จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

งาน จป.วิชาชีพ

1-20 จาก 1866 ผลการ

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
 ...บัตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ-มีประสบการณ์งาน จป.วิชาชีพ 2 ปีขึ้นไป-สามารถปฏิบัติงานประจำที่ต่างจังหวัดได้ สวัส... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไนซ์กรุ๊ปโฮลดิ้ง คอร์ป  -  นนทบุรี
 ...ิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยหรือเทียบเท่า ที่ผ่านการอบรม จป.วิชาชีพ- มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป- ผ่านการอบรมหลักสูตรทางด... 
1 วันที่ผ่านมา
Mat Wealth Company Limited  -  กรุงเทพมหานคร
 ...รู้ด้านความปลอดภัยตามลักษณะงานที่ทำ- จัดทำเอกสารต่างๆ ด้าน จป. ส่งกรมแรงงาน คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 25 - 30... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ชาญนครวิศวกรรม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ะข้อกำหนด และสอดคล้องตามกฎระเบียบของบริษัท- แจ้งข่าวสารของ จป. และการจัดอบรมต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนด และ... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ื่นๆ : คุณสมบัติเพิ่มเติม : ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตร จป.วิชาชีพ หรือจบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอ... 
4 วันที่ผ่านมา
Pharindhorn Co. Ltd  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ดำเนินการตามกฎหมายและข้อกำหนดกฎหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม พลังงาน และความปลอด...
7 วันที่ผ่านมา
Racer Electric Thailand  -  สมุทรสาคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบหน้าที่ในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท 27 วิศวกรรม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...รับนักศึกษาจบใหม่ คุณสมบัติเพิ่มเติม : ถ้ามีประสบการณ์ด้าน จป.วิชาชีพงานก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ สวัสดิการ ~ ประกันส... 
5 วันที่ผ่านมา
เอเซียร์มอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด  -  ปทุมธานี
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฏหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำง...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท บิ๊กสตาร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ารปฏิบัติงาน- ควบคุม และตรวจสอบผลการตรวจความปลอดภัยของ จป.วิชาชีพ และจป.หัวหน้างาน- ควบคุม และดำเนินการสอบสวนอุบัติเหตุ ... 
1 วันที่ผ่านมา
M.C.S.STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED  -  พระนครศรีอยุธยา
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน 2. จัดทำแผนโครงการ มาตรการด้านค...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซัน แอสเซท แอนด์ บิสซิเนส จำกัด  -  พระนครศรีอยุธยา
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. งานด้านความปลอดภัยของโรงงาน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฏหมาย2. ดูแลจัดทำระบบเอกสารของงานความปลอดภัย...
27 วันที่ผ่านมา
บริษัท เค ซี ยู เซอร์วิส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -บริหารงานควบปลอดภัยภายในโครงการ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 25 - 35 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยธัญญาอินเตอร์ฟู๊ด จำกัด  -  สมุทรสาคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน...
1 วันที่ผ่านมา
ณภษร เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1) Make a safety plan for the employer.2) Check the operation of the establishment to be in line wi...
1 วันที่ผ่านมา
Fillpart Engineering (1999) Co., Ltd.  -  ฉะเชิงเทรา
 ...าที่ความรับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย(จป วิชาชีพ) คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 22 - 35 ปีขึ้นไป... 
23 ชั่วโมงที่ผ่านมา
บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...พิ่มเติม : เพศชายเท่านั้น อายุ 28 - 40 ปี ผ่านการอบรม จป. วิชาชีพ 180 ชม./จป.เทคนิค มีประสบการณ์ จป.วิชาชีพ/จป.เทคนิค 1... 
1 วันที่ผ่านมา
Perfect Office Furniture Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน2.ว...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ที เค เอส เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในกา...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท คัฟเวอร์ พรินท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป ประสบการณ์(ปี) :...
1 วันที่ผ่านมา