Search Results: 284 ตำแหน่งว่าง

รายละเอียดงาน 1.ดูแลเอกสารแรงงานต่างด้าว Visa , Work Permit และอื่นๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นไปตามวัถุประสงค์ของบริ...

บริษัท ซีเอช มอร์แกน จำกัด

เมืองสมุทรสาคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ดูแลและควบคุมความปลอดภัยในการทำงานของแต่ละโครงการ - จัดทำ Safety Report,Safety Talk,Mounthly Report...

บริษัท เอ็ม เอ ซี เอส จำกัด

เมืองระยอง
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.กำกับดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน 2.เสนอแนวทางการทำงานด้วยความปลอด...

บริษัท ดิอาคิเท็คส์ แอนด์ เทิร์นคีย์ จำกัด

บางใหญ่, นนทบุรี, ภาคกลาง
1 วันที่ผ่านมา
 ...ร : ปริญญาตรี สาขาอา ชีวอนามัย หรือผ่านการอบรมด้าน จป. วิชาชีพ - สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ - มีความ... 

บริษัท ยูแคน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

จังหวัดชลบุรี
16 วันที่ผ่านมา
 ...ความปลอดภัย หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และผ่านการอบรมจป.วิชาชีพ # มีประสบการณ์ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยมากกว่า ... 

บริษัท ซีนอน อินเตอร์ จำกัด

คลองหลวง
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน อบรมพนักงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน ตรวจสอบการทำงานให้เกิดความปลอดภัย จัดทำ JSA. คุณสมบัต...

บริษัท จันทะเจียง อิเลคทริค จำกัด

ศรีราชา
หนึ่งเดือนที่แล้ว
รายละเอียดงาน 1. ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน...

บริษัท โอเชี่ยนฟร้อนท์ บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา และ บริษัท ซันเ...

ป่าตอง
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ตรวจวัด และประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือดำเนินการร่วมกับบุคคล หรือหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัส...

บริษัท จีระธนา ก่อสร้าง จำกัด

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
 ...้นไป สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย # มีประสบการณ์ทางด้าน จป.ทางด้านงานก่อสร้าง # มีทักษะ ในการพูดคุยและแก้ไขปัญหาเฉพ... 

บริษัท ปรีดา เรียล เอสเตส จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน งานด้านความปลอดภัยในการทำงาน คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป # วุฒิปริญญาตรี สาขาอา...

บริษัท เทพวิมลพลาสติก จำกัด

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ตรวจสอบ แนะนำ วิเคราะห์ รวมทั้งข้อเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน และตรวจสอบประเมินการของสถานประก...

บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

นิคมพัฒนา, ภาคตะวันออก
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน เจ้าหน้าที่จป.ประจำบริษัท ทำเอกสาร อัพเดทกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องของบริษัท ทำเอกสารราชการต่างๆ คุณส...

บริษัท โนโซมิ เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

พระสมุทรเจดีย์
2 วันที่ผ่านมา
 ...จป.วิชาชีพตามกฏหมาย"เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน" (จป.วิชาชีพ) #4.ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน โปรแกรม Microsoft Office แ... 

บริษัท ที.ที.เอช.นิตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ปฏิบัติงานงานด้านความปลอดภัยตามที่กฏหมายกำหนด และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร # หญ...

บริษัท เซนิธ ผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด

กระทุ่มแบน
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยในการทำงานและสิ่งแวดล้อม 2.วางแผนการตรวจสอบงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภั...

บริษัท เค้ก แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
8 วันที่ผ่านมา
 ... งานติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน คุณสมบัติผู้สมัคร # ป.ตรี จป. วิชาชีพสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม # เพศชาย/หญิง สวัสด... 

บริษัท นิวบางกอกอีเล็คทริค จำกัด

บางพลี (อำเภอ)
3 วันที่ผ่านมา
 ...Website : ตำแหน่งงาน ที่คล้ายกัน : - หางาน จป - หางาน จป ใกล้ฉัน - หางาน จป ปทุมธานี - หางาน ... 

บริษัท การ์ด แอสโซซิเอท (ไทยแลนด์) จำกัด / บริษัท รักษาความป...

ปทุมธานี
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ...

บริษัท อินทรา พรแพค จำกัด

กระทุ่มแบน
1 วันที่ผ่านมา
 ...# เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป # มีวุฒิบัตรรับรองการเป็น จป.ว. # สามารถจัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานได้ # สามารถใช้ง... 

บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด

เมืองนราธิวาส
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.ปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2.จัดทำเอกสารเกี่ยวกับคว...

บริษัท ฟิวเจอร์เทค อินเตอร์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

กระทุ่มแบน
3 วันที่ผ่านมา