Search Results: 9,473 ตำแหน่งว่าง

 ...้นไป สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย # มีประสบการณ์ทางด้าน จป.ทางด้านงานก่อสร้าง # มีทักษะ ในการพูดคุยและแก้ไขปัญหาเฉพ... 

บริษัท ปรีดา เรียล เอสเตส จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
 ...บการณ์หรือเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ # ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ สถานที่ปฏิบัติงาน ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน ... 

บริษัท เซนิธ ผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด

กระทุ่มแบน
4 วันที่ผ่านมา
 ...ามปลอดภัยในการทำงาน" (จป.วิชาชีพ) #4.ใช้คอมพิวเตอร์พ...  ...ร์ ถึง วันเสาร์ #10.ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ สถานที่ปฏิบัติงา... 

บริษัท ที.ที.เอช.นิตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ตรวจวัด และประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือดำเนินการร่วมกับบุคคล หรือหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัส...

บริษัท จีระธนา ก่อสร้าง จำกัด

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน เจ้าหน้าที่จป.ประจำบริษัท ทำเอกสาร อัพเดทกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องของบริษัท ทำเอกสารราชการต่างๆ คุณส...

บริษัท โนโซมิ เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

พระสมุทรเจดีย์
2 วันที่ผ่านมา
 ...่วมงาน # หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ # ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่(มีจป.สอนงานให้) สวัสดิการ ตามกฎหมายกำหนด... 

บริษัท ฟิวเจอร์เทค อินเตอร์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

กระทุ่มแบน
3 วันที่ผ่านมา
 ...Website : ตำแหน่งงาน ที่คล้ายกัน : - หางาน จป - หางาน จป ใกล้ฉัน - หางาน จป ปทุมธานี - หางาน ... 

บริษัท การ์ด แอสโซซิเอท (ไทยแลนด์) จำกัด / บริษัท รักษาความป...

ปทุมธานี
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยในการทำงานและสิ่งแวดล้อม 2.วางแผนการตรวจสอบงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภั...

บริษัท เค้ก แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
8 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.ดูแลเอกสารแรงงานต่างด้าว Visa , Work Permit และอื่นๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นไปตามวัถุประสงค์ของบริ...

บริษัท ซีเอช มอร์แกน จำกัด

เมืองสมุทรสาคร
1 วันที่ผ่านมา
 ... งานติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน คุณสมบัติผู้สมัคร # ป.ตรี จป. วิชาชีพสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม # เพศชาย/หญิง สวัสด... 

บริษัท นิวบางกอกอีเล็คทริค จำกัด

บางพลี (อำเภอ)
3 วันที่ผ่านมา
 ...อสร้าง # ใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี # ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ สวัสดิการ ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ (สำน... 

บริษัท ซีวิลมาสเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

ปทุมธานี
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ...

บริษัท อินทรา พรแพค จำกัด

กระทุ่มแบน
1 วันที่ผ่านมา
 ...# เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป # มีวุฒิบัตรรับรองการเป็น จป.ว. # สามารถจัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานได้ # สามารถใช้ง... 

บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด

เมืองนราธิวาส
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน จัดทำประวัติพนักงาน สรรหา คัดเลือก สัมภาษณ์ จัดทำเอกสารฝึกอบรมพนักงาน ติดต่อประสานงานกับทุกหน่วยงานที...

บริษัท โฟล-เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
 ...ย หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้ทุกสาขา # มีเอกสาร จป.วิชาชีพ มีประสบการณ์ ด้านจป.วิชาชีพ (พิจารณาพิเศษ) # มีประ... 

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

กันตัง
10 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ประสานงานกิจกรรมความปลอดภัยในการทำงานของบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร # สำเร็จการศ...

บริษัท บางกอกเมทัลเครท จำกัด

เมืองชลบุรี
3 วันที่ผ่านมา
 ...ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง # มีใบ จป. วิชาชีพ/หัวหน้างาน/บริหาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ # มีประสบการณ์... 

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
 ...ภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ (จป) 1.ดูแลงานด้านความปลอดภัย...  ...ดภัย (สำหรับเจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ) # มีความรู้ความเข้าใจแล... 

บริษัท ตรังการพิมพ์ จำกัด

เมืองตรัง
1 วันที่ผ่านมา
 ...ะความปลอดภัย # มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ปี (งานด้าน จป.วิชาชีพ) สวัสดิการ สวัสดิการประกันโควิด ประกันชีวิต ... 

Landco HUX Co.,Ltd.

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
 ...ายแรงงาน # สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี # มี จป.วิชาชีพ จะพิจารณาเป็นพิเศษ # มีความรู้เรื่องเอกสารแรงงานต่าง... 

บริษัท ลิตเติลโฮม เบเกอรี่ (1966) จำกัด

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา