งาน จังหวัดสมุทรสาคร

1,542 ตำแหน่งว่าง

Search Results:

Admin Page -Online

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตอบเพจ , Line OA, IG- รับออเดอร์ซื้อขายสินค้า- ตอบคำถามแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าเกี่ยวกับสินค้า- สร...
จังหวัดสมุทรสาคร
6 วันที่ผ่านมา

QC.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพสินค้า

จำนวน 3 อัตรา ลักษณะการทำงาน 1.ตรวจสอบคุณภาพสินค้า 2.เขียนรายงานการตรวจสอบ 3.วัดความหนาบางของสินค้า 4.งานอื่น...
จังหวัดสมุทรสาคร
1 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ QC

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน- ปรับปรุง /พัฒนาผลิตภัณฑ์- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน คุณสมบั...
จังหวัดสมุทรสาคร
5 วันที่ผ่านมา

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ (QC Werehouse)

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ช่วยควบคุมงานการตรวจสอบการควบคุมคุณภาพ ในขั้นตอนการปิดฉลาก 2.ช่วยควบคุมการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ วิธี...
จังหวัดสมุทรสาคร
5 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ (QC)

หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมและตรวจสอบงานผลิตภัณฑ์ของการประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาคก่อนส่งมอบ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน...
จังหวัดสมุทรสาคร
2 วันที่ผ่านมา

พนักงานควบคุมคุณภาพ (QA/QC)

ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบ QC LAB ทำเอกสารภายในแผนก ทำเอกสารบันทึกการตรวจสอบ งานพัฒนา และทดสอบคุณภาพสินค้า ...
เมืองสมุทรสาคร
3 วันที่ผ่านมา

ฝ่ายQC

หน้าที่ความรับผิดชอบ ตรวจสอบคุณภาพการผลิต และ รายงานผล คุณสมบัติ เพศ : อายุ(ปี) : 22 - 35 ปี ระดับการศึกษา : ปริ...
จังหวัดสมุทรสาคร
4 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับใบสั่งซื้อจากลูกค้า,sale,fax,internet- จัดทำใบเสนอราคา- ประสานงานเรื่องการส่งมอบสินค้า- รั...
จังหวัดสมุทรสาคร
2 วันที่ผ่านมา

QCผลิตปลากระป๋อง

หน้าที่ความรับผิดชอบ ตรวจสอบจุดควบคุมเช่นอุณหภูมิ ค่าคลอรีน ในการผลิตปลากระป๋อง คุณสมบัติ เพศ : อายุ(ปี) : 18 ปีขึ...
จังหวัดสมุทรสาคร
2 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ QC

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.เก็บตัวอย่างสินค้า รับเข้า-จ่ายออก2.วิเคราะห์คุณภาพสินค้า3.ส่งผลวิเคราะห์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทร...
จังหวัดสมุทรสาคร
6 วันที่ผ่านมา

Marketing Officer

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.วางแผน ทำกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อแข่งขันได้2.ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่...
จังหวัดสมุทรสาคร
5 วันที่ผ่านมา

พนักงานฝ่ายควบคุมคุณภาพ QC (หน้างาน)

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.สุ่มตรวจสอบ/บันทึกข้อมูล ด้านคุณภาพของสินค้า/ผลิตภัณฑ์ประจำวัน2.แจ้งปัญหาด้านคุณภาพสินค้า/ผลิตภ...
จังหวัดสมุทรสาคร
2 วันที่ผ่านมา

Export Sales

หน้าที่ความรับผิดชอบ -ขายสินค้าให้กับลูกค้าต่างประเทศ ,โต้ตอบ E:mail-วางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาดและการขายสินค้า-หาลูกค้า...
จังหวัดสมุทรสาคร
4 วันที่ผ่านมา

หัวหน้าควบคุมคุณภาพ(QC)

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ควบคุมคุณภาพสินค้าต่าง ๆ ที่บริษัทฯ นำเข้ามา2. ตรวจสอยสเปคว่าเป็นไปตามที่กำหนดหรือไม่3. ควบคุ...
จังหวัดสมุทรสาคร
2 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. วางแผน ติดตาม ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผน2. ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การผลิ...
จังหวัดสมุทรสาคร
2 วันที่ผ่านมา

พนักงาน QC

จำนวน 1 อัตรา ลักษณะการทำงาน 1) ตรวจโหลดสินค้า GUSTO , QUALITY , ARABIAM อื่น ๆ วัดอุณหภูมิ , ถ่ายภาพเก็บข้อมูล , ร...
จังหวัดสมุทรสาคร
1 วันที่ผ่านมา

Sales Officer (Panel Plus)

หน้าที่และความรับผิดชอบ ความรับผิดชอบหลัก- ดำเนินการดูแลรักษาฐานลูกค้าเดิมของบริษัท และกระตุ้นให้เกิดการซื้อที่เพิ่ม...
จังหวัดสมุทรสาคร
1 วันที่ผ่านมา

Admin Page & Marketing Online - Rabbit

- Admin ตอบเพจ , Line OA, IG - รับออเดอร์ซื้อขายสินค้า - ตอบคำถามแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าเกี่ยวกับสินค้า - สรุปยอดขาย...
เมืองสมุทรสาคร
2 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ QC

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1ตรวจสอบคุณภาพสินค้า,สำเร็จรูปรับ ,วัตถุดิบ, สารเคมีและบรรจุภัณฑ์ ตามกระบวนการผลิต2บันทึกผลและก...
จังหวัดสมุทรสาคร
6 วันที่ผ่านมา

Sales Admin สาขามหาชัย

ประสานงานขาย ช่วยหน้าร้าน จัดสินค้า สวัสดิการ : มีสวัสดิการที่ดี บริษัทมีนโยบาย ให้พนักงานมีความสุขในการทำ...
เมืองสมุทรสาคร
3 วันที่ผ่านมา