1,306 ตำแหน่งว่าง

Search Results:

หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. ดูแลความปลอดภัย และความเรียบร้อยทั้งภายใน และภายนอกอาคาร 2. ดูแลความปลอดภัยในการปฏิบัติ...

บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตรไทย จำกัด

จังหวัดปทุมธานี
26 วันที่ผ่านมา
 ...อดภัยมาอย่างน้อย 5 ปี 3. มีหนังสือแจ้งการชึ้นทะเบียน จป.วิชาชีพ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 4. สามารถใช้โปรแกรม... 

บริษัท อินโดรามา โฮลดิ้งส์ จำกัด

จังหวัดลพบุรี
3 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ : -กำกับดูแลงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทแ...

บริษัท ไอ เอ็ม อี (ประเทศไทย) จำกัด

พระนครศรีอยุธยา
2 เดือนที่แล้ว
รายละเอียดงาน งานด้านเอกสาร คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย - หญิง # จบการศึกษาปริญญาตรี สวัสดิการ โบนัส ...

บริษัท พี.อี.ซี.ซี.กรุ๊ป จำกัด

เมืองสมุทรปราการ
4 วันที่ผ่านมา
 ...ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง # มีใบ จป. วิชาชีพ/หัวหน้างาน/บริหาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ # มีประสบการณ์... 

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
 ...นามัยและความปลอดภัย หรือผ่านการอบรมและมีประกาศนียบัตร (จป.วิชาชีพ) ตามกฏหมายใหม่ # สามารถประจำหน่วบงานก่อสร้างต่างจังห... 

บริษัท ไทย-นิชชีนแพลนท์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ดูแลและเสนอความเห็นเรื่องความปลอดภัยของพนักงานและสถานประกอบกิจการ , จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง คุณสมบ...

บริษัท ไทยแมนอินดัสตรีส์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.กำหนดมาตราฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย ตามกฎหมายกำหนด 2. วิเคราะห์งานเพื่อบ่งชี้อันตรา...

บริษัท ษฎา วิศวกรรม จำกัด

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ตรวจวัด และประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือดำเนินการร่วมกับบุคคล หรือหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัส...

บริษัท จีระธนา ก่อสร้าง จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. ไม่จำกัดเพศ 2. มีใ่บประกอบวิชาชีพ 3. มีความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย 4. มี...

แค็ปปิตอล ทรีคอท จำกัด

นครปฐม
23 วันที่ผ่านมา
 ...ายแรงงาน # สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี # มี จป.วิชาชีพ จะพิจารณาเป็นพิเศษ # มีความรู้เรื่องเอกสารแรงงานต่าง... 

บริษัท ลิตเติลโฮม เบเกอรี่ (1966) จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
 ...บรมโดยมีใบประกาศวุฒิบัตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) # สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MS Office ในการจัดทำราย... 

บริษัท อินฟีนิท เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท...

sincerely screen

เมืองสมุทรสาคร
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้ง...

บริษัท แม่ไก่ อินเตอร์ฟู้ดส์ 2019 จำกัด

บางเลน, นครปฐม, ภาคกลาง
15 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. ควบคุม-ดูแลระบบความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานและบริษัทฯ 2. จัดทำรายงานและเอกสารต่าง ๆ ด้านความปล...

บริษัท โตโยต้า พาราก้อน มอเตอร์ จำกัด

คลองหลวง
20 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ควบคุมดูแลและบริหารงานความปลอดภัยทั้งระบบ คุณสมบัติผู้สมัคร #- เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป จบ ป.ตรี...

บริษัท พรีเชียส โปรดักส์ จิวเวลรี่ จำกัด

เมืองสมุทรสาคร
4 วันที่ผ่านมา
 ...่วย อันเนื่องจากการทำงาน 5. ** สามารถขึ้นทะเบียนเป็น จป.วิชาชีพ ตามกฎหมายได้ ** คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย-หญิง อา... 

บริษัท ซีเอช มอร์แกน จำกัด

เมืองสมุทรสาคร
1 วันที่ผ่านมา
 ...ทำเอกสารเกี่ยวกับความปลอดภัย # สามารถขึ้นทะเบียนเป็น จป.วิชาชีพ ตามกฎหมายได้ สวัสดิการ -กองทุนประกันสังคม -โบ... 

บริษัท สยาม โปรเทคชั่น ซีสเต็ม จำกัด

หนองแค, ภาคกลาง
1 วันที่ผ่านมา
 ...สาขาอาชีวอนามัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง #- มีวุฒิบัตร จป.วิชาชีพ #- มีทักษะในด้านการให้ความรู้กับพนักงานเกี่ยวกับควา... 

บริษัท แอล อี ฮวด จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ทำหน้าหน้าที่ของ จปว ภายในองค์กร คุณสมบัติผู้สมัคร # จบ จปว ในสายงานโดยตรง # มีความคิดริเริ่มสร...

บริษัท ท็อปไทย โปรดักส์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา