Search Results: 572 ตำแหน่งว่าง

รายละเอียดงาน ตรวจรับวัตถุดิบ รับเข้า-จ่าย ออก ควบคุมสต็อกคงเหลือ คุณสมบัติผู้สมัคร # ชาย หญิง อายุ 25-40 ปี จบ...

บริษัท ชาเมค เฟอร์นิช จำกัด

เมืองสมุทรสาคร
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ดูแลวัวในฟาร์ม ตรวจเช็คการให้อาหารให้เป็นไปตามเกณฑ์ - จัดการสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ให้ถูกสุขลักษณะ ...

บริษัท ได อิ ชิ พลาสติค จำกัด

เมืองสมุทรสาคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.ดูแลการเบิก-จ่ายวัถตุดิบและสินค้าสำเร็จรูปและอะไหล่สินค้า 2.จัดเก็บวัตถุดิบ,สินค้าสำเร็จรูปและอะไหล...

บริษัท ไทยถาวรคาซติ้งเลท จำกัด

เมืองสมุทรสาคร
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน สรรหา คัดเลือกผู้ขายรายใหม่ ประเมินผู้ขาย ดูแลการจัดซื้อวัตถุดิบ วัสดุ และอุปกรณ์ ติดตามการส่งมอบว...

บริษัท แกรนด์ เลเบิล จำกัด

สามพราน
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ธรุการ ทำเอกสาร ตรวจสินค้า คุณสมบัติผู้สมัคร # อายุ 20 ขึ้นไป # ใช้คอมพิวเตอร์เบื่องต้น # มี...

บริษัท วรรณทัต โลหะ จำกัด

เมืองสมุทรสาคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - รับสินค้าเข้าเมื่อ Sup มาส่ง - จ่ายสินค้าให้กับหน่วยงานต่างๆ ตามใบเบิก รวมถึงการจัดสินค้าเมื่อมีลูก...

บริษัท โกรเวล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

เมืองสมุทรสาคร
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ดูแลลูกค้าเดิมของบริษัท(บางส่วน) และ ขยายฐานลูกค้าใหม่ทั้งกรุงเทพ ปริมณฑล และต่างจังหวัด คุณสมบัติผ...

NGM-X

เมืองสมุทรสาคร
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - เชื่อมโลหะ (ตัวโช้คอัพ และชิ้นส่วนต่างๆ) - ตรวจสอบชิ้นงานก่อนส่งไปยังแผนกถัดไป - ทำความสะอาดอุปกรณ...

บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด

สามพราน
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ตรวจเช็ครับสินค้าสำเร็จรูป เบิกจ่ายสินค้า จัดสินค้า เช็คสินค้าขึ้นรถขนส่ง จัดระเบียบความเรียร้อยในคลัง...

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลออยล์โปรดักส์ (1991) จำกัด

เมืองสมุทรสาคร
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. ตอบสนองต่อแต่ละแพลตฟอร์ม(Shopee、เว็บไซต์ทางการ、LINE@、Facebook แฟนเพจ…ฯลฯ),ตอบสนองความต้องการของลูกค้...

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลออยล์โปรดักส์ (1991) จำกัด

เมืองสมุทรสาคร
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ติดตามงานทุกขั้นตอนงานผลิต - วางแผนการผลิตและติดตามงาน - บันทึกผลรายงานผู้บริหาร - ประสานงานแผน...

บริษัท เลิศลักษณ์ แฟชั่นเฮาส์ จำกัด

สามพราน
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน รายละเอียดงาน - รับผิดชอบการตรวจสอบคุณภาพของงานระหว่างกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์สินค้าสำเร็จรูป - ว...

บริษัท ไซเนเจอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง(ประเทศไทย) จำกัด

เมืองสมุทรสาคร
15 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ตรวจสอบคุณภาพน้ำมัน เคมี - จัดทำเอกสารบันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพ - จัดทำเอกสารระบบคุณภาพ - หรือ ...

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลออยล์โปรดักส์ (1991) จำกัด

เมืองสมุทรสาคร
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - สามารถ Post งานออนไลน์ + เขียน Content แนบ Post ได้ ในส่วนของงานโฆษณาและงานขาย - สามารถใช้เครื่องมื...

บริษัท พรีเชียส โปรดักส์ จิวเวลรี่ จำกัด

เมืองสมุทรสาคร
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพที่กำหนด 2.จัดทำสรุปรายงานประจำ 3.จัดเก็บแ...

บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด

สามพราน
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - จัดทำแผนซ่อมประจำสัปดาห์ / ประจำปี - จัดทำประวัติเครื่องจักร - ควบคุมการปฏิบัติงานของช่างภายในแผนก...

บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด

สามพราน
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ควบคุมและดูแลการผลิตท่อสแตนเลส คุณสมบัติผู้สมัคร # มีความรู้และประสบการณ์ด้านท่อสแตนเลสทั้งท่อกลม...

บริษัท ตระกูลไทย โปรดักส์ จำกัด

เมืองสมุทรสาคร
5 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - คุมเครื่องจักร คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย # อายุ 18 ปีขึ้นไป # ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา # สา...

บริษัท ไทยโมเดอร์นเคส จำกัด

เมืองสมุทรสาคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. งานเชื่อมประกอบ เครื่องชั่ง 2. เชื่อมงานสแตนเลส / งานไฟฟ้า / อาร์กอน /Co2 3. อื่นๆที่ได้รับมอบหมา...

บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด

สามพราน
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ออกหาลูกค้า และอื่นๆ คุณสมบัติผู้สมัคร #- เพศชาย #- อายุระหว่าง 25- 35 ปี #- วุฒิการศึกษา ต...

บริษัท ป๊อปอินเตอร์วาล์วแพท จำกัด

สามพราน
5 วันที่ผ่านมา