จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

งาน IT support

1-20 จาก 6055 ผลการ

บริษัท เจ แอนด์ ดับบลิว จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

17000 - 20000 บาท
1.พัฒนาและปรับปรุงโปรแกรมสำหรับการขาย (บนแท็บแล็ต) 2.ดูแลและปรับปรุงการขายในระบบ 3.วิเคราะห์และสรุปข้อมูลจากตัวแทนจำหน...
2 วันที่ผ่านมา

Project Interior Vision Co.,Ltd  -  กรุงเทพมหานคร

- ให้คำแนะนำผู้ใช้งานทางด้านซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์ - ร่วมพิจารณาในการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟท์แวร์มาตรฐาน - ดูแ...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท ซิสเต็ม แอ๊ดไวเซอร์ กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

20000 - 24000 บาท
ดูแลระบบ Network ภายในบริษัทและตาม ไซท์งานที่ได้รับมอบหมาย เพศหญิงหรือเพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ...
20 วันที่ผ่านมา

บริษัท คอมเทค อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

15000 บาท
 ...นทั่วไปได้ดี และติดตั้งระบบ OS ต่างๆได้ 3.ทำงานด้านการ Support ได้ดี มีความเข้าใจระบบการ Remote 4. บริษัทจะทำการอบรมก... 
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท ทีซีซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮ้าส์ จำกัด ( TCC Group)  -  กรุงเทพมหานคร

 ...อบรม เตรียมห้องประชุม เตรียมเอกสารการประชุม - ทำเอกสารแผนกIT ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าฝ่าย (หากมีประสบการณ์ด้านคอม... 
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท สปีด คอมพิวเตอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

15000 - 18000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ดูแลงานด้าน Support ของงาน IT พื้นฐาน2. Coaching และประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก3. ดูแลงา... 
2 วันที่ผ่านมา

เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - แก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงภายในบริษัท- ติดตั้งคอมพิวเตอร์,อุปกรณ์คอมพิวเตอร์,และโปรแกรม...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท จัดหางานอเด็คโก้ พหลโยธิน จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

 ...บผิดชอบ We are looking for IT Staff for the special even...  ...– 14 Sep’18.Job scope:• To support guest in the international... 
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท ฟาร์ม่า อัลลิอันซ์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ ดูแล บำรุงรักษา และแก้ไขระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งด้านซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ เ...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไฟฟ้าอุตสาหกรรม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ - ติดตั้ง ดูแลรักษาและแก้ไขปัญหา Hardware, Software, Printer, Mail, Network, Wireless และ...
3 วันที่ผ่านมา

KC Place  -  กรุงเทพมหานคร

15000 - 20000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - Network lan- Computer support mac and windows คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 23 - 35 ปี ระดับกา... 
6 วันที่ผ่านมา

บริษัท พร๊อพเพอร์ตี้ คอนแทค จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

 ...อมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง3.มีประสบการณ์ด้าน Computer Support อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป4.มีประสบการณ์ทางด้าน HW,SW,Networ... 
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมดูแล ซ่อมบำรุง ติดตั้งคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และระบบ Network Update Program ควบคุมการ...
2 วันที่ผ่านมา

ไซเบอร์ เนกเทค จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ดูแลและแก้ไขปัญญหาระบบคอมพิวเตอร์ให้ User2. ติดตั้งโปรแกรมและอุปกรณ์ต่อพ่วงให้User3. ดูแลและแก้ไ...
3 วันที่ผ่านมา

NMC Property Co.,Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร

 ...แล แก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับ IT 3. Support การใช้งานต่างๆให้กับ User4. ซ่อมบำรุง (Maintain) อุป... 
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอ็นทีแคร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

15000 - 17000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแล Support H/W , S/W คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ประสบ... 
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท จัดหางานอเด็คโก้ พหลโยธิน จำกัด  -  จังหวัดสระบุรี

หน้าที่ความรับผิดชอบ - High Vocational Certificate in computer or related fields- Able to handle pressure task- Basic Wi...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท จัดหางานอเด็คโก้ พหลโยธิน จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

 ...- Good English communication skill- Minimum 1 years in IT support- Self-starter with strong-self-management skills- Abil... 
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

 ...ถึงแก้ไขปัญหาได้ และสามารถ Support ตามที่ User ต้องการได้ คุณ...  ...หรือหากมีประสบการณ์งานด้าน IT Support 2 ปีขึ้นไปจะพิจารณ... 
9 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอส.ซี.เอส. ฟุตแวร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแล Network และอุปกรณ์ IT ภายในสำนักงาน- ตรวจสอบและแก้ไข Program เชื่อมโยง Database คุณสมบัติ เ... 
9 วันที่ผ่านมา