10000 บาท

 ...ญหาย (LP) - ช่างซ่อมบำรุง - การเงิน และ บัญชี - คอมพิวเตอร์ (EDP) - ทรัพยากรมนุษย์ คุณสมบัติผู้สมัคร : เปิด... 

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

จังหวัดสมุทรสาคร
2 วันที่ผ่านมา
 ...อังกฤษ ดี หากมีความรู้ภาษาญี่ปุ่น จะพิจารณาเป็นพิเศษ คอมพิวเตอร์ ดี สวัสดิการ บริการรถรับส่งพนักงาน ประกันชีวิต ... 

บริษัท ไทยชินเมวา จำกัด

จังหวัดสมุทรสาคร
6 วันที่ผ่านมา
 ...ละอาชีวอนามัย ประสบการณ์ 0-2 ปี ความสามารถเบื้องต้น - คอมพิวเตอร์ - มีความรู้ทางภาษาอังกฤษ - เครื่องใช้สำนักงานอื่นๆ ... 

บริษัท น้ำมันปิโตรเลียมไทย จำกัด

จังหวัดสมุทรสาคร
10 วันที่ผ่านมา
 ...ู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับหมวดหมู่ที่ดูแล(เครื่องใช้ไฟฟ้า/คอมพิวเตอร์-ไอที/mobile-Gadget-Camera-TV/เครื่องสำอางค์/ของตกแต่ง... 

ท็อปแวลู คอร์ปอเรท จำกัด

จังหวัดสมุทรสาคร
21 วันที่ผ่านมา
 ... วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการขาย การตลาด คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง - ประสบการณ์ด้านงานขายอย่าง... 

บริษัท พิริยสันติ จำกัด

จังหวัดสมุทรสาคร
8 วันที่ผ่านมา
 ...มยอดขายของบริษัท สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท แน็บ คอมพิวเตอร์ จำกัด วิธีการรับสมัครงาน ติดต่อทางโทรศัพท์คุณพ... 

บริษัท แน็บ คอมพิวเตอร์ จำกัด

เมืองสมุทรสาคร
3 วันที่ผ่านมา
 ...ษลูกฟูก # มีประสบการณ์ด้าน QA/QC # มีทักษะทางด้าน คอมพิวเตอร์ # ผ่านการอบรม ISO 9001 : 2015 สวัสดิการ OT ... 

บริษัท ไทยโมเดอร์นเคส จำกัด

เมืองสมุทรสาคร
1 วันที่ผ่านมา
 ...บการศึกษาปริญญาตรี ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดการ คอมพิวเตอร์ หรืออื่นๆ # มีประสบการณ์ด้านงานสรรหา อย่างน้อย 5 ปี... 

บริษัท แพนฟู้ด จำกัด

เมืองสมุทรสาคร
1 วันที่ผ่านมา
 ...กสารการสมัครงานได้ที่สำนักงานใหญ่ บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด เลขที่ 21 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเ... 

บริษัท เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

เมืองสมุทรสาคร
1 วันที่ผ่านมา