รายละเอียดงาน - คิดค่าแรงลูกจ้าง - นำส่งประกันสังคมเข้า-ออก - เอกสาร เกี่ยวกับ ISO - กม.ด้านแรงงาน - ดูแลสวัส...

บริษัท เอ็ม เอ ซี เอส จำกัด

เมืองนนทบุรี
20 ชั่วโมงที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน เตรีมของ จัดของหน้าร้าน เก็บร้าน ต้อนรับ และอธิบายเมนูให้กับลูกค้า หรือแนะนำเครื่องดื่มที่ลูกค้าอาจส...

บริษัท เคเคเอสซี จำกัด

เมืองนนทบุรี
20 ชั่วโมงที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ประสาน สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ในสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า ทำหน้าที่ขยายตลาดและกลุ่มเป้าหมายพร้อมจัดเก็...

บริษัท ยูเนียน พลัส (1996) จำกัด

เมืองนนทบุรี
20 ชั่วโมงที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน สามารถแนะนำการเงินการลงทุนให้คำปรึกษาด้านการเงินได้ครบวงจร (ไม่มีประสบการณ์บริษัทมีอบรมให้) คุณสมบัต...

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด

เมืองนนทบุรี
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ขับรถยนต์ส่วนบุคคลให้ผู้บริหาร มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ สามารถเริ่มงานได้โดยเร็วที่สุดยิ่งดี ...

บริษัท ไทยโมเดอร์นเคส จำกัด

เมืองนนทบุรี
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ตรวจสอบและซ่อมรถยนต์ที่เข้ามารับบริการที่ศูนย์บริการ คุณสมบัติผู้สมัคร # วุฒิการศึกษา ปวช. - ปว...

บริษัท นนทบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด

เมืองนนทบุรี
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน งานเลขานุการ ผู้บริหารระดับสูง (Office of the Executives) รับผิดชอบจัดเตรียมตารางการนัดหมายเกี่ยวกับกิ...

บริษัท นนทบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด

เมืองนนทบุรี
2 วันที่ผ่านมา

11100 บาท

รายละเอียดงาน หาลูกค้า นำเสนอการขาย ให้คำแนะนำและบริการจนส่งมอบรถให้ลูกค้า ติดตามลูกค้าอย่างต่อเนื่อง คุณสมบัต...

บริษัท นนทบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด

เมืองนนทบุรี
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ดูแลและให้บริการในเรื่องการจ่ายชิ้นส่วนอะไหล่ตามใบเบิกของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนถึงการขายชิ้นส่วนอะไ...

บริษัท นนทบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด

เมืองนนทบุรี
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน วางแผนและกำหนดกิจกรรมการขาย ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของทีมงานขายให้ทำตามแผนที่กำหนด ประสานงานกับแผนกต่...

บริษัท นนทบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด

เมืองนนทบุรี
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน © กำหนดเป้าหมายงานด้านการตลาดให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร © วางแผนงานด้านการตลาดทั้งระบบ © วางแผ...

บริษัท นนทบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด

เมืองนนทบุรี
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ดุแลการเปิดบิลขายของทุกสาขา ลงบันทึกชำระหนี้ในระบบ Express จากยอด Statement - ตรวจสอบการเอกสารเบิกเ...

บริษัท เคเคเอสซี จำกัด

เมืองนนทบุรี
2 วันที่ผ่านมา

11100 บาท

รายละเอียดงาน หาลูกค้า นำเสนอการขาย ให้คำแนะนำและบริการจนส่งมอบรถให้ลูกค้า ติดตามลูกค้าอย่างต่อเนื่อง คุณสมบัต...

บริษัท นนทบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด

เมืองนนทบุรี
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน *Supervise and coordinate the unit's day-to-day user support activities, ensuring timely and accurate r...

บริษัท นนทบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด

เมืองนนทบุรี
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน รับส่งขนงานไปทำงานตามไซท์งาน เริ่มจากแคมป์ที่แคราย ขับรถซื้อของเพื่อส่งให้หน้างานทำงาน คุณสมบัต...

บริษัท ภาษาสวน จำกัด

เมืองนนทบุรี
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ต้องทำงานสำรวจทำวงรอบ และเก็บผังอาคารเดิมเป็น นำมาลงเขียนผังได้ คุณสมบัติผู้สมัคร # ไม่จำกัดวุฒิ...

