รายละเอียดงาน ขายและปล่อยเช่าคอนโดของบริษัท บริษัทจะมีคอนโดใหม่ให้เดือนละ 2,000ทรัพย์ ให้ฝ่ายขายทำการตลาดหาลูกค้า...

บริษัท ดีดี คอนโด แลนด์ จำกัด

ปากเกร็ด
19 ชั่วโมงที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.รับโทรศัพท์ลูกค้า 2.ให้คำแนะนำในระหว่างการเช่าคอนโด 3.ดูต่อสัญญาเช่าคอนโด 4.จดบันทึกตารางนัดหมา...

บริษัท ดีดี คอนโด แลนด์ จำกัด

ปากเกร็ด
19 ชั่วโมงที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.จัดเก็บ ควบคุม งานเอกสารหน่วยงาน 2.จัดทำค่าแรงพนักงานรายวัน 3.จัดทำเอกสารเบิกเงินงวดผู้รับเหมา ...

บริษัท นิวเทคโนโลยี่ เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น จำกัด

ปากเกร็ด
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ทำข่าว, สกู๊ป, เจาะลึกและคิดประเด็นข่าว - เขียนสคริปท์, รายการข่าวและติดต่อประสานงานกับแหล่งข่าว ...

บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)

ปากเกร็ด
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - งานซ่อมบำรุงในโรงงาน - งานเชื่อมทองแดง , อาร์กอน - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร ...

SD Guthrie International Nonthaburi Co.,LTD.

ปากเกร็ด
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ติดตั้ง ตรวจสอบ ซ่อมบำรุง งานระบบไฟฟ้า คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย อายุ 20-30 ปี # วุฒิการศึกษา ...

บริษัท ซีเอสเค เพาเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด

ปากเกร็ด
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ดูแลแผนกห้องคลอด คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศ หญิง # วุฒิการศึกษา พยาบาลศาสตร์ # ประสบการณ์ด้านพยา...

โรงพยาบาลวิภาราม-ปากเกร็ด

ปากเกร็ด
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.เขียนแบบ MODEL , SHOP DRAWING , ASBUILT งานโครงสร้าง และ งานสถาปัตย์ 2.ตรวจสอบความถูกต้องของแบบก่อน...

บริษัท นิวเทคโนโลยี่ เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น จำกัด

ปากเกร็ด
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน WARD/ICU//OR/RR คุณสมบัติผู้สมัคร # จบปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ # มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ #...

โรงพยาบาลวิภาราม-ปากเกร็ด

ปากเกร็ด
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ผู้ช่วยประจำแผนก X-ray คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศ ชาย-หญิง # วุฒิ ขั้นต่ำ ม.6/ปวช. NA สวัสดิก...

โรงพยาบาลวิภาราม-ปากเกร็ด

ปากเกร็ด
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.รับผิดชอบดูแล ตรวจสอบสภาพ วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือก่อสร้างต่าง ๆ ที่มีการเบิกใช้งาน 2.ควบคุมการเ...

บริษัท นิวเทคโนโลยี่ เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น จำกัด

ปากเกร็ด
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.รวบรวม,ตรวจสอบความถูกต้องและจัดเก็บเอกสารประกอบสัญญา (ข้อกำหนด,รายละเอียดและรายการประกอบแบบก่อสร้าง) ...

บริษัท นิวเทคโนโลยี่ เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น จำกัด

ปากเกร็ด
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ช่วยงานด้านกายภาพบำบัด คุณสมบัติผู้สมัคร # วุฒิ ม.6 ผ่านการอบรมหลักสูตร NA # เพศหญิง สวัส...

โรงพยาบาลวิภาราม-ปากเกร็ด

ปากเกร็ด
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ตรวจสอบควบคุมการจ่ายยาและเวชภัณฑ์ ตลอดจนตรวจสอบความพร้อมของยาและเวชภัณฑ์ คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศ ...

