จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

งาน จป.วิชาชีพ

1-20 จาก 1635 ผลการ

บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

20000 - 30000 บาท
 ...ื่นๆ : คุณสมบัติเพิ่มเติม : ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตร จป.วิชาชีพ หรือจบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอ... 
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท มีเดียเซ็นเตอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

20000 บาท
 ...ติม : - วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย / ที่ผ่านการอบรม จป.วิชาชีพ- มีประสบการณ์ทำงาน 2 ปีขึ้นไป- ผ่านการอบรมหลักสูตรทางด... 
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท ปริ๊นเซสบรา จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

9000 - 25000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ งานทุกด้านของ จ.ป คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 18 - 35 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ข...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

12000 - 18000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทํางาน2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตร...
2 วันที่ผ่านมา

ศรีพงษ์ไพศาล อินดัสเทรียล จำกัด  -  จังหวัดสมุทรสาคร

15000 - 18000 บาท
 ....ตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือผ่านการอบรมเป็น จป.วิชาชีพ สวัสดิการ ค่าทำงานล่วงเวลา ประกันสังคม เงินโบ... 
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท เค ซี ยู เซอร์วิส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

17000 - 25000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ -บริหารความปลอดภัย คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 - 35 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตร...
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท ปทุมธานีคอนกรีต จำกัด  -  ปทุมธานี

16000 - 25000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูและระบบความปลอดภัยประจำโรงงาน คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 21 - 35 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปร...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไทยชิพยาร์ด จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ดูแล,วางแผนและรับผิดชอบงานความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงาน2.จัดทำบันทึกและจัดเก็บเอกสารของหน่วยงานค...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอ็มเดคอินเตอร์เนชั่นแนล (1991) จำกัด  -  จังหวัดสมุทรสาคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี...
3 วันที่ผ่านมา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดลี่ ไอซ์  -  กรุงเทพมหานคร

15000 บาท
 ...มเติม : 1. เพศชาย/หญิง 2. อายุ 20 ปีขึ้นไป3. มีความรู้ด้าน จป.วิชาชีพโดยตรง (หากมีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)4. ... 
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท ซัยโจ เดนกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี

25000 - 35000 บาท
 ...ดี ในการติดต่อประสานงาน- หากมีประสบการณ์ทางด้านเจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพสายโรงงาน 5ปี จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ สวัสดิการ ... 
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท สามารถ พลาสแพค จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

15000 บาท
 ...ละทดสอบหลักสูตรเจ้าหน้าที่ จป. ระดับวิชาชีพ ตามกฏกระทรวง...  ...ิม 42 ชม.)- มีใบอนุญาต จป. วิชาชีพ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง ... 
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท คัฟเวอร์ พรินท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป ประสบการณ์(ปี) :...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

 ...บัตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ-มีประสบการณ์งาน จป.วิชาชีพ 2 ปีขึ้นไป-สามารถปฏิบัติงานประจำที่ต่างจังหวัดได้ สวัส... 
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท โอ.อี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

15000 - 20000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1 ) ดูแลพนักงานที่ปฏิบัติงานทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับความปลอดภัยในก...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท ที.ที.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง (2004) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับผิดชอบการดูแลบริหารระบบความปลอดภัยในการทำงานของหน่วยงานโครงการก่อสร้าง - การจัดทำแผนความปลอดภั...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท มนต์ทรานสปอร์ต จำกัด  -  จังหวัดฉะเชิงเทรา

22000 - 28000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ • Set standards and monitor the work area and overall environment to ensure that staffs are able to...
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

14500 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลความปลอดภัยในการทำงานในสถานประกอบการณ์ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 22 ปีขึ้นไป ระดับกา...
13 วันที่ผ่านมา

Jasmine International Public Company Limited  -  จังหวัดนนทบุรี

15000 - 25000 บาท
 ...าชีวอนามัย และความปลอดภัยของประเทศไทย -ได้รับการรับรอง จป.วิชาชีพ -มีความเป็นผู้นำ, ทำงานเป็นทีม, มีความคิดสร้างสรรค์, แ... 
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

 ... 45 ปี2. วุฒิ ปวส,ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย หรือมีใบอนุญาต จป.วิชาชีพ3. ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ผ่านงานก่อสร้างห้างสรรพสิน... 
2 วันที่ผ่านมา