Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

งาน เขียนแบบ นครปฐม

1-16 จาก 16 ผลการ

บริษัท ซุ่นชัยอินดัสตรี้ จำกัด  -  นครปฐม

25000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ ออกแบบตามใบงาน ,แก้ไขแบบตามที่ลูกค้ากำหนด เพื่ออนุมติ , ออกแบบและ เขียนแบบโครงสร้างการผลิต รับผิดชอ...
1 วันที่ผ่านมา

P.Audio System Co., Ltd.  -  นครปฐม

เขียนแบบ ทางวิศวกรรม : อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ สวัสดิการ : เบี้ยขยัน โบนัส ชุดยูนิฟร์อม ฝึกอบรมสัมนา เงินช่วยเหล... 
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไทยเอ้กเซลแคนแวส จำกัด  -  นครปฐม

เขียนแบบ sonic w0rk สวัสดิการ : 1.ปรับค่าแรงประจำปีทุกปี 2.เบี้ยเลี้ยง 3.เบี้ยขยัน 4.ล่วงเวลา 5.รถรับ-ส่ง 6.พักร้... 
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท เฟสเซอร์ เอ็ม แอนด์ อี จำกัด  -  นครปฐม

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. เขียนแบบ แก้แบบ งานด้าน ระบบไฟฟ้า เครื่องกล และสุขาภิบาล ประปา ดับเพลิง แอร์2. เขียนแบบ แก้แบบ โ... 
21 วันที่ผ่านมา

บริษัท จิไท จำกัด  -  นครปฐม

25000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - เขียนแบบ,แยกสี,ออกฟิล์ม,ออกแบบมีดไดคัท- ออกแบบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ- ออกแบบอื่น ๆ ตามที่ได้ร... 
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท เบสท์คอนกรีต จำกัด  -  นครปฐม

11000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆภายในโรงงาน- ตรวจตราอุปกรณ์เครื่องจักรให้ใช้งานได้ปกติ คุณสมบัติ เ...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท เนชั่นแมน(ไทยแลนด์) จำกัด  -  นครปฐม

ออกแบบผลิตภัณฑ์ สิ่งทอ เสื้อผ้ากีฬา อุปกรณ์กีฬา โบว์ชัว สวัสดิการ : เบี้ยขยัน ประกันสังคม ปรับเงินเดือน คุณ...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท เบสท์พลาสติก เทคโนโลยี จำกัด  -  นครปฐม

12000 - 15000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับผิดชอบงานระบบเครื่องจักร/ งานเชื่อมโลหะ /งานซ่อมทั่วไป บำรุงสาธารณูปโภค- ทำ PM เครื่องจักร- อื...
12 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอ็นพีอี อินดัสตรี (ไทยแลนด์) จำกัด  -  สามพราน

ช่างเขียนแบบ/ออกแบบ งานผลิตภัณฑ์โลหะ (CAD) -เขียนแบบด้วยโปรแกรม AutoDesk Invantor หรือ Solid Work ได้เป็นอย่างดี - มีค...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

Reeracoen  -  นครปฐม

20000 - 25000 บาท
~Job Category Other ~Industry Real Estate ...
2 เดือนที่แล้ว

บริษัท ไทยรุ่งกิจการ จำกัด  -  นครปฐม

เขียนแบบ Auto CAD , Soild Work สวัสดิการ : ยูนิฟอร์ม ประกันสังคม ที่พัก อาหาร สาธารณูปโภค ค่าน้ำมัน ... 
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท มารินทร์ ถาวรชัย จำกัด  -  สามพราน

- เขียนแบบงานก่อสร้าง ออกแบบต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยโปรแกรม Aotocad - เขียนแบบขออนุญาตทำ BOQ - งานโครงสร้าง + สถ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท เบสท์คอนกรีต จำกัด  -  นครปฐม

11000 บาท
- การศึกษา: ไม่จำกัดวุฒิ - ประสบการณ์ทำงาน: ไม่จำเป็น - เพศ: ช/ญ - อายุ: 20 ปีขึ้นไป - ซื่อสัตย์, มีความรับผิด...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด  -  นครปฐม

บำรุงรักษาเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพปกติ ซ่อมเครื่องจักรที่ได้รับหมอบหมาย ตรวจสอบการทำงานของเครื่องในการผลิต สวั...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท เบสท์คอนกรีต จำกัด  -  นครปฐม

- ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆภายในโรงงาน - ตรวจตราอุปกรณ์เครื่องจักรให้ใช้งานได้ปกติทำงาน: 6 วันต่ออาทิตย์ (จ-ส) ...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอฟพี ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด  -  นครปฐม

- ดูแลซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิตอาหาร - บำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตอาหาร ตามแผนการบำรุงร...
1 วันที่ผ่านมา

ทำไมฉันถึงเห็นแบบนี้หรือ? โดยปกติ Jooble จะแสดงงานที่มีจากเมือง/พื้นที่ใกล้เคียงภายในบริเวณไม่เกิน 24 กิโลเมตร