Search Results: 914 ตำแหน่งว่าง

รายละเอียดงาน ทำหน้าที่ของ จป.วิชาชีพ ตามกฎกระทรวง 1.จัดทำ JSA 2.Morning Talk ทุกเช้าก่อนเริ่มงาน 3.ควบคุมผู้ร... 

บริษัท เออีซี อินดัสเตรียล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด , บริษัท อีอ...

กรุงเทพมหานคร
5 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ตรวจวัด และประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือดำเนินการร่วมกับบุคคล หรือหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัส...

บริษัท จีระธนา ก่อสร้าง จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน Key Responsibilities and Activities: - Implementation the standard of SHE management system, PSM, IS...

บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด / บริษัท พีทีจี เอ็นเ...

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน -จัดทำเเผนงานมาตราการความปลอดภัย -ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงาน เเนะนำ ฝึกสอน อบรบผู้ปฏิบัติ...

บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จำกัด

บางพลี (อำเภอ)
5 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ดูแลและควบคุมความปลอดภัยในการทำงานของแต่ละโครงการ - จัดทำ Safety Report,Safety Talk,Mounthly Report...

บริษัท เอ็ม เอ ซี เอส จำกัด

เมืองระยอง
5 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ดูแลและป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน และให้ปฏิบัติไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยเป็นตำแหน่งที่กฎหมาย...

บริษัท ซีเอชโอโตอินดัสตรี่ จำกัด

แปลงยาว
3 วันที่ผ่านมา
 ... งานติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน คุณสมบัติผู้สมัคร # ป.ตรี จป. วิชาชีพสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม # เพศชาย/หญิง สวัสด... 

บริษัท นิวบางกอกอีเล็คทริค จำกัด

บางพลี (อำเภอ)
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. สนับสนุนงานด้านความปลอดภัย 2. ดำเนินการเข้าร่วมงานความปลอดภัยกับลูกค้าไซต์งาน 3. จัดทำเอกสาร ติด...

บริษัท ไทยเซ็นทรัล เมคคานิคส์ จำกัด

พระประแดง
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน...

บริษัท โอเชี่ยนฟร้อนท์ บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา และ บริษัท ซันเ...

กมลา
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน จัดทำประวัติพนักงาน สรรหา คัดเลือก สัมภาษณ์ จัดทำเอกสารฝึกอบรมพนักงาน ติดต่อประสานงานกับทุกหน่วยงานที...

บริษัท โฟล-เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน จป เทคนิค คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศ ชาย หญิง สวัสดิการ ประกันสังคม เบี้ยทำงานเกินเวลา(OT)... 

บริษัท นิวบางกอกอีเล็คทริค จำกัด

บางพลี (อำเภอ)
3 วันที่ผ่านมา
 ...บรมโดยมีใบประกาศวุฒิบัตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) # สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MS Office ในการจัดทำราย... 

บริษัท อินฟีนิท เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ดูแลงานด้านความปลอดภัย คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศ/ชาย การศึกษา ปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัยและความปลอด...

บริษัท ชัยยุทธการประดิษฐ์(1988) จำกัด

บางพลี (อำเภอ)
4 วันที่ผ่านมา
 ...ย หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้ทุกสาขา # มีเอกสาร จป.วิชาชีพ มีประสบการณ์ ด้านจป.วิชาชีพ (พิจารณาพิเศษ) # มีประ... 

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

กันตัง
3 วันที่ผ่านมา
 ...Website : ตำแหน่งงาน ที่คล้ายกัน : - หางาน จป - หางาน จป ใกล้ฉัน - หางาน จป ฉะเชิงเทรา - หาง... 

บริษัท ไดโด ดีเอ็มเอส (ไทยแลนด์) จำกัด

จังหวัดฉะเชิงเทรา
หนึ่งเดือนที่แล้ว
รายละเอียดงาน ดูแลงานด้านอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ และงานโครงการ ให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานทุกคนในโครงการของบริษัทฯ...

บริษัท วี ทู เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

หาดใหญ่
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ดูแลและควบคุมระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานข้อกำหนด - ตรวจสอบ ว...

บริษัท ธนสรร ไรซ์ จำกัด

สามโคก
3 วันที่ผ่านมา
 ...จป.วิชาชีพตามกฏหมาย"เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน" (จป.วิชาชีพ) #4.ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน โปรแกรม Microsoft Office แ... 

บริษัท ที.ที.เอช.นิตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

กรุงเทพมหานคร
5 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านอาชีวอนามัยฯ หรือเกี่ยวข้อง หรือผ่านการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ...

บริษัท ขยันการเกียรติ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
 ...& 45001 ในโรงงานอย่างน้อย 1 ปี # มีวุฒิบัตรรับรองการเป็น จป.ว. # สามารถจัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานได้ # สามารถใช้ง... 

บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด

เมืองสุราษฎร์ธานี
25 วันที่ผ่านมา