รายละเอียดงาน จป.เทคนิคขั้นสูง คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศ ชาย หญิง # ปวช./ปวส./ป.ตรี สวัสดิการ ประกันสัง... 

บริษัท นิวบางกอกอีเล็คทริค จำกัด

บางพลี (อำเภอ)
5 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. วิเคราะห์งานเพื่อบ่งชี้อันตราย กำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย 2. ประเมินความเส...

บริษัท ซีนอน อินเตอร์ จำกัด

คลองหลวง
1 วันที่ผ่านมา
 ... สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย # มีประสบการณ์เป็น จป.เทคนิคขั้นสูง # สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม power point, excel... 

บริษัท เอส.ดับบลิว.ฟู้ดเทค จำกัด

พนัสนิคม
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน จป เทคนิค คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศ ชาย หญิง สวัสดิการ ประกันสังคม เบี้ยทำงานเกินเวลา(OT)... 

บริษัท นิวบางกอกอีเล็คทริค จำกัด

บางพลี (อำเภอ)
5 วันที่ผ่านมา
 ...ภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง # ผ่านการอบรม จป.วิชาชีพและมีวุฒิบัตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ # มีปร... 

บริษัท อิมเมจ โลโก้ จำกัด

เมืองสมุทรสาคร
1 วันที่ผ่านมา
 ...้นไป สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย # มีประสบการณ์ทางด้าน จป.ทางด้านงานก่อสร้าง # มีทักษะ ในการพูดคุยและแก้ไขปัญหาเฉพ... 

บริษัท ปรีดา เรียล เอสเตส จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ตรวจวัด และประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือดำเนินการร่วมกับบุคคล หรือหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัส...

บริษัท จีระธนา ก่อสร้าง จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ปฏิบัติตามกฎหมาย 13 ข้อของจป.ว. ยื่นเอกสารงานราชการที่เกี่ยวข้องได้ จัดฝึกอบรมได้ด้วยตัวเอง จัดทำ...

บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด

นครปฐม
7 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ปฏิบัติงานงานด้านความปลอดภัยตามที่กฏหมายกำหนด และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร # หญ...

บริษัท เซนิธ ผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด

กระทุ่มแบน
2 วันที่ผ่านมา
 ...อดภัย หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้ทุกสาขา # มีเอกสาร จป.วิชาชีพ มีประสบการณ์ ด้านจป.วิชาชีพ (พิจารณาพิเศษ) # ม... 

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

กันตัง
16 วันที่ผ่านมา
 ...การอบรมโดยมีใบประกาศวุฒิบัตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) # สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MS Office ในการจัดท... 

บริษัท อินฟีนิท เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.ดำเนินงานด้านความปลอดภัยให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด 2.ดำเนินงานต่างๆเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงา...

บริษัท เอก-หฤษฎ์ จำกัด

พนัสนิคม
1 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ  1) ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในกา...

Brink’s Security (Thailand) Limited

จังหวัดสมุทรปราการ
8 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ดูแลและควบคุมความปลอดภัยในการทำงานของแต่ละโครงการ - จัดทำ Safety Report,Safety Talk,Mounthly Report...

บริษัท เอ็ม เอ ซี เอส จำกัด

เมืองระยอง
3 วันที่ผ่านมา
 ...Website : ตำแหน่งงาน ที่คล้ายกัน : - หางาน จป - หางาน จป ใกล้ฉัน - หางาน จป ปทุมธานี - หางาน ... 

บริษัท การ์ด แอสโซซิเอท (ไทยแลนด์) จำกัด / บริษัท รักษาความป...

ปทุมธานี
22 ชั่วโมงที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 2.ตรวจเช็คพื้นที่การทำงานและการแต่งกายพนักงาน 3.ส่งตัวพน...

บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด

คลองหอยโข่ง
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.ปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2.จัดทำเอกสารเกี่ยวกับคว...

บริษัท ฟิวเจอร์เทค อินเตอร์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

กระทุ่มแบน
1 วันที่ผ่านมา
 ...ึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง # มีใบ จป. วิชาชีพ/หัวหน้างาน/บริหาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ # มีประสบก... 

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน -ปฏิบัติงานไซต์งานคลอง 9 ปทุมธานี -วิเคราะหการบ่งชี้อันตรายในการทำงาน ขั้นตอนอันตรายต่อนายจ้าง -ปฏิ...

บริษัท ซีวิลมาสเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

ธัญบุรี
1 วันที่ผ่านมา
 ...# เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป # มีวุฒิบัตรรับรองการเป็น จป.ว. # สามารถจัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานได้ # สามารถใช้ง... 

บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด

เมืองนราธิวาส
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน เจ้าหน้าที่จป.ประจำบริษัท ทำเอกสาร อัพเดทกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องของบริษัท ทำเอกสารราชการต่างๆ คุณส...

บริษัท โนโซมิ เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

พระสมุทรเจดีย์
4 วันที่ผ่านมา
 ...บรองจป.วิชาชีพตามกฏหมาย"เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน" (จป.วิชาชีพ) #4.ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน โปรแกรม Microsoft Offi... 

บริษัท ที.ที.เอช.นิตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน...

บริษัท โอเชี่ยนฟร้อนท์ บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา และ บริษัท ซันเ...

ป่าตอง
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน การทำระบบงาน จป ของโรงงาน คุณสมบัติผู้สมัคร # วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป # ขยัน อดทน ทำงานเป็นทีม #... 

บริษัท ล้อพูนผลไรซ์มิลล์ จำกัด

ไพศาลี
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน จัดทำประวัติพนักงาน สรรหา คัดเลือก สัมภาษณ์ จัดทำเอกสารฝึกอบรมพนักงาน ติดต่อประสานงานกับทุกหน่วยงานที...

บริษัท โฟล-เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

กรุงเทพมหานคร
6 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ประสานงานกิจกรรมความปลอดภัยในการทำงานของบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร # สำเร็จการศ...

บริษัท บางกอกเมทัลเครท จำกัด

เมืองชลบุรี
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน งานด้านความปลอดภัยในการทำงาน คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป # วุฒิปริญญาตรี สาขาอา...

บริษัท เทพวิมลพลาสติก จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ...

บริษัท อินทรา พรแพค จำกัด

กระทุ่มแบน
7 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ควบคุมดูแลระบบความปลอดภัย คุณสมบัติผู้สมัคร #1.เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป #2.วุฒิ ป.ตรี สาขาท...

กลุ่มบริษัทเกษม

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
 ...มหานคร - หางาน ป.โท บางนาใต้ กรุงเทพมหานคร - หางาน จป - หางาน จป ใกล้ฉัน - หางาน จป กรุงเทพมหานคร - ... 

บริษัท พาส 409 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา