Search Results: 414 ตำแหน่งว่าง

รายละเอียดงาน ขับรถกระบะ ส่งของภายในกรุงเทพฯ และปริมณฑล คุณสมบัติผู้สมัคร # ชาย/หญิง # จบการศึกษาระดับประถมศ...

บริษัท อิตาเลเซีย เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

บางพลี (อำเภอ)
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน วางแผน-ควบคุมกระบวนการผลิต ให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ คุณสมบัติผู้สมัคร # วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดั...

บริษัท เดอะ แมทเทรส จำกัด

บางพลี (อำเภอ)
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - รับผิดชอบตรวจนับสินค้าและอุปกรณ์ - ดูแลเรื่องการเบิกจ่ายวัตถุดิบ - จัดเรียงวัตถุดิบและอุปกรณ์ให้เป...

Pet Lovers Centre

บางพลี (อำเภอ)
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.ช่วยรับสินค้าเข้า-ออก ในสโตร์ 2.บันทึกสินค้าอุปกรณ์-เครื่องจักร ลงในระบบ Excel 3.ดูแลขนส่ง-ขนย้าย ...

บริษัท รีไฟน์เม้นท์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด

บางพลี (อำเภอ)
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - จัดเก็บสินค้าเข้าสโตร์ และ ดูแลสต๊อค - ตรวจนับ ดูแลรายการสินค้าและอุปกรณ์ต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนแ...

บริษัท บีเอสพี รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

บางพลี (อำเภอ)
25 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.ช่วยงานด้านเอกสารต่างๆของฝ่ายขาย เช่น ทำใบเสนอราคาฯ ใบเปิดบิล 2.ประสานงานต่างๆทั้งภายใน-ภายนอกองค์ก...

บริษัท ฟอร์มูล่าอุตสาหกรรม จำกัด

บางพลี (อำเภอ)
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - จัดทำตัวอย่างเม็ดสีพลาสติกตามที่ลูกค้าต้องการ - ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ - จัดทำ Standard ผลิตภัณ...

บริษัท ทีเอช คัลเล่อร์ จำกัด

บางพลี (อำเภอ)
5 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.ประสานงานลูกค้าต่างประเทศ 2.จัดทำเอกสารส่งสินค้า บริษัทเรือ/อากาศ, Shipping และ Freight Forwarder ...

บริษัท ทีเอช คัลเล่อร์ จำกัด

บางพลี (อำเภอ)
5 วันที่ผ่านมา

10000 บาท

รายละเอียดงาน ผู้ช่วยฝ่ายขายออกเอกสารใบเสนอราคา ติดต่อประสานงานกับลูกค้า พิมพ์ข้อมูล ออกเอกสาร โดยใช้ MS Word , ...

บริษัท สยามเบสท์ สตีล เวิร์คส์ จำกัด

บางพลี (อำเภอ)
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน -จัดทำเเผนงานมาตราการความปลอดภัย -ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงาน เเนะนำ ฝึกสอน อบรบผู้ปฏิบัติ...

บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จำกัด

บางพลี (อำเภอ)
5 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน จป เทคนิค คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศ ชาย หญิง สวัสดิการ ประกันสังคม เบี้ยทำงานเกินเวลา(OT)...

บริษัท นิวบางกอกอีเล็คทริค จำกัด

บางพลี (อำเภอ)
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.นำเสนอสินค้าและบริการของบริษัท ต่อลูกค้าและลูกค้ามุ่งหวัง 2.บริหารยอดขายและกิจกรรมการขายให้เป็นไปตา...

บริษัท ทีเอช คัลเล่อร์ จำกัด

บางพลี (อำเภอ)
5 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - แจ้งสั่งซื้อวัตถุดิบกับฝ่ายจัดซื้อและรับสินค้าตรวจสอบสินค้า ตาม Po - จัดเก็บสินค้าและควบคุมการจ่ายส...

บริษัท สยามเบสท์ สตีล เวิร์คส์ จำกัด

บางพลี (อำเภอ)
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.ควบคุมเครื่องจักร 2.ทำโปรแกรมหน้าเครื่องตัดเลเซอร์ 3.ลำเลียงวัตถุดิบเข้าเครื่องจักร 4.ดูแลบำรุงร...

บริษัท ฐาปนินทร์ จำกัด

บางพลี (อำเภอ)
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - พนักงานธุรการประจำสำนักงาน - รับออเดอร์ทางโทรศัพท์/อีเมล/ไลน์ - ขายสินค้าประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงาน ...

บริษัท เอ็นไซ กรุ๊ป จำกัด

บางพลี (อำเภอ)
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - โพส/เสนอขายสินค้าของบริษัทตามช่องทางออนไลน์ - ตอบคำถามและคอนเฟิร์มออเดอร์ - สามารถใช้สื่อ Social Me...

บริษัท ไทยสตาร์ โพลีฟิล์ม จำกัด

บางพลี (อำเภอ)
23 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.มีความสามารถ ติดตั้ง แก้ไข ซ่อมแซม และบำรุงรักษา อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง ตลอดจน Software แล...

บริษัท ยูนิ อาร์ค จำกัด

บางพลี (อำเภอ)
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย # ปวส. / ป.ตรี สาขาอุตสาหการ สวัสดิการ ...

บริษัท นิวบางกอกอีเล็คทริค จำกัด

บางพลี (อำเภอ)
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.จัดทำต้นทุนราคาสินค้า 2.จัดทำและตรวจสอบสต็อกสินค้า/ วัตถุดิบ 3.จัดทำรายงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ค...

บริษัท ทีเอช คัลเล่อร์ จำกัด

บางพลี (อำเภอ)
5 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. PM และ BM เครื่องยนต์ และโครงสร้างรถบรรทุก 2. ทำงานตามแผนงานการซ่อมบำรุงรถบรรทุก, (เครื่องยนต์ เช็...

บริษัท ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป จำกัด

บางพลี (อำเภอ)
2 วันที่ผ่านมา