Search Results: 763 ตำแหน่งว่าง

รายละเอียดงาน 1.ปฏิบัติงานด้านธุรการ งานสารบรรณ 2.ลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสาร 3.จัดทำเอกสาร และประสานงานหน่วยงานที่เกี...

บริษัท พีพีดี เกรทเท็สต์ จำกัด

พระนครศรีอยุธยา
5 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน • ขายสินค้าและบริการของบริษัทให้กับทั้งลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ • จัดเตรียมข้อมูลลูกค้าที่จะไปเสนอข...

บริษัท ไบฟรอซ คอนเน็ค จำกัด

พระนครศรีอยุธยา
17 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร # รู้เส้นทางในกทม.เป็นอย่างดี # มีใบขับขี่ บ.2 หรือ ท.2 ...

บริษัท กรณิศ ก่อสร้าง จำกัด

พระนครศรีอยุธยา
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน สนใจซื้อประกันเองในราคาส่วนลดสูงสุด 12% หรือแนะนำคนที่รู้จัก หรือคนที่สนใจซื้อ หรือต้องการจำหน่าย พรบ....

บริษัท รวมมิตรภาพการค้า จำกัด

พระนครศรีอยุธยา
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน : แม่บ้าน ทั่วไป สมาชิก 4 คน บ้านเดี่ยว 2 ชั้น มีสัตว์เลี้ยงแต่ไม่ต้องดูแล อยู่ประจำที่บ้านกับน...

บริษัท อาริกาโตะ จำกัด

พระนครศรีอยุธยา
10 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน • ทำงานร่วมกับ พนักงานเบเกอรี่ระดับ 2 หรือ หัวหน้าทีม ในการอบขนมให้ถูกต้อง มีคุณภาพและรสชาติตามมาตรฐานท...

บริษัท บุษบา กรุ๊ป จำกัด

พระนครศรีอยุธยา
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน : ดูแลน้องผู้ หญิง แรกเกิด (นอนกับน้อง) มีผู้ใหญ่ 5 คน เด็กอายุ 5,7,9 ขวบ มี แม่บ้าน 2 คน เงินเ...

บริษัท อาริกาโตะ จำกัด

พระนครศรีอยุธยา
10 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน : พี่เลี้ยง ดูแลน้อง อายุ 8 เดือน เงินเดือน 17,000 บาท วันหยุดสัปดาห์ละ 1 วัน โอทีวันหยุดวันละ...

บริษัท อาริกาโตะ จำกัด

พระนครศรีอยุธยา
10 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน : ติดต่อ ประสานงาน ภายในและภายนอกองค์กร คุณสมบัติผู้สมัคร : - เพศ ชาย / หญิง - อายุ 22- 35 ปี ...

บริษัท ฟิลเตอร์ มาร์ท จำกัด

พระนครศรีอยุธยา
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอกและภายในองค์กร มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีไหวพริบและเอาใจใส่ในการทำงาน และ...

บริษัท ฟิลเตอร์ มาร์ท จำกัด

พระนครศรีอยุธยา
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. จัดเรียงสินค้าภายในศูนย์กระจายสินค้า ทีพาร์ค 1 วังน้อย 2. งานอื่นๆ ที่ได้รับหมอบหมาย คุณสมบัติผ...

บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด / บริษัท พีทีจี เอ็นเ...

พระนครศรีอยุธยา
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน : ติดต่อ ประสานงาน กับบุคคลภายนอกและภายในองค์กร มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีไหวพริบและเอาใจใส่ในการทำงาน ...

บริษัท ฟิลเตอร์ มาร์ท จำกัด

พระนครศรีอยุธยา
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน : ลักษณะงานโดยย่อ : - รับผิดชอบงานพัฒนาลูกค้า B2B ในกลุ่ม HoReCa ,Food Retailer ,Service และ Coperate ...

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

พระนครศรีอยุธยา
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน : บริหารงานภาพรวมในร้านมินิมาร์ท ; 1) สร้างยอด ขาย เพื่อสร้างการเติบโต - บริหารยอด ขาย ของร้านมินิ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

พระนครศรีอยุธยา
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน งานด้านเอกสารต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ใช้งานด้านคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สำนักงานได้ หรือโปรแกรมบิสเนสพล...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ลั๊ค.กี้

พระนครศรีอยุธยา
15 วันที่ผ่านมา

9000 - 11000 บาท

รายละเอียดงาน : ลักษณะการทำงาน -ส่งเสริมการ ขาย เชียร์ ขาย สินค้า ตามที่ได้รับมอบหมาย -เช็ค สต๊อก -แนะนำสิน...

บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

พระนครศรีอยุธยา
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ขับรถรับส่งผู้บริหาร(นายต่างชาติ) และงานที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร # อายุไม่ต่ำกว่า25ปี-5...

บริษัท เฟรนด์ชิพ ลิสซิ่ง จำกัด

พระนครศรีอยุธยา
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ดูแล/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ยาง แบตเตอรี่ แอร์รถยนต์ และตรวจเช็คระยะ - ตรวจ...

บริษัท บี - ควิก จำกัด

พระนครศรีอยุธยา
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน : รับสมัครแม่ครัว สมาชิก 1 ท่าน เป็นคอนโด (เพ้นเฮาส์) อยู่ประจำ หรือ ไป-กลับ เงินเดือน 15,000 ...

บริษัท อาริกาโตะ จำกัด

พระนครศรีอยุธยา
10 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน : -จัดเตรียม order ให้ครบถ้วนถูกต้อง และ จัดส่ง order ติดต่อ และปฏิบัติงานกับ ทีมขนส่ง และต่างสาขา กรณี...

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

พระนครศรีอยุธยา
1 วันที่ผ่านมา