จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

งาน จป.วิชาชีพ

1-20 จาก 1923 ผลการ

Standard Performance Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ี่เกี่ยวข้อง ~3. มีประสบการณ์ทางด้าน จป. จะพิจารณาเป็นพิเศษ ~4. จป.วิชาชีพ ต้องจบสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือผ่านการอบรม... 
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท เวสโก้เคมี ประเทศไทย จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ญิง อายุ 24 ปี ขึ้นไป - ได้รับการรับรองว่าผ่านการอบรม จป.วิชาชีพ/จป.เทคนิคขั้นสูง - เริ่มระบบงานเอกสารด้านความปลอดภัยต... 
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอเอจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี
 ...บการศึกษาปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย หรือเคยฝ่ายการอบรม จป. วิชาชีพ ~3. - เคยผ่านงานด้านก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ ~... 
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท เออีซี อินดัสเตรียล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด , บริษัท อีอ...  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ังสรรค์ประจำปี คุณสมบัติผู้สมัคร : ~1. - มีวุฒิ จป วิชาชีพ ~2. - สามารถทำงานที่ต่างจังหวัดได้ ~3. - มนุษย์สัม... 
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท แฟมิลี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ
-ดำเนินงานด้านความปลอดภัยในระบบ -ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย -จัดเตรียมข้อมูลด้านความปลอดภัย -Update กฏหมายคว...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอส บี อินเตอร์แลบ จำกัด  -  ปทุมธานี
-ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน -วิเคราะห์งา...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด  -  นครปฐม
 ...ามัยและสิ่งแวดล้อม ~3. 3. หรือผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร จป.วิชาชีพ มีใบรับรองประกอบวิชาชีพ ~4. 4. มีประสบการณ์ไม่น้อยกว... 
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอเซียกรุ๊ป (1999) จำกัด  -  จังหวัดสมุทรสาคร
 ...รี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ~3. หรือผ่านการอบรม จป.วิชาชีพ (180 ชั่วโมง) เท่านั้น ~4. มีประสบการณ์การทำงาน 3 ปี... 
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท ที เอ็น เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  เลย
 ...: ~1. เพศ หญิง / ชาย ~2. อายุ 24 ปี - 30 ปี ~3. มีใบ จป.วิชาชีพหรือจบอาชีวิอนามัยและความปลอดภัย ~4. ไม่จำเป็นต้อ... 
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท จีเอสบี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  ปทุมธานี
-ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อม -ดูแลเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน -ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ -จัดทำเอกสารและติดต่อป...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอเซีย คอนกรีต แพลนท์ จำกัด  -  จังหวัดสงขลา
 ...าหมอไทร อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ต้องการรับสมัครตำแหน่ง จป. วิชาชีพ เพื่อทำหน้าที่ดูแลงานด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยขอ... 
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท วรวิสิฎฐ์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
- ตรวจสอบ ดูแลความปลอดภัยภายในหน้างาน - ตรวจสอบความปลอดภัยของอุปกรณ์และเครื่องจักร พร้อมทั้งให้คำแนะนำผู้ปฏิบัติงานใ...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ.พี.วาย.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...าศาสตร์ความปลอดภัย ~3. หรือผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร จป.วิชาชีพ 180 ชม. ~4. มีใบรับรองการจบ(จป.วิชาชีพ) ~5. มีความ... 
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท ศุภมิตรแอล.วี. จำกัด  -  จังหวัดชลบุรี
ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน/รวบรวมสถิติ วิ...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท ที. สัน เทรดมาร์ค จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ... : ~1. • อายุ 18 ปีขึ้นไป ~2. • มีใบประกอบวิชาชีพ จป. วิธีการรับสมัครงาน : 1. สมัครผ่าน 2. ส่ง E... 
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท จีไนน์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด  -  จังหวัดสงขลา
มีใบ จป. ประกอบวิชาชีพ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีปร...  ...่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร จป.วิชาชีพ ~3. มีความรู้กฎหมายด้านค... 
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท พรูเด้นท์ บิวเดอร์ จำกัด  -  จังหวัดภูเก็ต
 ...ามปลอดภัย หรือสาขาที่ได้รับการรับรองตามกฏหมายให้ปฏิบัติงาน จป. ได้ ~3. 2. จัดทำ ประเมินและติดตามผล Safety Plan ~4. 3... 
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท พรีเมียร์ ควอลิตี้ สตาร์ช จำกัด  -  มุกดาหาร
 ...ด. คุณสมบัติผู้สมัคร : ~1. มีประกาศเกียรติคุณ จป. วิชาชีพ ~2. อายุ 20 ปีขึ้นไป ~3. ชาย หรือ หญิง ~4. มีคว... 
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.) จำกัด  -  ปทุมธานี
 ...ษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า (จป. สายตรง) วิธีการรับสมัครงาน : Tel: 085-9328102... 
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท ภู คอนสทรัคชั่น จำกัด  -  จังหวัดชลบุรี
 .... 1. เพศหญิงหรือชาย ~2. 2.อายุ 24 ปีขึ้นไป ~3. 3.มีใบ จป.วิชาชีพหรือจบอาชีวอนามัย ~4. 4.สามารถทำงานต่างจังหวัดได้... 
6 วันที่ผ่านมา