Search Results: 1,209 ตำแหน่งว่าง

รายละเอียดงาน งานเลขานุการ ผู้บริหารระดับสูง (Office of the Executives) รับผิดชอบจัดเตรียมตารางการนัดหมายเกี่ยวกับกิ...

บริษัท นนทบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด

เมืองนนทบุรี
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน -จัดทำเอกสารและติดต่อประสานงานโครงการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -จัดเตรียมรายงานวาระการประชุมและสรุปราย...

บริษัท ทีวายเค กลาส จำกัด

บางใหญ่, นนทบุรี, ภาคกลาง
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - รับผิดชอบงานด้านธุรการ การประสานงานภายใน - ภายนอกหน่วยงาน - รวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานภายในแผนก จัดท...

TDAR Co., Ltd.

เมืองนนทบุรี
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน จัดซื้อ จัดหา ทรัพยากร วัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในงานขายและศูนย์บริการ และโครงการพิเศษอันเนื่องมา...

บริษัท นนทบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด

เมืองนนทบุรี
1 วันที่ผ่านมา

11000 บาท

รายละเอียดงาน - เดินดูสินค้าที่จัดเตรียมไว้แล้ว ตามใบเบิกโดยดูเอกสารที่มีลายเซ็น Checker ก่อน ถึงจะนำสินค้าออกมาวาง ก...

บริษัท ฮาโก้ อิเลคทริค (ประเทศไทย) จำกัด

เมืองนนทบุรี
1 วันที่ผ่านมา

11000 บาท

รายละเอียดงาน - แพ็คสินค้าพร้อมใบปะหน้าลูกค้า - ตรวจเอกสารและสรุปจำนวนกล่อง - จัดเตรียมสินค้าไว้ในจุดที่กำหนด -...

บริษัท ฮาโก้ อิเลคทริค (ประเทศไทย) จำกัด

เมืองนนทบุรี
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. วางแผน กำกับดูแล ประสานงานในกิจการด้านการขนส่ง บริหารงาน ควบคุมงบประมาณ และทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีป...

บริษัท ซี. ซี. เอส. แอดวานซ์ เทค จำกัด

บางใหญ่, นนทบุรี, ภาคกลาง
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - งานซ่อมบำรุงในโรงงาน - งานเชื่อมทองแดง , อาร์กอน - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร ...

Sime Darby Oils Nonthaburi Co., Ltd.

ปากเกร็ด
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ดูแลรับลูกค้าทางด้าน Page Facebook สามารถให้ข้อมูลสินค้าและบริการด้านการขายให้กับลูกค้าที่ติดต่อเข้ามา...

บริษัท เฟิรสท์เทรด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ไทรน้อย, นนทบุรี, ภาคกลาง
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน *Supervise and coordinate the unit's day-to-day user support activities, ensuring timely and accurate r...

บริษัท นนทบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด

เมืองนนทบุรี
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - คิดและออกแบบ content ได้ทั้งภาพนิ่ง และวิด๊โอ - เขียน Copy, Script เพื่อส่งออกแบบ - ตอบแชทลูกค้าบ...

Jiamphattana Energy International

เมืองนนทบุรี
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ควบคุม ตรวจสอบคุณภาพงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทฯกำหนด - ควบคุมการทดสอบคุณภาพสินค้า - ดูแล ควบ...

บริษัท โปโลเมคเกอร์ จำกัด

ปากเกร็ด
12 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. ดูแลลูกค้าในกลุ่มลูกค้าเดิม และหาสร้างฐานลูกค้าใหม่ 2. ขายและนำเสนอเกี่ยวกับวัตถุดิบผลิตยา, อาหาร ...

บริษัท โอนิ คอร์ป จำกัด

บางใหญ่, นนทบุรี, ภาคกลาง
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ตรวจสอบคุณภาพสินค้ารับเข้า - เบิกออกสินค้า งานจ้าง งานเคลมสินค้า ตรวจสอบคุณภาพสินค้างานแปรรูประหว่าง...

บริษัท ทีวายเค กลาส จำกัด

บางใหญ่, นนทบุรี, ภาคกลาง
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ทำการวิเคราะห์ และตรวจทานผลการวิเคราะห์ก่อนส่งผลไปยังฝ่ายผลิต - ทำการควบคุมคุณภาพของแต่ละกระบวนการใ...

Sime Darby Oils Nonthaburi Co., Ltd.

ปากเกร็ด
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ประเภทธุรกิจ: ขายปลีก-ส่ง เฟอร์นิเจอร์ รายละเอียดงาน : - print ใบส่งสินค้า - ออกเอกสารเพื่อส่งสิน...

บริษัท เอชอาร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด

บางบัวทอง
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน © กำหนดเป้าหมายงานด้านการตลาดให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร © วางแผนงานด้านการตลาดทั้งระบบ © วางแผ...

บริษัท นนทบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด

เมืองนนทบุรี
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ตอบแชทลูกค้า โฟสตามเพจต่างๆๆ คุณสมบัติผู้สมัคร # ทุกเพศ อายุ 22-35 ปี # มีประสบการณ์ทำงาน...

บริษัท ชอว์ ปิติ จำกัด

ลาดหลุมแก้ว
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ถ่ายรูปรายงานความคืบหน้าของหน้าไซต์งาน คอยเช็คของเข้าหน้างาน และงานเอกสารทางด้าน Admin ทำเบิกจ่ายของอุ...

บริษัท ตรีเจริญเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ดอนตูม
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน -ทำเอกสารบัญชีและภาษีทุกประเภท -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง -จัดเก็บข้อมูลเอกสารเ...

บริษัท เทพธรรมการบัญชีและภาษีอากร จำกัด

เมืองนนทบุรี
1 วันที่ผ่านมา