Search Results: 1,113 ตำแหน่งว่าง

 ...้านความปลอดภัย 9.เอกสารราชการด้านความปลอดภัย เช่น รายงาน จป.ว. , สอ.1, ตรวจไฟฟ้า ตรวจสภาพแวดล้อมประจำปี ฯลฯ 10. อื่น... 

บริษัท เอส.ดี.บี.คอนสตัคชั่น จำกัด

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ทำหน้าที่ของ จป.วิชาชีพ ตามกฎกระทรวง 1.จัดทำ JSA 2.Morning Talk ทุกเช้าก่อนเริ่มงาน 3.ควบคุมผู้ร... 

บริษัท เออีซี อินดัสเตรียล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด , บริษัท อีอ...

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
 ... action and conditions at Gas Station - Provide timely Safety information to the site in order to handle emergency sit... 

บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด / บริษัท พีทีจี เอ็นเ...

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน -จัดทำเเผนงานมาตราการความปลอดภัย -ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงาน เเนะนำ ฝึกสอน อบรบผู้ปฏิบัติ...

บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
 ...้อง # กรณีจบ ป.ตรี สาขาอื่น จะต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร จป.วิชาชีพและมีใบรับรอง # มีประสบการณ์ในสายงานอุตสาหกรรม อย... 

บริษัท เอส วรรณ ซัพพลายส์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
25 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - บริหารงานและวางแผนกงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยทั้งหมด - ตรวจสอบและแนะนำนายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายคว...

บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด

หาดใหญ่
1 วันที่ผ่านมา
 ... โทร. 033004482 ตำแหน่งงาน ที่คล้ายกัน : - หางาน officer - หางาน officer ใกล้ฉัน - หางาน officer ชลบุรี ... 

บริษัท ดามัวร์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

จังหวัดชลบุรี
หนึ่งเดือนที่แล้ว
 ...มหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) # มีความสามารถทำระบบและมีประสบการณ์การทำระบบ OHSAS1... 

Sime Darby Oils Nonthaburi Co., Ltd.

ปากเกร็ด
1 วันที่ผ่านมา
 ...้นไป สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย # มีประสบการณ์ทางด้าน จป.ทางด้านงานก่อสร้าง # มีทักษะ ในการพูดคุยและแก้ไขปัญหาเฉพ... 

บริษัท ปรีดา เรียล เอสเตส จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
 ...ลและควบคุมความปลอดภัยในการทำงานของแต่ละโครงการ - จัดทำ Safety Report,Safety Talk,Mounthly Report คุณสมบัติผู้สมัคร... 

บริษัท เอ็ม เอ ซี เอส จำกัด

เมืองระยอง
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ตรวจวัด และประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือดำเนินการร่วมกับบุคคล หรือหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัส...

บริษัท จีระธนา ก่อสร้าง จำกัด

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน เจ้าหน้าที่จป.ประจำบริษัท ทำเอกสาร อัพเดทกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องของบริษัท ทำเอกสารราชการต่างๆ คุณส...

บริษัท โนโซมิ เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

พระสมุทรเจดีย์
2 วันที่ผ่านมา
Job Qualifications - สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า - สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระด...

โครงการเรนวูด พาร์ค ลำลูกกา คลอง 11 (บริษัท อาร์ดับบลิว เวลเ...

จังหวัดปทุมธานี
6 วันที่ผ่านมา
 ...Website : ตำแหน่งงาน ที่คล้ายกัน : - หางาน จป - หางาน จป ใกล้ฉัน - หางาน จป ปทุมธานี - หางาน ... 

บริษัท การ์ด แอสโซซิเอท (ไทยแลนด์) จำกัด / บริษัท รักษาความป...

ปทุมธานี
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ปฏิบัติงานงานด้านความปลอดภัยตามที่กฏหมายกำหนด และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร # หญ...

บริษัท เซนิธ ผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด

กระทุ่มแบน
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.ดูแลเอกสารแรงงานต่างด้าว Visa , Work Permit และอื่นๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นไปตามวัถุประสงค์ของบริ...

บริษัท ซีเอช มอร์แกน จำกัด

เมืองสมุทรสาคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยในการทำงานและสิ่งแวดล้อม 2.วางแผนการตรวจสอบงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภั...

บริษัท เค้ก แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
8 วันที่ผ่านมา
 ... งานติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน คุณสมบัติผู้สมัคร # ป.ตรี จป. วิชาชีพสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม # เพศชาย/หญิง สวัสด... 

บริษัท นิวบางกอกอีเล็คทริค จำกัด

บางพลี (อำเภอ)
3 วันที่ผ่านมา
 ...จป.วิชาชีพตามกฏหมาย"เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน" (จป.วิชาชีพ) #4.ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน โปรแกรม Microsoft Office แ... 

บริษัท ที.ที.เอช.นิตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ...

บริษัท อินทรา พรแพค จำกัด

กระทุ่มแบน
1 วันที่ผ่านมา