บริษัท ภาษาสวน จำกัด

เมืองนนทบุรี
2 วันที่ผ่านมา

11000 บาท

รายละเอียดงาน - แพ็คสินค้าพร้อมใบปะหน้าลูกค้า - ตรวจเอกสารและสรุปจำนวนกล่อง - จัดเตรียมสินค้าไว้ในจุดที่กำหนด -...

บริษัท ฮาโก้ อิเลคทริค (ประเทศไทย) จำกัด

เมืองนนทบุรี
2 วันที่ผ่านมา

11000 บาท

รายละเอียดงาน - รับสินค้า - จัดเรียงสินค้าที่ส่ง - ขับรถส่งสินค้าตาม Order - จ่ายสินค้า คุณสมบัติผู้สมัคร ...

บริษัท ฮาโก้ อิเลคทริค (ประเทศไทย) จำกัด

เมืองนนทบุรี
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.บันทึกรายการค่าขนส่ง 2.รับ-จ่ายเงินสดย่อยค่าขนส่ง 3.เก็บเอกสารและกระจายเอกสารส่งสาขา 4.ทำงานผ่า...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มยูไอ ไพศาล

เมืองนนทบุรี
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - งานด้านเอกสาร และรายงานต่างๆ ของหน่วยงาน - ติดต่อประสานงานกับฝ่าย/แผนกที่เกี่ยวข้อง - ต้อนรับลูกค...

บริษัท นนทบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด

เมืองนนทบุรี
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ขับรถส่งผู้บริหาร งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ทำงานจันทร์ - เสาร์ คุณสมบัติผู้สมัคร #1. เพศชาย...

บริษัท ฮาโก้ อิเลคทริค (ประเทศไทย) จำกัด

เมืองนนทบุรี
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ควบคุมงานก่อสร้างอาคาร โดยบริษัทฯมีหน่วยงานหลายแห่งในเขต กทม.และในพื้นที่ต่างจังหวัดใกล้เคียง คุณสม...

บริษัท ไทยมารูกิ จำกัด

เมืองนนทบุรี
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ควบคุมงานก่อสร้างอาคาร โดยบริษัทฯมีหน่วยงานหลายแห่งในเขต กทม.และในพื้นที่ต่างจังหวัดใกล้เคียง คุณสม...

บริษัท ไทยมารูกิ จำกัด

เมืองนนทบุรี
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ขับรถผู้บริหารโฟล์กตู้และรถยุโรปเกียร์ออโต้ รู้จักเส้นทางในกทม เป็นอย่างดี คุณสมบัติผู้สมัคร # เพ...

บริษัท ไทยมารูกิ จำกัด

เมืองนนทบุรี
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ลงบันทึกเอกสารงานบัญชีและหรือภาษีธุรกิจทั่วไป สามารถใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์ Word, Excel ได้คล่อง คุณสม...

บริษัท ไทยมารูกิ จำกัด

เมืองนนทบุรี
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - คุณสมบัติผู้สมัคร # อายุ 25 -38 ปี # วุฒิ ปวส. ขึ้นไป # สามารถใช้โปรแกรม MS Office โดยเฉพาะ ...

บริษัท ไทยมารูกิ จำกัด

เมืองนนทบุรี
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน จัดยาและวัสดุการแพทย์ตามใบสั่งยา เบิกจ่ายยา สำรอง ควบคุม Stock ของห้องยา เตรียมความพร้อมของสถานที่...

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์

เมืองนนทบุรี
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. บันทึกข้อมูล Case ในโรงพยาบาล 2. บันทึกข้อมูลส่งหน่วยงานประกันสังคม 3. คีย์ข้อมูลเอกสารเรียกเก็บ...

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์

เมืองนนทบุรี
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.การคัดกรองผู้ป่วยเบื้องต้น 2.จัดยา จ่ายยา 3.และงานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร #...

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์

เมืองนนทบุรี
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.เคลื่อนย้ายคนไข้ เข็นรถคนไข้ 2.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร #1เพศชาย อายุไม่เกิน...

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์

เมืองนนทบุรี
3 วันที่ผ่านมา