (1991) จำกัด

เมืองสมุทรสาคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน -จัดทำเอกสารและติดต่อประสานงานโครงการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -จัดเตรียมรายงานวาระการประชุมและสรุปราย...

บริษัท ทีวายเค กลาส จำกัด

บางใหญ่, นนทบุรี, ภาคกลาง
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน รายละเอียดงาน - รับผิดชอบการตรวจสอบคุณภาพของงานระหว่างกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์สินค้าสำเร็จรูป - ว...

บริษัท ไซเนเจอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง(ประเทศไทย) จำกัด

เมืองสมุทรสาคร
13 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. วางแผน กำกับดูแล ประสานงานในกิจการด้านการขนส่ง บริหารงาน ควบคุมงบประมาณ และทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีป...

บริษัท ซี. ซี. เอส. แอดวานซ์ เทค จำกัด

บางใหญ่, นนทบุรี, ภาคกลาง
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.จัดทำเอกสารใบเคลื่อนย้าย 2.ประสานงานรถขนส่ง 3.ออกบิลใบส่งสินค้า คุณสมบัติผู้สมัคร # อายุ 2...

บริษัท ซินเซียร์ เฟรช ฟู้ด จำกัด

นครปฐม
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - สามารถ Post งานออนไลน์ + เขียน Content แนบ Post ได้ ในส่วนของงานโฆษณาและงานขาย - สามารถใช้เครื่องมื...

บริษัท พรีเชียส โปรดักส์ จิวเวลรี่ จำกัด

เมืองสมุทรสาคร
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - Support งานเอกสารของ Sales และ งานสาขา - Support งานฝ่ายบุคคล - ดูแลงานด้าน Cashier และ งาน Stock...

บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด

นครปฐม
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ตรวจสอบคุณภาพน้ำมัน เคมี - จัดทำเอกสารบันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพ - จัดทำเอกสารระบบคุณภาพ - หรือ ...

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลออยล์โปรดักส์ (1991) จำกัด

เมืองสมุทรสาคร
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. ติดต่อประสานงานลูกค้า เข้าพบนำเสนอสินค้าและบริการ เพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้า และ เพื่อสร้างภาพ...

บริษัท โอ เอ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

เมืองสมุทรสาคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพที่กำหนด 2.จัดทำสรุปรายงานประจำ 3.จัดเก็บแ...

บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด

สามพราน
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. ดูแลลูกค้าในกลุ่มลูกค้าเดิม และหาสร้างฐานลูกค้าใหม่ 2. ขายและนำเสนอเกี่ยวกับวัตถุดิบผลิตยา, อาหาร ...

บริษัท โอนิ คอร์ป จำกัด

บางใหญ่, นนทบุรี, ภาคกลาง
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ตรวจสอบคุณภาพสินค้ารับเข้า - เบิกออกสินค้า งานจ้าง งานเคลมสินค้า ตรวจสอบคุณภาพสินค้างานแปรรูประหว่าง...

บริษัท ทีวายเค กลาส จำกัด

บางใหญ่, นนทบุรี, ภาคกลาง
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้าและผู้บริหาร คุณสมบัติผู้สมัคร # ชาย,หญิง # วุฒิ...

บริษัท ตระกูลไทย โปรดักส์ จำกัด

เมืองสมุทรสาคร
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน เย็บผ้า หนัง คุณสมบัติผู้สมัคร # มีประสบการในการ สวัสดิการ 1.ประกันอุบัติเหตุ 2.เครื่องแ...

บริษัท เอส เค เอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

นครชัยศรี
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน นำเสนอการขายสินค้าของบริษัทฯ ติดต่อประสานงานกับลูกค้า คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศหญิง # อายุ 25 ปี...

บริษัท โกรเวล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

เมืองสมุทรสาคร
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโรงงาน และเปรียบเทียบราคา 2.จัดทำเอกสารต่างๆ เช่น ใบสั่งซื้อ ใบเสนอราคา 3.ดู...

Sun Wu Poly Co., Ltd.

เมืองสมุทรสาคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - เชื่อมโลหะ (ตัวโช้คอัพ และชิ้นส่วนต่างๆ) - ตรวจสอบชิ้นงานก่อนส่งไปยังแผนกถัดไป - ทำความสะอาดอุปกรณ...

บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด

สามพราน
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - วางแผนขยายตลาดหาลูกค้ารายใหม่ๆเสนอผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย - เสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ - รับควา...

บริษัท แกรนด์ เลเบิล จำกัด

นครปฐม
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.ดูแลควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานในแผนก/ภาพรวมการทำงาน และคุณภาพงานให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด 2.ศึก...

บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด (สาขาที่ 00002)

นครปฐม
1 วันที่ผ่านมา