Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

งาน อิเล็กทรอนิกส์ นครปฐม

1-20 จาก 24 ผลการ

บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด  -  นครปฐม
 ...ย วุฒิการศึกษา - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือ อิเล็กทรอนิกส์ อายุ - 27 - 30 ปี ประสบการณ์ - ผ่านซ่อมบำรุงเครื... 
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยยูเนี่ยนไวร์ จำกัด  -  นครปฐม
 ...ว)- จบการศึกษาระดับ ปวช -ปวส สาขาช่างช่างไฟฟ้ากำลัง, อิเล็กทรอนิกส์,เครื่องกลไฟฟ้า,เครื่องมือวัดอุตสาหกรรมเมคคาทรอนิกส์ ... 
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด  -  นครปฐม
 ...เพิ่มเติม : วุฒิการศึกษา: ป.ตรี สาขา เครื่องมือวัด, อิเล็กทรอนิกส์,ยานยนต์ หากมีประสบการณ์ด้านการทดสอบผลิตภัณฑ์ อ้างอิ... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด  -  นครปฐม
 ...ุณสมบัติเพิ่มเติม : - จบการศึกษาสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง , อิเล็กทรอนิกส์ , เครื่องกลไฟฟ้า , เครื่องปรับอากาศ หรือสาขาอื่นที่เ... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท บี. ซี. เอฟ อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ดูแลควบคุมงานในสายการผลิต2. ปรับปรุงระบบงานในฝ่าย3. ติดตามดูแลการทำงานในฝ่ายผลิต4. มีความรู้ด้าน...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท สยามพลาสติกผลิตภัณฑ์ จำกัด  -  นครปฐม
1. ปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ หรืองานที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด มีประสิทธ 2. วิเคราะห์ ปรับปรุ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด  -  นครปฐม
 ...ฒิการศึกษา ปวช. , ปวส. , ป.ตรี สาขาวิชา ไฟฟ้ากำลัง , อิเล็กทรอนิกส์ , เครื่องกลไฟฟ้า หรืสา ~4. - ยินดีรับผู้ผ่านการอบร... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท สยามพลาสติกผลิตภัณฑ์ จำกัด  -  นครปฐม
ดูแลเครื่องจักรงานผลิต ปรับแต่ง SETUP เครืองจักร ซ่อมแซมแก้ไข เบื้องต้นให้สามารถใช้งานได้ สวัสดิการ : สวัสดิ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ดีสโตน จำกัด  -  นครปฐม
- วิศวกรเครื่องกล รับผิดชอบติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องจักร - วิศวกรไฟฟ้า รับผิดชอบติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าเคื่องจั...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด  -  นครปฐม
 ...ปี ~2. ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีวิศวกรรมอุตสาหการ,อิเล็กทรอนิกส์,เครื่องกล ~3. ประสบการณ์(ปี) : 1 ~4. ขับรถยนต... 
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท พีเพิ่ล (ประเทศไทย) จำกัด  -  นครปฐม
วางแผน ควบคุมงานการผลิต ประตู พีวีซี สวัสดิการ : เสื้อฟอร์ม โบนัส งานสังสรรค์ปีใหม่ เงินช่วยเหลือต่างๆ เงินกู้ยื...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ดีสโตน จำกัด  -  นครปฐม
 ...เพศชาย ~2. อายุ 18-40 ปี ~3. ปวช. ปวส. สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ (หากมีประสบการณ์จะพิจารณาค่าตอบแทนเป็นพิเศษ) ~4. ห... 
1 วันที่ผ่านมา
บัณฑิตทาวน์ จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ Foreman / Engineer- ผลักดันความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างตามแผนงานและทันตามที่กำหนด- ดูแลให้ผลผลิตมี...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท ดีสโตน จำกัด  -  นครปฐม
รับผิดชอบงานด้านการวางแผนการผลิต เพื่อให้ได้สินค้าตามเป้าหมายการผลิต ประจำวัน/สัปดาห์/เดือน รวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอส เค เอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  -  นครปฐม
1.ปฏิบัติงานนอกสถานที่ (ต่างจังหวัดเป็นครั้งคราว) 2.รับผิดชอบดูแลความพร้อมใช้งานของเครื่องชั่งน้ำหนักที่วางบริการตามสถา...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ลีวัฒนา โปรดักส์ จำกัด  -  นครปฐม
- ออกแบบ ชิ้นงานและสินค้า - ประสานงานการทำแม่พิมพิ์ชิ้นงานฉีดและงานรึด คุณสมบัติผู้สมัคร : ~1. - ชาย อายุ ...
9 วันที่ผ่านมา
บริษัท แสงชัยรีฟริเจอเรชั่น จำกัด  -  นครปฐม
รับผิดชอบงานควบคุมเครื่องจักร CNC รับผิดชอบรายผลิตประกอบตู้ไฟฟ้า สวัสดิการ : ชุดฟอร์มพนักงาน ค่าล่วงเวลา ปร...
1 วันที่ผ่านมา
P.Audio System Co.,Ltd.  -  นครปฐม
เขียนแบบ ทางวิศวกรรม : อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ สวัสดิการ : เบี้ยขยัน โบนัส ชุดยูนิฟร์อม ฝึกอบรมสัมนา เงินช่วยเหล...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท มาสด้า ช.เอราวัณ  -  นครปฐม
ด่วนมาก!!! เริ่มงานได้ทันที! ช่างยนต์มีประสบการณ์ ทั้งจากค่ายรถยนต์มาสด้า หรือ ยี่ห้ออื่นๆ มีความรู้ความสามารถในการตรวจ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)  -  นครปฐม
1.ให้คำแนะนำแก่ลูกค้า ในด้านเทคนิคการใช้งาน ผลิตภัณฑ์ 2.ให้บริการหลังการขายกับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ เช่น ให้คำแนะน...
1 วันที่ผ่านมา
12