...ยุ 23-35 ปี # วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์,คอมพิวเตอร์ # ใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี # มีมนุษย์สัมพันธ์... 

บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด

นครปฐม
1 วันที่ผ่านมา
 ...: 1. อายุไม่เกิน 35 ปี 2. ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรม คอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 3. มี... 

บริษัท จัดหางาน ลีดดิ้งพาวเวอร์ จำกัด

นครปฐม
22 ชั่วโมงที่ผ่านมา
 ...หม่ๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 3. มีทักษะด้านการใช้ คอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) การนำข้อมู... 

บริษัท เพชรดี นวัตกรรม จำกัด

นครปฐม
2 วันที่ผ่านมา