งาน เขียนแบบ นครปฐม

1-14 จาก 14 ผลการ

P.Audio System Co.,Ltd.  -  นครปฐม
เขียนแบบ ทางวิศวกรรม : อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ สวัสดิการ : เบี้ยขยัน โบนัส ชุดยูนิฟร์อม ฝึกอบรมสัมนา เงินช่วยเหล... 
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ เขียนแบบ AUTOCAD ก่อสร้างได้คล่อง คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 25 - 35 ปีขึ้นไป ระดับการศึก... 
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท เฟสเซอร์ เอ็ม แอนด์ อี จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. เขียนแบบ แก้แบบ งานด้าน ระบบไฟฟ้า เครื่องกล และสุขาภิบาล ประปา ดับเพลิง แอร์2. เขียนแบบ แก้แบบ โ... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยเอ้กเซลแคนแวส จำกัด  -  นครปฐม
เขียนแบบ sonic w0rk สวัสดิการ : 1.ปรับค่าแรงประจำปีทุกปี 2.เบี้ยเลี้ยง 3.เบี้ยขยัน 4.ล่วงเวลา 5.รถรับ-ส่ง 6.พักร้... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไมด้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  -  นครปฐม
เขียนแบบ AUTOCAD ก่อสร้างได้คล่อง สวัสดิการ : ประกันสังคม , ชุดฟอร์ม , ค่าที่พัก(บางตำแหน่ง) คุณสมบัติผู้ส... 
2 วันที่ผ่านมา
แอล.วี.ซี.ดีเวลล็อปเม้นท์  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1) รับงาน ประสานงานเขียนแบบจาก หัวหน้า วิศวกร และอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 2) ส่งมอบงานตามระยะเวลาที่...
5 วันที่ผ่านมา
บ.ยูนิคอร์ด จำกัด มหาชน  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ออกสำรวจความเปลี่ยนแปลง ตำแหน่ง เครื่องจักร เพื่อทำรายการตำแหน่งของเครื่อง-สำรวจเครื่องจักร ขนาด ร...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท โฮมสไตลิช จำกัด  -  นครปฐม
ทำการถอดแบบก่อสร้างเพื่อเสนอราคา ทำแบบ CAD , Photoshop, 3D, ETC เพื่อเสนอลูกค้า สวัสดิการ : 1.ประกันสังคม 2...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท จิไท จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ - เขียนแบบ,แยกสี,ออกฟิล์ม,ออกแบบมีดไดคัท- ออกแบบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ- ออกแบบอื่น ๆ ตามที่ได้ร... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด  -  นครปฐม
 ...บริหารงานแผนกซ่อมบำรุง, คิว.ซี., เครื่องมือและแม่พิมพ์, เขียนแบบ- ควบคุมการจัดเก็บประวัติเครื่องจักร- จัดระบบงาน ปรับปรุ... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท เนชั่นแมน(ไทยแลนด์) จำกัด  -  นครปฐม
ออกแบบผลิตภัณฑ์ สิ่งทอ เสื้อผ้ากีฬา อุปกรณ์กีฬา โบว์ชัว สวัสดิการ : เบี้ยขยัน ประกันสังคม ปรับเงินเดือน คุณ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด  -  นครปฐม
บำรุงรักษาเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพปกติ ซ่อมเครื่องจักรที่ได้รับหมอบหมาย ตรวจสอบการทำงานของเครื่องในการผลิต สวั...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยรุ่งกิจการ จำกัด  -  นครปฐม
เขียนแบบ Auto CAD , Soild Work สวัสดิการ : ยูนิฟอร์ม ประกันสังคม ที่พัก อาหาร สาธารณูปโภค ค่าน้ำมัน ... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ธัญภัทร เทคโนโลยีแอนด์ดีไซน์ จำกัด  -  นครปฐม 10000 - 18000 บาท
ทำหน้าที่ผลิต-ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง เครื่องจักรและดูแลรักษาอุปกรณ์ทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย ทำงานวันจันทร์-เสาร์ เวลา 8.00...
หนึ่งเดือนที่แล้ว