จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน จป.วิชาชีพ

1-20 จาก 341 ผลการ

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ กำกับดูแลให้ทุกคนในโครงการ ปฏิบัติตามนโยบายด้าน HEALTH , SAFETY AND ENVIRONMENT (HSE) ของบริษัท...
11 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ Responsibilities: - Following up on new regulations and developments in the field of Health a...
9 วันที่ผ่านมา
บริษัท พัมคิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในโรงงานให้เป็นไปตามฐานที่กฎหมายกำหนด คุณสมบัติ...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท ทีมวิศว์ คอนสตรัคชั่น จำกัด  -  หาดใหญ่
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลความเรียบร้อยของโครงการ / ทำ 5ส. / วางแผนงาน คุณสมบัติเพิ่มเติม ไม่ระบุ สวัสดิการ ...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...กคน คุณสมบัติเพิ่มเติม ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตร จป.วิชาชีพ หรือ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและควา... 
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด(มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ดูแลระบบงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย ฯ ภายในบริษัทฯ 2. จัดทำแผนความปลอดภัยประจำปี 3. สามารถป...
11 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซีวิลมาสเตอร์ กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ด้านความปลอดภัยตามลักษณะงานที่ทำ - จัดทำเอกสารต่างๆ ด้าน จป. ส่งกรมแรงงาน คุณสมบัติเพิ่มเติม - มีประสบการณ์ด้านค... 
13 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยวิวัฒน์อุตสาหกรรมพลาสติก (1989) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ตรวจสอบความปลอดภัย กิจกรรม5ส. วางแผนงานด้านความปลอดภัย งานด้านป...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ชนันธร ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...าตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือผ่านการอบรม จป. วิชาชีพ หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ สวัสดิการ ~ ป... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท คัฟเวอร์ พรินท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติเพิ่มเติม ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยหรือเทียบเท่า (ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท สามารถ พลาสแพค จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ละทดสอบหลักสูตรเจ้าหน้าที่ จป. ระดับวิชาชีพ ตามกฏกระทรวง...  ...ม 42 ชม.) -มีใบอนุญาต จป. วิชาชีพ -สามารถทำงานได้ทั้งกรุงเ... 
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท เวสโก้เคมี ประเทศไทย จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ งานด้านความปลอดภัยในการทำงานตามที่กฎหมายกำหนด คุณสมบัติเพิ่มเติม - สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท เคที คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  -  นครราชสีมา
 ...อายุ 30 ปีขึ้นไป - วุฒิ ปวส. ขึ้นไป - ผ่านการอบรม จป. วิชาชีพ และความปลอดภัยในการทำงาน - มีประสบการณ์การทำงาน จป.... 
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท พีเพิลฟู เทคโนโลยี จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแล ตรวจสอบ และทำรายงาน กับกรมสวัสดิการฯ คุณสมบัติเพิ่มเติม ไม่ระบุ สวัสดิการ ประกัน...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท ลีออง จิน สเปเชียล สตีล (ประเทศไทย) จำกัด  -  สมุทรปราการ
 ...ะสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป และผ่านการอบรมและทดสอบตามหลักเกณฑ์ จป.วิชาชีพ สวัสดิการ ประกันสังคม ทุนการศึกษา บริการรถรั... 
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท อินฟีนิท เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ก่อสร้างอาคารสูง คุณสมบัติเพิ่มเติม จบการปริญญาตรีด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยโดยตรง หรื...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท พิทสุลินและบริษัทในเครือ  -  กระทุ่มแบน
หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยทั้งหมดของโรงงาน รวมทั้งงานทางด้านสิ่งแวดล้อม คุณสมบัติเพิ่มเติม ...
18 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไอ.ซี.โอ อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยในสภาพแวดล้อมในการทำงาน พร้อมทั้งดำเนินการด้านระบบ ISO 9000, ...
13 วันที่ผ่านมา
บริษัท เวิลด์แทร็คเตอร์ (1996) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ตรวจสอบรายงานข้อกฎหมาย นำเสนอและจัดทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวด...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทย ชูการ์ มิล กรุ๊ป จำกัด  -  ท่ามะกา
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ดำเนินงานด้านกิจกรรม/ความปลอดภัยตรวจความปลอดภัยและสอบสวนอุบัติเหตุ และตามที่กฎหมายกำหนด 2....
15 วันที่ผ่านมา