จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

งาน จป.วิชาชีพ

1-20 จาก 418 ผลการ

บริษัท แอนไทซ์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ กำกับดูแลงานด้าน ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี)...
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท แลนด์โก้ สปอร์ต แอนด์ มิวสิคเคิล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

 ...ริญญาตรี สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีใบประกอบวิชาชีพ จป. ประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ปี
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท ควอลิตี้ ไพพ์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ – คอยตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างทราบและปฏิบัติตามกฎหมายในด้านความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมต่างๆ ในการทำ...
8 วันที่ผ่านมา

คอมฟอร์ม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

18000 - 24000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดทำเอกสารด้านความปลอดภัย- อบรมความรู้ด้านความปลอดภัยให้กับพนักงาน- ตรวจสอบความปลอดภัยและประเมิน...
23 วันที่ผ่านมา

บริษัท เค. เอส. ธนสาร จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

15000 - 30000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมความปลอดภัยในโครงการระบบไฟฟ้าและเครื่องกล สามารถออกต่างจังหวัดได้ ( ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง ป...
13 วันที่ผ่านมา

บริษัท สามารถ พลาสแพค จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

15000 บาท
 ...ละทดสอบหลักสูตรเจ้าหน้าที่ จป. ระดับวิชาชีพ ตามกฏกระทรวง...  ...ติม 42 ชม.)-มีใบอนุญาต จป. วิชาชีพ-สามารถทำงานได้ทั้งกรุงเทพ ... 
18 วันที่ผ่านมา

Kids Edutainment Holdings (Thailand) Co.,Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร

25000 บาท
 ...ปอ) และรายงานประจำ 3 เดือน จป.(ว), สอ.1 เพื่อรายงานสถานะ...  ...อดภัย- มีใบ Certificate จป.วิชาชีพ- มีความรู้ในด้านกฎหมายความ... 
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท ซีวิลมาสเตอร์ กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

18000 บาท
 ...รู้ด้านความปลอดภัยตามลักษณะงานที่ทำ- จัดทำเอกสารต่างๆ ด้าน จป. ส่งกรมแรงงาน คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 25 - 30... 
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท ปริ๊นเซสบรา จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

9000 - 25000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ งานทุกด้านของ จ.ป คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 18 - 35 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ข...
2 วันที่ผ่านมา

ศรีพงษ์ไพศาล อินดัสเทรียล จำกัด  -  จังหวัดสมุทรสาคร

15000 - 18000 บาท
 ....ตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือผ่านการอบรมเป็น จป.วิชาชีพ สวัสดิการ ค่าทำงานล่วงเวลา ประกันสังคม เงินโบ... 
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท เจริญกิจจงเสถียร จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี

 ...อนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง2.มีวุฒิบัตร จป.วิชาชีพ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน3.มีใบรับรอง/ผ่านการฝึ... 
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท ปทุมธานีคอนกรีต จำกัด  -  ปทุมธานี

16000 - 25000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูและระบบความปลอดภัยประจำโรงงาน คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 21 - 35 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปร...
9 วันที่ผ่านมา

Material world co.,ltd  -  จังหวัดนนทบุรี

 ...ิญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือผ่านการอบรม จป. วิชาชีพ- มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไปในตำแหน่ง จป.วิชาชีพ- มีความค... 
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท ฮงเฮงฮวด โปรดักส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

15000 - 18000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุม ดูแล เกี่ยวกับความปลอดภัยภายในโรงงาน คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 22 - 35 ปี ระดับการศึกษ...
11 วันที่ผ่านมา

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล บุลเลี่ยน แอนด์ เมททอล โบรคเกอร์ส (...  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลงานด้านความปลอดภัยให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท- จัดทำงานรายงานเกี่ยวกับงานความปลอดภัย- ประสา...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี่ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

18000 - 30000 บาท
 ...ิม : - วุฒิปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง- มีประสบการณ์จป.วิชาชีพ ในธุรกิจก่อสร้าง อย่างน้อง 1 ปี- ต้องสามารถปฏิบัติงานตา... 
2 วันที่ผ่านมา

Naparsorn Service Group Co., Ltd  -  กรุงเทพมหานคร

25500 - 30000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1) Make a safety plan for the employer.2) Check the operation of the establishment to be in line wi...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอ็นพีอี อินดัสตรี (ไทยแลนด์) จำกัด  -  สามพราน

 ...วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีตำแหน่ง จป.วิชาชีพ ในสายโรงงาน มีทักษะในการถ่ายทอด สื่อสาร ประสานงาน แล... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลความปลอดภัยในการทำงานรวมถึงจัดอปุกรณ์ป้องกันอันตรายให้กับพนักงานตามสภาพการทำงานที่เหมาะสม- จั...
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท เคไอเจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัย และอื่นๆ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา...
9 วันที่ผ่านมา