โรงพยาบาลวิภาราม-ปากเกร็ด

ปากเกร็ด
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ประสานงาน เจรจาให้ข้อมูลคนไข้ชาวต่างชาติ - คอยตอบคำถาม ข้อสงสัยต่างๆ ในการเข้ารับการรักษา - ทำงานว...

โรงพยาบาลวิภาราม-ปากเกร็ด

ปากเกร็ด
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ประกอบตู้ บัสบาร์ วายริ่งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าต่างๆ , มีความรู้ด้านการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้ากำลังและไฟฟ้าควบค...

บริษัท ซีเอสเค เพาเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด

ปากเกร็ด
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - บำรุงรักษาเชิงป้องกันของระบบสุขาภิบาลและระบบน้ำ และระบบป้องกันอัคคีภัยด้วยยน้ำให้เป็นไปตามามมาตรฐาน ...

SD Guthrie International Nonthaburi Co.,LTD.

ปากเกร็ด
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ซ่อมบำรุง แอร์ ชิลเลอร์ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ดูแบบการก่สร้างอาคาร คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศ ชาย ...

โรงพยาบาลวิภาราม-ปากเกร็ด

ปากเกร็ด
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ปฏิบัติงานในฐานะรองผู้อำนวยการแพทย์ งานพยาบาลนอกเวลาทำการ - รายงานปัญหาวิกฤตตรงต่อผู้อำนวยการแพทย์น...

โรงพยาบาลวิภาราม-ปากเกร็ด

ปากเกร็ด
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. การประเมินผู้ป่วย และเตรียมความพร้อมเพื่อระงับความรู้สึก 2. การให้ยาระงับความรู้สึกทั่วไป 3. การ...

โรงพยาบาลวิภาราม-ปากเกร็ด

ปากเกร็ด
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน นักรังสีเทคนิค คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศ ชาย/หญิง # วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์/รังสีเ...

โรงพยาบาลวิภาราม-ปากเกร็ด

ปากเกร็ด
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน กำกับดูแล บริหารงานภายในแผนกฉุกเฉิน ทั้งงานมาตรฐานวิชาชีพ งานบริการ งานวิชาการ และอัตรากำลัง คุ...

โรงพยาบาลวิภาราม-ปากเกร็ด

ปากเกร็ด
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของงานโครงสร้าง รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ...

บริษัท นิวเทคโนโลยี่ เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น จำกัด

ปากเกร็ด
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ออกแบบวงจร พัฒนา Software ออกแบบผลิตภัณฑ์ชุดฝึก คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศ : ชาย # อายุ : 22 ป...

บริษัท จีไอไอซี จำกัด

ปากเกร็ด
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ควบคุมดูแลกระบวนการผลิต ให้เป็นไปตามเป้าหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศ ชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป # วุ...

บริษัท พี.พี.เจ. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ปากเกร็ด
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน งานบัญชีด้าน - บันทึกบัญชี คีย์ขอมูล ติดต่อประสานงาน คุณสมบัติผู้สมัคร # อายุระหว่าง 21- 35 ปี ...

บริษัท พี.พี.เจ. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ปากเกร็ด
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. งานซิลค์สกรีน 2. งานพิมพ์สกรีน(UV) 3. ดูแลวัสดุสิ้นเปลือง คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย อายุไ...

บริษัท จีไอไอซี จำกัด

ปากเกร็ด
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน มีความรู้ด้านเครื่องปรับอากาศ เติมน้ำยา ซ่อมบำรุง เดินระบบ และอื่นๆ คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย อา...

บริษัท พี.พี.เจ. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ปากเกร็ด
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ดูเรื่องความปลอดภัย คุณสมบัติผู้สมัคร # วุฒิขั้นต่ำ ปวส. # มีประสบการณ์ เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ควา...

บริษัท สุขุมพาณิชย์ จำกัด

ปากเกร็ด
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน รายละเอียดงาน 1. ตรวจสอบพื้นที่หน้างานโครงการก่อนติดตั้ง 2. คุมหน้างานติดตั้งให้ได้ตามมาตรฐานที่บ...

howsyourhome co., ltd

ปากเกร็ด
4 วันที่ผ่านมา