จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

งาน จป.วิชาชีพ

1-20 จาก 525 ผลการ

บริษัท คัฟเวอร์ พรินท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป ประสบการณ์(ปี) :...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ปริ๊นเซสบรา จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ งานทุกด้านของ จ.ป คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 18 - 35 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ข...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี่ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ิม : - วุฒิปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง- มีประสบการณ์จป.วิชาชีพ ในธุรกิจก่อสร้าง อย่างน้อง 1 ปี- ต้องสามารถปฏิบัติงานตา... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยธัญญาอินเตอร์ฟู๊ด จำกัด  -  สมุทรสาคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท มณีอุดมสุข จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบในการดำเนินการส่งเสริมกิจกรรมความปลอดภัย ตรวจความปลอดภัย สอบสวนอุบัติเหตุ ซ้อมดับเพลิง และ...
4 วันที่ผ่านมา
อัทโมสท์เทค จำกัด  -  ปราจีนบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ควบคุมดูแลความปลอดภัยงานในโครงการก่อสร้าง ดำเนินการด้านความปลอดภัยให้เป็นไปตามข้อกำหนด2.ประสานงาน...
11 วันที่ผ่านมา
บริษัท วงศ์เอกอุตสาหกรรม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ดูแลและรับผิดชอบงานด้านความปลอดภัย สถาพแวดล้อมในการทำงานเช่น จัดทำแผนงาน / จัดฝึกอบรม / จัดทำรายง...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท นาโอะ โกลเบิล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ... 35 ปีป.ตรี / ป.โท สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมีใบรับรอง จป.วิชาชีพประสบการณ์การทำงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย ไม่น้... 
2 วันที่ผ่านมา
Racer Electric Thailand  -  สมุทรสาคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบหน้าที่ในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณ...
9 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยวิวัฒน์อุตสาหกรรมพลาสติก (1989) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ตรวจสอบความปลอดภัย กิจกรรม5ส. วางแผนงานด้านความปลอดภัย งานด้านประกันส...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัทฮาร์เปอร์ส เฟรท อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์ คาร์โก้ จำกัด  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 22 - 30 ปี ระดับการศึกษา : ปร...
2 วันที่ผ่านมา
Naparsorn Service Group Co., Ltd  -  ระยอง
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1) Make a safety plan for the employer.2) Check the operation of the establishment to be in line wi...
2 วันที่ผ่านมา
M.C.S.STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED  -  พระนครศรีอยุธยา
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน 2. จัดทำแผนโครงการ มาตรการด้านค...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ที แอล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบ งานความปลอดภัย ทั้งระบบ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 23 - 35 ปี ระดับการศึกษา : ป...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบ ปฏิบัติงานส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ตรวจความปลอดภัย สอบสวน...
5 วันที่ผ่านมา
Mat Wealth Company Limited  -  กรุงเทพมหานคร
 ...รู้ด้านความปลอดภัยตามลักษณะงานที่ทำ- จัดทำเอกสารต่างๆ ด้าน จป. ส่งกรมแรงงาน คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 25 - 30... 
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ วิเคราะห์การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ เพื่อประเมินความเสียงด้านความปลอดภัย รวมทั้งวิเคราะห์กำหนดแผ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...พิ่มเติม : 1.อายุ 24 ปีขึ้นไป2.วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป3.จบด้าน จป.วิชาชีพโดยตรงจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ4.ขยัน อดทน ซื่อสั... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เค ซี ยู เซอร์วิส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -บริหารความปลอดภัย คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 - 35 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตร...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท คอนสตรัคชั่น ไลนส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 22 - 35 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ...
2 วันที่ผ่านมา