1,215 ตำแหน่งว่าง

Search Results:

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)

รายละเอียดงาน วางแผน วิเคราะห์ และดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน จัดทำแผนอบรมความปลอ...

โรงพยาบาลคามิลเลียน

กรุงเทพมหานคร
หนึ่งเดือนที่แล้ว

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)

 ...ยและความปลอดภัย หรือมีใบอนุญาตทางด้านการปฏิบัติงานด้าน จป.วิชาชีพ # สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ # สามารถทำงานภายใ... 

โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส

ปทุมธานี
1 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าทีความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)

รายละเอียดงาน หากมีประสบการณ์ในงานก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ คุณสมบัติผู้สมัคร # ชาย # อายุ 25-40 ปี # ปริญ...

บริษัท ไทยนิชิมัตสุก่อสร้าง จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา

จป.วิชาชีพ - Safety Officer

รายละเอียดงาน ทำหน้าที่ของ จป.วิชาชีพ ตามกฎกระทรวง 1.จัดทำ JSA 2.Morning Talk ทุกเช้าก่อนเริ่มงาน 3.ควบคุมผู้ร... 

บริษัท เออีซี อินดัสเตรียล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด , บริษัท อีอ...

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ จป วิชาชีพ

รายละเอียดงาน ทำหน้าหน้าที่ของ จปว ภายในองค์กร คุณสมบัติผู้สมัคร # จบ จปว ในสายงานโดยตรง # มีความคิดริเริ่มสร...

บริษัท ท็อปไทย โปรดักส์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)

รายละเอียดงาน 1.ปฎิบัติงานตามหน้าที่ ของ จป.วิชาชีพ 2.งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร # ชาย / หญิ... 

บริษัท ไทยรุ่งเท็กซ์ไทล์ จำกัด

บางพลี (อำเภอ)
3 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)

รายละเอียดงาน -จัดทำเเผนงานมาตราการความปลอดภัย -ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงาน เเนะนำ ฝึกสอน อบรบผู้ปฏิบัติ...

บริษัท เบอร์ลิน เยอรมนี อิมพอร์ท จำกัด

บางพลี (อำเภอ)
4 วันที่ผ่านมา

จป.วิชาชีพ

 ...ภัยในการทำงานตามหน้าที่ของ จป.วิชาชีพและงานอื่น ๆ ที่เกี...  ...อนามัย หรือผ่านการ อบรม จป.วิชาชีพ (มีใบประกาศนียบัตร) # สา... 

บริษัท มาณิษ คอมโพสิต จำกัด

บางพลี (อำเภอ)
14 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)

รายละเอียดงาน •จัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงพยาบาลให้สอดคล้องกับกฎหมาย และข้อกำหนด •ตรวจวัดและประเมินสภาพแ...

บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด

เมืองขอนแก่น
1 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ) ด่วนมาก

รายละเอียดงาน 1.กำหนดมาตราฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย ตามกฎหมายกำหนด 2. วิเคราะห์งานเพื่อบ่งชี้อันตรา...

บริษัท ษฎา วิศวกรรม จำกัด

กรุงเทพมหานคร
5 วันที่ผ่านมา

จป. วิชาชีพ

รายละเอียดงาน การทำระบบงาน จป ของโรงงาน คุณสมบัติผู้สมัคร # วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป # ขยัน อดทน ทำงานเป็นทีม #... 

บริษัท ล้อพูนผลไรซ์มิลล์ จำกัด

ไพศาลี
2 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)

รายละเอียดงาน : - คุณสมบัติผู้สมัคร : - วุฒิ ปริญญาตรี อา ชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม / เทียบเท่า - อายุ 21 ปีขึ้...

บริษัท จงไทยรุ่งเรือง จำกัด

จังหวัดสมุทรปราการ
18 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)

รายละเอียดงาน : - คุณสมบัติผู้สมัคร : ต้องมีความรับผิดชอบ รอบคอบ มีความรู้เรื่อง กฎหมาย แรงงาน สามารถปฎิบัติง...

บริษัท พีซีที เวลธ์ พลัส จำกัด

จังหวัดสมุทรปราการ
หนึ่งเดือนที่แล้ว

จป.วิชาชีพ

รายละเอียดงาน ดูแลความปลอดภัยในงาน ทำเอกสารเกี่ยวกับอุบัติเหตุในงาน จัดระเบียบโรงงานให้อยู่ในมาตรฐาน คุณสมบัต...

บริษัท บุญกนิษฐ์ เคเบิ้ล เวอคส์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ ( จป.วิชาชีพ )

 ...ีวุฒิบัตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ # ผ่านการอบรม จป.วิชาชีพ 180 ชั่วโมง และเพิ่มเติม 72 ชั่วโมง สถานที่ปฏิบ... 

บริษัท นิวแม็ก จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ จป.

รายละเอียดงาน - ตรวจสอบและเสนอแนะการปฎิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน - ประเมินความเ...

บริษัท สุขสมบูรณ์น้ำมันปาล์มสกล จำกัด

บ้านม่วง (อำเภอ)
3 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)

รายละเอียดงาน ดูแลและควบคุมความปลอดภัยในการทำงานของแต่ละโครงการ - จัดทำ Safety Report,Safety Talk,Mounthly Report...

บริษัท เอ็ม เอ ซี เอส จำกัด

เมืองระยอง
5 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ป้องกันด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (จป.วิชาชีพ)

 ...ี สาขา ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (จป.วิชาชีพ) # มีใบประกอบวิชาชีพ # ปฏิบัติงาน 6 วัน / สัปดาห์... 

บริษัท สแปน คอนซัลแตนท์ จำกัด

ปะเหลียน
3 วันที่ผ่านมา

จป. วิชาชีพ (ไซต์งานก่อสร้าง)

รายละเอียดงาน ดูแลงานด้านความปลอดภัยโครงการก่อสร้างทั้งระบบ คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย อายุ 25-50 ปี # ปริญ...

บริษัท ช.รุ่งเลิศ กรุ๊ป จำกัด

กรุงเทพมหานคร
5 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.วิชาชีพ)

 ...และความปลอดภัย หรือที่เกี่ยวข้อง # ประสบการณ์ด้านงาน จป.วิชาชีพ ในโรงงานอย่างน้อย 1-2 ปี จะรับพิจารณาเป้นพิเศษ # สาม... 

บริษัท วัชมนฟู้ด จำกัด

ปทุมธานี
19 วันที่ผ่านมา