Search Results: 297 ตำแหน่งว่าง

รายละเอียดงาน จป เทคนิค คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศ ชาย หญิง สวัสดิการ ประกันสังคม เบี้ยทำงานเกินเวลา(OT... 

บริษัท นิวบางกอกอีเล็คทริค จำกัด

บางพลี (อำเภอ)
3 วันที่ผ่านมา
 ...สมบัติผู้สมัคร # มีใบรับรองการอบรมจป.หัวหน้างาน หรือ จป.เทคนิค # มีความอดทน สามารถทำงานในที่มีอากาศร้อนได้ # มีคว... 

บริษัท ศรีศรัณย์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฎิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย 2. จัดทำรายงานการประสบอันตร...

บริษัท ฟาร์เมช จำกัด

เมืองนครศรีธรรมราช
2 วันที่ผ่านมา
 ...(ปี ) : 20 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ใบประกาศนียบัตร จป.เทคนิค หรือสูงกว่า ประสบการณ์(ปี) : 0 - 10 อื่นๆ : ไม่ระ... 

บริษัท เวลธ พาวเวอร์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
15 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านอาชีวอนามัยฯ หรือเกี่ยวข้อง หรือผ่านการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ...

บริษัท ขยันการเกียรติ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน อบรมพนักงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน ตรวจสอบการทำงานให้เกิดความปลอดภัย จัดทำ JSA. คุณสมบัต...

บริษัท จันทะเจียง อิเลคทริค จำกัด

ศรีราชา
หนึ่งเดือนที่แล้ว
รายละเอียดงาน : ดูแล ความปลอดภัย ฯ ประจำโครงการงานระบบทั้งหมดและ ตกแต่งภายใน อาคาร คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ...

บริษัท พาส 409 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 เดือนที่แล้ว
 ... -สามารถมาปฎิบัติงานที่ จ.สมุทรปราการ ได้ *** หากมีใบ จป.เทคนิค จะพิจารณาเป็นพิเศษ เงินเดือน : 16,000 - 20,000 ฿ จำ... 

บริษัท พี.เอ็ม.ศิลาเลิศ จำกัด

จังหวัดสมุทรปราการ
2 เดือนที่แล้ว
รายละเอียดงาน 1.ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2....

บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด / บริษัท พีทีจี เอ็นเ...

เมืองสมุทรสงคราม
1 วันที่ผ่านมา
 ...นๆ : ไม่ระบุ คุณสมบัติเพิ่มเติม : ผ่านการอบรมหลักสูตร จป.เทคนิค มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี สามารถเลิกงานดึกได้ มีรถจั... 

บริษัท กนกเฟอร์นิเจอร์ แอนด์ เดคคอเรชั่น จำกัด

กรุงเทพมหานคร
7 วันที่ผ่านมา
 ...ป หรือตามประสบการณ์ เพศชายอายุ25-35ปี ผ่านการอบรม ขั้น จป.เทคนิค มีประสบการณ์ จป.เทคนิค 1 ปีขึ้นไป สามารถใช้ Program W... 

บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน หน้าที่รับผิดชอบ-ลักษณะงาน - สาธิต - ทดสอบชิ้นงาน และทำรายงานผลการทดสอบ - ซ่อม - บำรุงรักษาเครื่อง...

บริษัท เอเซีย ซูเดอร์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ดูแลระบบ IT ในบรษัท บำรุงรักษาแก้ไขให้ใฃ้งานได้มีประสิทธิภาพ ปรับปรุงให้มีประสิทธภาพ และดูแลระบบ...

Micron Promotion. Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
 ...ิม : - วุฒิปริญญาตรี( สาขา อาชีวอนามัย และ ความปลอดภัยหรือ จป.วิชาชีพเดิมที่ผ่านการอบรม ตามกฎหมายกำหนด ) -มีความเป็นผู้น... 

บริษัท วรวิสิฎฐ์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
6 วันที่ผ่านมา
 ... : ปวส. - ปริญญาตรี สาขาวิชาอื่น ผ่านการฝึก อบรมหลักสูตร จป.ระดับเทคนิค ประสบการณ์ : มีประสบการณ์ทำงานด้าน จป.ระดับเทค... 

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)

จังหวัดฉะเชิงเทรา
3 วันที่ผ่านมา
 ...การผลิตเฟอร์นิเจอร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) # จนท.เทคนิค วุฒิ ปวส สาขาช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิตหรือสาขาที่เกี่ยว... 

บริษัท ไทยไทโย จำกัด

คลองหลวง
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ถอดปริมาณ และขอบเขตงาน - เช็คราคาต้นทุนวัสดุอุปกรณ์ พร้อมค่าแรงติดตั้ง - คำนวณราคาต้นทุน -จัดทำ...

กลุ่มบริษัทเกษม

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
 ...้นไป สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย # มีประสบการณ์ทางด้าน จป.ทางด้านงานก่อสร้าง # มีทักษะ ในการพูดคุยและแก้ไขปัญหาเฉพ... 

บริษัท ปรีดา เรียล เอสเตส จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
 ...ภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง # ผ่านการอบรม จป.วิชาชีพและมีวุฒิบัตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ # มีปร... 

บริษัท อิมเมจ โลโก้ จำกัด

เมืองสมุทรสาคร
3 วันที่ผ่านมา
 ... : - เพศชาย - วุฒิ ม.3ขึ้นไป โดยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร จป.เทคนิค - สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้... 

WELL GRADED ENGINEERING

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา