Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

งาน Admin นครปฐม

1-20 จาก 31 ผลการ

บริษัท ซีนิกซ์ อีเล็คเท็ค จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ -สรรหาพนักงาน-จัดการงานด้านเอกสารเกี่ยวกับฝ่ายบุคคล-จัดเก็บข้อมูลการลงเวลาทำงานของพนักงาน-ทำสภิติขา...
25 วันที่ผ่านมา
บริษัท โฮมสไตลิช จำกัด  -  นครปฐม
ติดต่อ ดูแล ประสาน การขาย งานบริการ ลูกค้าของทางบริษัท จัดทำ จัดเก็บ ข้อมูลลูกค้า พร้อมทำ เอกสาร ใบเสนอราคา และรายงาน...
1 วันที่ผ่านมา
Kitzcho international  -  นครปฐม
1.ติดต่อประสานงานกับภายนอก ห้าง Modern trade และร่านค้า 2.ประสานกับฝ่ายขาย 3.คีย์ PO ตวรจเช็คความต้องของ ORDER ...
20 ชั่วโมงที่ผ่านมา
บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)  -  นครปฐม
สมัครด่วน !!! จำนวนมากกว่า 300 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางโทรศัพท์ประจำโครงการภาครัฐและเอกชนชั้น...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ดีสโตน จำกัด  -  นครปฐม
-รับผิดชอบงานบริหารทรัพยากรบุคคลและธุรการ เน้นทางด้านงานวางแผนการทำงาน การบริหารงานด้านแรงงานสัมพันธ์, กฎระเบียบ, กิจกรร...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท บี. ซี. เอฟ อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. วางแผนการดำเนินงานด้านต่างๆ1.1 คัดเลือกและบรรจุบุคลากรเข้าทำงาน1.2 ปฐมนิเทศและอบรมพนักงาน2. ตรวจ...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชี- จัดทำเอกสารบัญชีทั่วไป- สรุปข้อมูลด้านบัญชีเจ้าหนี้ ทำแบบนำส่ง ภงด1 3...
1 วันที่ผ่านมา
Adecco Rama IV Recruitment Ltd.  -  นครปฐม
1.ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเบื้องต้น เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมให้กับ User 2.บริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ Application การใช้...
1 วันที่ผ่านมา
MARC(THAILAND) CO., LTD.  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.Service และ ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าและมอเตอร์ไฟฟ้า2.เดินทางออกต่างจังหวัดได้3.ทำงานล่วงเวลาได้ คุณสมบั...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
P.Audio System Co.,Ltd.  -  นครปฐม
งานการผลิต/ประกอบลำโพง /อุปกรณ์ลำโพงหรืองานควบคุมการทำงานของเครื่องCNC/Sheet Metal ฯลฯ สวัสดิการ : เบี้ยขยัน โบ...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ บันทึกการทำงานของพนักงานในฝ่ายควบคุมเอกสาร แก้ไข เอกสารภายในฝ่ายจัดทำใบขอชื้อวัสดุ อุปกรณ์ ภายในฝ่า...
1 วันที่ผ่านมา
mn.electric and service co.,ltd  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับผิดชอบในเรื่องเอกสารที่มอบหมายให้- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทตามที่ผู้บังคับบัญ...
9 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด  -  นครปฐม
 ...จกรรม "Happy workplace" !!- งานบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM.,Admin.)- งานสรรหาว่าจ้าง ,Payroll (B Plus)- รวบรวมข้อมูลจากส่ว... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ควบคุมดูแลงานด้านการบริหารทีมงานทรัพยากรบุคคล ให้ตรงกับ JD ของตำแหน่งงานนั้น -ตรวจสอบและติดตามผลกา...
5 วันที่ผ่านมา
Adecco Rama IV Recruitment Ltd.  -  นครปฐม
- ดูแลงานเอกสาร - คีย์ข้อมูล - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร : ~1. ไม่จำกัดเพศ ~2. วุุฒิ ป.ตรี...
20 ชั่วโมงที่ผ่านมา
บริษัท เนอร์วาน่าฟูดส์แอนด์ คอมเมิซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ปฏิบัติเอกสารทั่วไปหรืองานที่ได้รับมอบหมาย2.ปฏิบัติงานตามความเหมาะสมกับสภาพร่างกายของผู้พิการที่ไ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ วางแผนการก่อสร้าง,จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมาควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด คุณสมบ...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.รับโทรศัพท์ลูกค้า ติดต่อประสานงานกับเซลล์2.พิมพ์ใบเสนอราคา ปิดสั่งขาย 3.จัดทำรายงานสรุปยอดขายประจ...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท ช เนเจอร์ จำกัด  -  นครปฐม
 ...ี่มากรอกใบสมัคร สอบถามฝ่ายบุคคลโทร. : 0 2889-5505 ต่อ 17-18 -ส่งประวัติการทำงานมายัง E-mail : admin@herbforhair.com
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท ช เนเจอร์ จำกัด  -  นครปฐม
 ...ี่มากรอกใบสมัคร สอบถามฝ่ายบุคคลโทร. : 0 2889-5505 ต่อ 17-18 -ส่งประวัติการทำงานมายัง E-mail : admin@herbforhair.com
5 วันที่ผ่านมา
12