จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

งาน จป.วิชาชีพ

1-20 จาก 299 ผลการ

บริษัท อินฟีนิท เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ก่อสร้างอาคารสูง คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 24 - 35 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ม.6 - ปริญญา...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท ปริ๊นเซสบรา จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ งานทุกด้านของ จ.ป คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 18 - 35 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ข...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท คัฟเวอร์ พรินท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป ประสบการณ์(ปี) :...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี่ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ิม : - วุฒิปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง- มีประสบการณ์จป.วิชาชีพ ในธุรกิจก่อสร้าง อย่างน้อง 1 ปี- ต้องสามารถปฏิบัติงานตา... 
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท ทีมวิศว์ คอนสตรัคชั่น จำกัด  -  สงขลา
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลความเรียบร้อยของโครงการ / ทำ 5ส. / วางแผนงาน คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 30 ปีขึ้นไป ระดับก...
11 วันที่ผ่านมา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดลี่ ไอซ์  -  กรุงเทพมหานคร
 ...มเติม : 1. เพศชาย/หญิง 2. อายุ 20 ปีขึ้นไป3. มีความรู้ด้าน จป.วิชาชีพโดยตรง (หากมีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)4. ... 
2 วันที่ผ่านมา
อัทโมสท์เทค จำกัด  -  ปราจีนบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ควบคุมดูแลความปลอดภัยงานในโครงการก่อสร้าง ดำเนินการด้านความปลอดภัยให้เป็นไปตามข้อกำหนด2.ประสานงาน...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เกรียงถาวร คอนเทนเนอร์ จำกัด  -  สมุทรสาคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -รายงานความปลอดภัยประจำเดือนต่อหน่วยงานราชการของรัฐตามกฎหมาย-ดูแลความปลอดภัยของพนักงาน คุณสมบัติ เ...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท ยูเนี่ยน บัททึน คอร์ปอเรชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลความปลอดภัยภายในบริษัทรู้ระบบ0yd ISO 9011/2015 คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 23 ปีขึ้นไป...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.วิเคราะห์งานและชี้บ่งอันตรายการทำงาน2.ตรวจสอบและวิเคราะห์การประสบอันตราย3.รวบรวมสถิติวิเคราะห์และ...
7 วันที่ผ่านมา
Mat Wealth Company Limited  -  กรุงเทพมหานคร
 ...รู้ด้านความปลอดภัยตามลักษณะงานที่ทำ- จัดทำเอกสารต่างๆ ด้าน จป. ส่งกรมแรงงาน คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 25 - 30... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด(มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ดูแลระบบงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย ฯ ภายในบริษัทฯ2. จัดทำแผนความปลอดภัยประจำปี3. สามารถประเมินคว...
3 วันที่ผ่านมา
INTRONICS CO.,LTD.  -  ปราจีนบุรี
 ...t officeได้ # มีความรู้ภาษาอังกฤษ # สามารถประกอบวิชาชีพ จป. ได้ตามกฎหมาย สวัสดิการ ~ ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน ~... 
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ฝึกงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 20 - 25 ปี ...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ ออโต ลีสซิ่ง แอนด์ เรนทอล จำกัด  -  ปทุมธานี
หน้าที่ความรับผิดชอบ ปฎิบัติงานและควบคุมงานด้านความปลอดภัยให้เป็นไปตามกม.ความปลอดภัย คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 30 ...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ วิเคราะห์การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ เพื่อประเมินความเสียงด้านความปลอดภัย รวมทั้งวิเคราะห์กำหนดแผ...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท โรงงานลักกี้สตาร์ การทอ จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ บริหารจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 25 - 35 ปี...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด  -  ชลบุรี
 ...ปลอดภัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง-ผ่านการอบรมและมีใบสำคัญ จป. วิชาชีพ ตามกฎหมาย-มีทักษะด้าน การวิเคราะห์ และการแก้ไขปัญหาใน... 
13 วันที่ผ่านมา
TPS Construction & Consultants Co.,Ltd.  -  นครราชสีมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมระบบความปลอดภัยในการทำงาน (ก่อสร้างหน้างาน) คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป ...
14 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซี.เอ็ม.พี.ออนชอร์ ออฟชอร์ เซอร์วิสส์ จำกัด  -  สมุทรสาคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ งานในคลังน้ำมัน , งานท่าเทียบเรือ , งานก่อสร้างทั่วไป คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 18 ปีขึ้นไป ร...
6 วันที่ผ่านมา