668 ตำแหน่งว่าง

Search Results:

เจ้าหน้าที่ประจำฟาร์ม ประจำโรงงานอยุธยา

รายละเอียดงาน 1. ปฏิบัติงานรับผิดชอบการจัดการงานภายในฟาร์มที่ใช้ระบบโรงเรือน อันได้แก่ การเพาะปลูก การจัดการระบบน้ำแล...

บริษัท ยิบอินซอย จำกัด

พระนครศรีอยุธยา
28 วันที่ผ่านมา

ธุรการประสานงาน

รายละเอียดงาน : ติดต่อ ประสานงาน ภายในและภายนอกองค์กร คุณสมบัติผู้สมัคร : - เพศ ชาย / หญิง - อายุ 22- 35 ปี ...

บริษัท ฟิลเตอร์ มาร์ท จำกัด

พระนครศรีอยุธยา
2 วันที่ผ่านมา

Sales Representative เขตภาคกลาง

รายละเอียดงาน - ดูแลงานยอดขายในแต่ละเดือนให้บรรลุเป้าหมาย - ดูแลกลุ่มลูกค้าเดิมและเน้นสร้างกลุ่มลูกค้าใหม่ - ทำการ...

บริษัท มาร์ธา กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)

พระนครศรีอยุธยา
2 วันที่ผ่านมา

ธุรการประสานงานทั่วไป ประจำสำนักงานใหญ่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายละเอียดงาน - การปฎิบัติงานคีย์เอกสารทางด้านงานช่างบริการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ บันทึกลงในระบบ - ติดต่อประสานงานทั...

บริษัท ฟิลเตอร์ มาร์ท จำกัด

พระนครศรีอยุธยา
3 วันที่ผ่านมา

Sales ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายละเอียดงาน • ขายสินค้าและบริการของบริษัทให้กับทั้งลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ • จัดเตรียมข้อมูลลูกค้าที่จะไปเสนอข...

บริษัท ไบฟรอซ คอนเน็ค จำกัด

พระนครศรีอยุธยา
2 วันที่ผ่านมา

พนักงานตรวจสอบคุณภาพ

รายละเอียดงาน -ตรวจวัดค่าความชื้น ประเภท RDF -มีหน้าที่บันทึกข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพลงบันทึกในฐานข้อมูล -จัดทำ Che...

บริษัท เอนเนอร์จี แอนด์ เอนไวรอนเมนท์ คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด

พระนครศรีอยุธยา
8 วันที่ผ่านมา

พนักงานจัดเรียงสินค้า

รายละเอียดงาน จัดเรียงสินค้า ยกน้ำแพ็คตามออเดอร์ที่ได้รับ สามารถทำโอได้ทุกวัน เข้างาน 08:00 - 17:00น. OT 17:30 -...

บริษัท พีพีดี เกรทเท็สต์ จำกัด

พระนครศรีอยุธยา
2 วันที่ผ่านมา

ช่างไฟฟ้าอิเล็คทรอนิกส์

รายละเอียดงาน : ดูแลระบบอิเล็คทรอนิกส์เครื่องจักร ระบบ ระบบ PLC จัดการระบบงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร แผงวงจร ไฟฟ้า ร...

บริษัท อินโดไทยซินเทติคซ์ จำกัด

พระนครศรีอยุธยา
หนึ่งเดือนที่แล้ว

พนักงานควบคุมคุณภาพ โรงงานบางปะอิน อยุธยา

รายละเอียดงาน - ทดสอบ Slump - เก็บตัวอย่างหน้างาน - จัดทำเอกสาร รายงานการเก็บตัวอย่าง - นำส่งวัตถุดิบ ทดสอบความ...

บริษัท คิวมิกซ์ ซัพพลาย จำกัด

พระนครศรีอยุธยา
5 วันที่ผ่านมา

พนักงานธุรการ - บัญชี วัสดุก่อสร้าง

รายละเอียดงาน - ลงบัญชี และทำเบิกตามรายการที่สั่งซื้อ - จัดทำเอกสารรายงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย - ประสานงานด้านกา...

บริษัท ลูกแม่ธรณี จำกัด

พระนครศรีอยุธยา
2 วันที่ผ่านมา

แม่ครัว

รายละเอียดงาน : รับสมัครแม่ครัว สมาชิก 1 ท่าน เป็นคอนโด (เพ้นเฮาส์) อยู่ประจำ หรือ ไป-กลับ เงินเดือน 15,000 ...

บริษัท อาริกาโตะ จำกัด

พระนครศรีอยุธยา
26 วันที่ผ่านมา

พนักงานประสานงาน

รายละเอียดงาน ประสานงานระหว่างบริษัท และดูแลพนักงานของบริษัท และทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย สามารถใช้โปรแกรม Micros...

บริษัท เวิล์ดแคร์ เซอร์วิส จำกัด

พระนครศรีอยุธยา
4 วันที่ผ่านมา

พนักงานจัดเรียงสินค้า

รายละเอียดงาน 1. จัดเรียงสินค้าภายในศูนย์กระจายสินค้า ทีพาร์ค 1 วังน้อย 2. งานอื่นๆ ที่ได้รับหมอบหมาย คุณสมบัติผ...

บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด / บริษัท พีทีจี เอ็นเ...

พระนครศรีอยุธยา
1 วันที่ผ่านมา

พนักงานประจำศูนย์คัดแยกสินค้า

รายละเอียดงาน : - จัดเก็บสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย ให้ถูกต้องตามขั้นตอนและมาตรฐานที่กำหนด - คัดแยกพัสดุตามที่ได้รับม...

บริษัท ช้อปปี้ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด

พระนครศรีอยุธยา
8 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ

รายละเอียดงาน เจ้าหน้าที่ธุรการ ดูแลเอกสารของบริษัท จัดทำเอกสารเพื่องานต่างๆ ภายในบริษัท ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ในบริ...

บริษัท จัดหางาน โก เอเชีย คอนซัลติ้ง จำกัด

พระนครศรีอยุธยา
15 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (พระนครศรีอยุธยา )

รายละเอียดงาน -ควบคุมคุณภาพในการผลิต ผลิตภัณฑ์ ของบริษัท ให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP HACCP -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ลั๊ค.กี้

พระนครศรีอยุธยา
5 วันที่ผ่านมา

Graphic Designer (Online Content)

รายละเอียดงาน บริษัทปลูกและแปรรูปกัญชา มองหาผู้ร่วมงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ และมีฝีมือการออกแบบกราฟฟิก เพื่องานออนไ...

บริษัท จัดหางาน โก เอเชีย คอนซัลติ้ง จำกัด

พระนครศรีอยุธยา
1 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่การเงินและธนาคาร

รายละเอียดงาน : ติดต่อกับ ธนาคาร ประกันวินาศภัย ทำรายงานงบผลประกอบการให้ ผู้ถือหุ้น คุณสมบัติผู้สมัคร : ทักษะ...

บริษัท อินโดไทยซินเทติคซ์ จำกัด

พระนครศรีอยุธยา
หนึ่งเดือนที่แล้ว

พนักงานขาย Sale วัสดุก่อสร้าง

รายละเอียดงาน - รับนโยบายและดำเนินการ บริหารยอดขายสินค้า กลุ่มสินค้าวัสดุก่อสร้าง หรือกลุ่มสินค้าอื่นๆ แก่ลูกค้าตามโค...

บริษัท ลูกแม่ธรณี จำกัด

พระนครศรีอยุธยา
2 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคล (พระนครศรีอยุธยา)

รายละเอียดงาน งานด้านเอกสารต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ใช้งานด้านคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สำนักงานได้ หรือโปรแกรมบิสเนสพล...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ลั๊ค.กี้

พระนครศรีอยุธยา
5 วันที่ผ่านมา