Search Results: 1,264 ตำแหน่งว่าง

รายละเอียดงาน ควบคุมเอกสารและทำระบบ ISO 9001 คุณสมบัติผู้สมัคร # ป.ตรี # ปวส สถานที่ปฏิบัติงาน ผู้บริห...

เครือบริษัทไทยนำ

จังหวัดสมุทรสาคร
7 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ตรวจรับวัตถุดิบ รับเข้า-จ่าย ออก ควบคุมสต็อกคงเหลือ คุณสมบัติผู้สมัคร # ชาย หญิง อายุ 25-40 ปี จบ...

บริษัท ชาเมค เฟอร์นิช จำกัด

เมืองสมุทรสาคร
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.ดูแลการเบิก-จ่ายวัถตุดิบและสินค้าสำเร็จรูปและอะไหล่สินค้า 2.จัดเก็บวัตถุดิบ,สินค้าสำเร็จรูปและอะไหล...

บริษัท ไทยถาวรคาซติ้งเลท จำกัด

เมืองสมุทรสาคร
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ดูแลวัวในฟาร์ม ตรวจเช็คการให้อาหารให้เป็นไปตามเกณฑ์ - จัดการสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ให้ถูกสุขลักษณะ ...

บริษัท ได อิ ชิ พลาสติค จำกัด

เมืองสมุทรสาคร
5 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน พนักงานทั่วไปฝ่ายผลิต คุณสมบัติผู้สมัคร # ไม่จำกัดวุฒิ # ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ # อายุ 18 ...

บริษัท เซ็นเตอร์ คอนเทนเนอร์ จำกัด

กระทุ่มแบน
5 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ธรุการ ทำเอกสาร ตรวจสินค้า คุณสมบัติผู้สมัคร # อายุ 20 ขึ้นไป # ใช้คอมพิวเตอร์เบื่องต้น # มี...

บริษัท วรรณทัต โลหะ จำกัด

เมืองสมุทรสาคร
5 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ควบคุมการทำงานของพนักงานฝ่ายผลิต - ทำงานเป็นกะ - ลงบันทึกใบความคุมการผลิตในคอมพิวเตอร์ - ตรวจสอบ...

บริษัท ได อิ ชิ พลาสติค จำกัด

เมืองสมุทรสาคร
5 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - รับสินค้าเข้าเมื่อ Sup มาส่ง - จ่ายสินค้าให้กับหน่วยงานต่างๆ ตามใบเบิก รวมถึงการจัดสินค้าเมื่อมีลูก...

บริษัท โกรเวล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

เมืองสมุทรสาคร
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน 2. จัดทำรายงานการตรวจสอบประจำวัน 3. บำรุงรักษาอุปกรณ์ตรวจสอบคุณภาพ 4. อื่...

บริษัท เซนิธ ผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด

กระทุ่มแบน
5 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน บัญชีเจ้าหนี้ คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย หรือหญิง อายุ 25-35 # วุฒิ ปวส-ปริญญาตรี # สามารถใช้...

บริษัท ซีพีดี ซอว์มิลล์ จำกัด

เมืองสมุทรสาคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ดูแลลูกค้าเดิมของบริษัท(บางส่วน) และ ขยายฐานลูกค้าใหม่ทั้งกรุงเทพ ปริมณฑล และต่างจังหวัด คุณสมบัติผ...

NGM-X

เมืองสมุทรสาคร
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.บำรุงรักษา เครื่องจักร 2.ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าตามแผน 3.ซ่อมบำรุงสาธารณูปโภคทั่วไป 4.อื่นๆ ตามที่ได้...

บริษัท อินทรา พรแพค จำกัด

กระทุ่มแบน
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ตรวจเช็ครับสินค้าสำเร็จรูป เบิกจ่ายสินค้า จัดสินค้า เช็คสินค้าขึ้นรถขนส่ง จัดระเบียบความเรียร้อยในคลัง...

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลออยล์โปรดักส์ (1991) จำกัด

เมืองสมุทรสาคร
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. ตอบสนองต่อแต่ละแพลตฟอร์ม(Shopee、เว็บไซต์ทางการ、LINE@、Facebook แฟนเพจ…ฯลฯ),ตอบสนองความต้องการของลูกค้...

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลออยล์โปรดักส์ (1991) จำกัด

เมืองสมุทรสาคร
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน รายละเอียดงาน - รับผิดชอบการตรวจสอบคุณภาพของงานระหว่างกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์สินค้าสำเร็จรูป - ว...

บริษัท ไซเนเจอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง(ประเทศไทย) จำกัด

เมืองสมุทรสาคร
15 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ตรวจสอบคุณภาพน้ำมัน เคมี - จัดทำเอกสารบันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพ - จัดทำเอกสารระบบคุณภาพ - หรือ ...

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลออยล์โปรดักส์ (1991) จำกัด

เมืองสมุทรสาคร
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอ (ในและนอกสถานที่) - ตกแต่งรูปภาพและตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Adobe Lightroom, A...

บริษัท ฟิวเจอร์เทค อินเตอร์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

กระทุ่มแบน
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - คุมเครื่องจักร คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย # อายุ 18 ปีขึ้นไป # ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา # สา...

บริษัท ไทยโมเดอร์นเคส จำกัด

เมืองสมุทรสาคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ควบคุมและดูแลการผลิตท่อสแตนเลส คุณสมบัติผู้สมัคร # มีความรู้และประสบการณ์ด้านท่อสแตนเลสทั้งท่อกลม...

บริษัท ตระกูลไทย โปรดักส์ จำกัด

เมืองสมุทรสาคร
5 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - สามารถ Post งานออนไลน์ + เขียน Content แนบ Post ได้ ในส่วนของงานโฆษณาและงานขาย - สามารถใช้เครื่องมื...

บริษัท พรีเชียส โปรดักส์ จิวเวลรี่ จำกัด

เมืองสมุทรสาคร
4 วันที่ผ่านมา