Search Results: 30 ตำแหน่งว่าง

รายละเอียดงาน เจ้าหน้าที่จป.ประจำบริษัท ทำเอกสาร อัพเดทกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องของบริษัท ทำเอกสารราชการต่างๆ คุณส...

บริษัท โนโซมิ เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

พระสมุทรเจดีย์
2 วันที่ผ่านมา
 ... งานติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน คุณสมบัติผู้สมัคร # ป.ตรี จป. วิชาชีพสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม # เพศชาย/หญิง สวัสด... 

บริษัท นิวบางกอกอีเล็คทริค จำกัด

บางพลี (อำเภอ)
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ดูแลงานด้านความปลอดภัย คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศ/ชาย การศึกษา ปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัยและความปลอด...

บริษัท ชัยยุทธการประดิษฐ์(1988) จำกัด

บางพลี (อำเภอ)
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน -จัดทำเเผนงานมาตราการความปลอดภัย -ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงาน เเนะนำ ฝึกสอน อบรบผู้ปฏิบัติ...

บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จำกัด

บางพลี (อำเภอ)
3 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใ...

บริษัท ฟอร์ซ เครน จำกัด

จังหวัดสมุทรปราการ
5 วันที่ผ่านมา
 ...ชีวอนามัยและความปลอดภัย จากมหาวิทยาลัยที่สามารถขึ้นทะเบียน จป.วิชาชีพได้เท่านั้น หากวุฒิการศึกษาไม่ตรงหรือไม่สามารถขึ้นท... 

บริษัท วี.ไทยฟู้ดโปรดักท์ จำกัด

จังหวัดสมุทรปราการ
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน จป เทคนิค คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศ ชาย หญิง สวัสดิการ ประกันสังคม เบี้ยทำงานเกินเวลา(OT)... 

บริษัท นิวบางกอกอีเล็คทริค จำกัด

บางพลี (อำเภอ)
3 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ - กำหนดแผน ดำเนินงาน ปรับปรุง และบันทึกข้อมูล ความปลอดภัยและอุบัติเหตุ อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใ...

บริษัท รอยอิ ซัล จำกัด

จังหวัดสมุทรปราการ
5 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตรวจสอบ วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน - แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่...

บริษัท นิว หนานหยาง คอนสตรัคชั่น จำกัด

จังหวัดสมุทรปราการ
3 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมและดูแลเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสายงานความปลอดภัยขององค์กร กำหนดและวางแผนเรื่องพัฒนาความปลอดภั...

บริษัท สแตนดาร์ด แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

จังหวัดสมุทรปราการ
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน จป.เทคนิคขั้นสูง คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศ ชาย หญิง # ปวช./ปวส./ป.ตรี สวัสดิการ ประกันสัง... 

บริษัท นิวบางกอกอีเล็คทริค จำกัด

บางพลี (อำเภอ)
3 วันที่ผ่านมา
Job Qualifications -จบวุฒิการศึกษาปริญญาตรีด้านความปลอดภัย หรืออาชีวอนามัยในการทำงาน -ไม่จำกัดเพศ -มีประสบการณ์อย่าง...

บริษัท สีฟ้าลุมพินี จำกัด

เมืองสมุทรปราการ
1 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ดูแลและประสานงานด้านการสำรวจ การจัดเตรียมเอกสารด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำง...

บริษัท ออร์คิดจ๊อบ ดอท คอม จำกัด

จังหวัดสมุทรปราการ
10 วันที่ผ่านมา
Job Qualifications 1.Bachelor Degree in occupational health, or equivalent subject. 2.Understand work Safety field i...

Eastin Thana City Golf Resort Bangkok

เมืองสมุทรปราการ
24 วันที่ผ่านมา
 ...ารศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง - มีใบ จป วิชาชีพ/หัวหน้างาน/บริหาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ - มีประสบการณ์ด้า... 

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

จังหวัดสมุทรปราการ
24 วันที่ผ่านมา
 ...ิค -สามารถมาปฎิบัติงานที่ จ.สมุทรปราการ ได้ *** หากมีใบ จป.เทคนิค จะพิจารณาเป็นพิเศษ เงินเดือน : 16,000 - 20,000 ฿ ... 

บริษัท พี.เอ็ม.ศิลาเลิศ จำกัด

จังหวัดสมุทรปราการ
2 เดือนที่แล้ว
 ...หตุ : ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ เจ้าหน้าที่ด้าน ความปลอดภัย (จป.) ทำงานที่จังหวัด สมุทรปราการ ระยอง ชลบุรี ลำพูน เชียงให... 

บริษัท ดาวรุ่งทราเวล จำกัด

จังหวัดสมุทรปราการ
2 เดือนที่แล้ว
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. จัดอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานสำหรับพนักงานใหม่ 2. จัดอบรมทบทวนความรู้เกี่ยวกับความปลอด...

Kanok product

จังหวัดสมุทรปราการ
8 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ  1) ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในกา...

Brink’s Security (Thailand) Limited

จังหวัดสมุทรปราการ
8 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ตรวจสอบความปลอดภัยในการทำงานของงานซ่อมสร้าง ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรของฝ่ายต่างๆ เช่น ...

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

จังหวัดสมุทรปราการ
7 วันที่ผ่านมา