จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน IT support

1-20 จาก 8476 ผลการ

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์เครือข่ายนักบริหาร  -  นนทบุรี
 ...ัดทำเอกสารคู่มือการใช้งานระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน Support ได้-งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ เพศ : ชาย ... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซิ้นส์ 24 จำกัด ( Since 24 Co.,Ltd )  -  กรุงเทพมหานคร
 ...แก้ไขปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ในองค์กร- ติดตั้งโปรแกรม, support Users, เคลื่อนย้ายอุปกรณ์และซ่อมแซมเบื้องต้น Computer P... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท วัน สต๊อป เซอร์วิส เอนเทอร์ไพร์ส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับผิดชอบดูแลและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบการทำงานของเครื่องถ่ายเอกสาร ปริ้นท์เตอร์ สแกนเนอ...
2 วันที่ผ่านมา
ATPHONE  -  กรุงเทพมหานคร
 ...เว็บไซต์ หรือความผิดปกติในการบริการ• ดูแลด้าน Technical Support• บำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ desktop, laptop• แก้ไ... 
2 วันที่ผ่านมา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ ซี พี อินเตอร์เทรด  -  ฉะเชิงเทรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ วางแผนออกแบบและพัฒนาสินค้าลงข้อมูลสินค้า/แก้ไขข้อมูลสินค้า ของเวปไซด์ของบริษัทวางแผนทางการตลาดออนไล...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ็กซ์พิเรียนซ์ อีเวนท์ จำกัด  -  สมุทรปราการ
 ...านให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ2. Support ผู้ใช้เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกั...  ...อเวลา5.มีประสปการณ์งานด้าน IT Support จะพิจารณาเป็นพิเศษ... 
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอส ดีไซน์ เทรดดิ้ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ตรวจสอบการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ติดตั้ง,ดูแลปรับปรุง H/W PC,OS Windows2.ดูแลระบบ Pos หน้าร้าน3.ด...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไฟฟ้าอุตสาหกรรม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ - ติดตั้ง ดูแลรักษาและแก้ไขปัญหา Hardware, Software, Printer, Mail, Network, Wireless และ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมดูแล ซ่อมบำรุง ติดตั้งคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และระบบ Network Update Program ควบคุมการ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...nstall Software Basic- Maintenance Hardware & Software- Support ระบบ ERP ของบริษัท- สามารถทำงานเป็นทีมได้- มนุษย์สัมพัน... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซีวิลมาสเตอร์ กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ควบคุม ดูแล ติดตั้งและแก้ไขปัญหาด้าน Hardware,Software, Network, เครื่องใช้สำนักงานอื่นๆ และอุปกรณ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.มีความรู้เบื้องต้นในการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ทั้งด้าน Hardware, Software และ Computer network2. มี...
3 วันที่ผ่านมา
หจก.แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.เป็นธุรการ ประสานงานกับผู้วางระบบไอที ในบริษัท2.แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และอื่นๆ ตามที่ได้...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท บิ๊กสตาร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ัญหาอย่างเป็นระบบ- วางแผนจัดซื้อ/จัดหา Software และอุปกรณ์ IT- ควบคุมการติดตั้ง Software และอุปกรณ์ IT- ดูแลระบบ Network... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท โปลิโฟมอุตสาหกรรม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ลงโปรแกรม , ซ่อมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ , ดูแลระบบโปรแกรมบัญชี EXPRESS ได้ , สามารถเขียนโปรแกรม PHP...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลและแก้ไขปัญหาซ่อมแซ่ม บำรุงคอมพิวเตอร์ Hardware & Software- งานด้านบริการสนับสนุนการแก้ไข้ปัญ...
6 วันที่ผ่านมา
ซิโน-ไทย ฟรีซ แอนด์ ดราย จำกัด  -  สมุทรสาคร
 ...นสาขาคอมพิวเตอร์และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ด้าน Support user และสามารถแก้ไขปัญหาด้าน hardware, software ได้ มี... 
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท คิว แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ดูแลระบบ IT ทั้งหมด เช่น server,ERP,software2.บริการแก้ปัญหาด้าน IT ให้กับ user ทุกแผนก3.ดำเนินกา... 
5 วันที่ผ่านมา
SOFT PRODUCT CO., LTD.  -  ปทุมธานี
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ทดสอบซอฟแวร์ เพื่อหาข้อผิดพลาดหรือจุดที่ต้องการปรับปรุงแก้ไข- อบรมการใช้งานซอฟท์แวร์ให้กับลูกค้า ...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท เมล มาสเตอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ รับแจ้งปัญหาและแก้ปัญหาให้ลูกค้า คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 20 - 35 ปี ระดับการศึกษา : ปว...
6 วันที่ผ่านมา