...Website : ตำแหน่งงาน ที่คล้ายกัน : - หางาน จป - หางาน จป ใกล้ฉัน - หางาน จป ปทุมธานี - หางาน ... 

บริษัท การ์ด แอสโซซิเอท (ไทยแลนด์) จำกัด / บริษัท รักษาความป...

ปทุมธานี
22 ชั่วโมงที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน -ปฏิบัติงานไซต์งานคลอง 9 ปทุมธานี -วิเคราะหการบ่งชี้อันตรายในการทำงาน ขั้นตอนอันตรายต่อนายจ้าง -ปฏิ...

บริษัท ซีวิลมาสเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

ปทุมธานี
1 วันที่ผ่านมา
 ...te : ตำแหน่งงาน ที่คล้ายกัน : - หางาน จป. วิชาชีพ - หางาน จป. วิชาชีพ ใกล้ฉัน - หางาน จป. วิชาช... 

บริษัท พรีเมียร์ ไลท์ติ้ง จำกัด

ปทุมธานี
18 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน วิเ...

บริษัท ฟ้าสยาม อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

ปทุมธานี
1 วันที่ผ่านมา
 ...และความปลอดภัย หรือที่เกี่ยวข้อง # ประสบการณ์ด้านงาน จป.วิชาชีพ ในโรงงานอย่างน้อย 1-2 ปี จะรับพิจารณาเป้นพิเศษ # สาม... 

บริษัท วัชมนฟู้ด จำกัด

ปทุมธานี
หนึ่งเดือนที่แล้ว
 ...ความปลอดภัย หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และผ่านการอบรมจป.วิชาชีพ # มีประสบการณ์ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยมากกว่า ... 

บริษัท ซีนอน อินเตอร์ จำกัด

ปทุมธานี
1 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ผ่านการอบรมจป.วิชาชีพ หรือจบปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2. วางแผนและจัดทำเอกสารด... 

บริษัท อาควาบาธ จำกัด

ปทุมธานี
27 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบในการดำเนินการส่งเสริมกิจกรรมความปลอดภัย ตรวจคววามปลอดภัย สอบสวนอุบัติเหตุ ซ้อมดับเพลิง แ...

บริษัท โมเก้น (ประเทศไทย) จำกัด

ปทุมธานี
11 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ - กำกับดูแลงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท และตาม...

บริษัท ดักท์เอเชียเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ปทุมธานี
2 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ รายละเอียดงาน - ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย แล...

บริษัท สยามชัย เซอร์วิส จำกัด

ปทุมธานี
3 วันที่ผ่านมา
 ...เท่านั้น) อายุ 28 ปีขึ้นไป # จบปริญญาตรี ขึ้นไป (จป.วิชาชีพ) # เน้นประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวกับการก่อสร้างอา... 

บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)

ปากเกร็ด
1 วันที่ผ่านมา
 ...การติดต่อสื่อสาร และการเจรจาต่อรอง เป็นอย่างดี # ถ้ามีใบ จป.ความปลอดภัย(ระดับหัวหน้างาน)ด้วย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเ... 

บริษัท ไลน์อาร์ท พาวเวอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

ปทุมธานี
หนึ่งเดือนที่แล้ว
รายละเอียดงาน - ดูแลและควบคุมระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานข้อกำหนด - ตรวจสอบ ว...

บริษัท ธนสรร ไรซ์ จำกัด

สามโคก
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย จป.วิชาชีพ - สามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ - สามารถจัดฝึกอบรมด้านความปลอดภั... 

บริษัท วราภรณ์ สมพงษ์ ฟู้ดส์ จำกัด (ร้านวราภรณ์)

บางบัวทอง
1 วันที่ผ่านมา
 ...ำงานในสภาวะกดดันได้ สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีใบประกอบ จป.วิชาชีพ มีประสบการณ์ในงานก่อสร้างอาคาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ ... 

วรนิทัศน์

เมืองนนทบุรี
22 ชั่วโมงที่ผ่านมา
 .../ ด้านสิ่งแวดล้อม 2.มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี สำหรับ จป.สายงานโรงงาน 3.สามารถปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ 4.ไม่แพ้ฝุ่น... 

บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเซ็นทรัล จำกัด

ปทุมธานี
7 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ตรวจสอบ วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อ...

บริษัท คุณเก๋ ขนมหวาน จำกัด

ลาดหลุมแก้ว
2 วันที่ผ่านมา
 ...มหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) # มีความสามารถทำระบบและมีประสบการณ์การทำระบบ OHSAS1... 

Sime Darby Oils Nonthaburi Co., Ltd.

ปากเกร็ด
3 วันที่ผ่านมา
 ...เสนอขาย งานบริการของบริษัทฯ หลักสูตรอบรมด้านอาชีวอ นามัย จป. ,นั่งร้าน ,ดับเพลิง, อับอากาศ ,ทำงานบนที่สูง และกิจกรรม ... 

บริษัท อินสเปคเตอร์ คอนซัลแตนท์ พลัส จำกัด

ลำลูกกา
1 วันที่ผ่านมา