Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

สถานที่

คล้ายคลึง ตำแหน่ง:

อื่นๆ ตำแหน่ง:

นายจ้าง

งาน ไฟฟ้า นครปฐม

1-20 จาก 64 ผลการ

บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ - งานควบคุมและซ่อมบำรุงเครื่องจักร ในโรงงานอุตสาหกรรม(เครื่องดื่ม)- งานระบบไฟฟ้าโรงงาน / งานระบบบำบ...
1 วันที่ผ่านมา
กลุ่ม ตะนาวศรี  -  นครปฐม
 .... วุฒิการศึกษาม.3-ม.6,ปวช.,ปวส สาขาทางด้านอิเล็กทรอนิกส์,ไฟฟ้า,เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ~3. มีประสบการณ์ หรือ ... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด  -  นครปฐม
1.ช่างไฟฟ้า - ซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า แอร์ ประปา - งานซ่อมบำรุงทั่วไปภายในและภายนอกอาคาร 2.ช่างซ่อมบำรุง ... 
20 ชั่วโมงที่ผ่านมา
บริษัท ดีสโตน จำกัด  -  นครปฐม
- วิศวกรเครื่องกล รับผิดชอบติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องจักร - วิศวกรไฟฟ้า รับผิดชอบติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าเคื่องจั...
20 ชั่วโมงที่ผ่านมา
บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด  -  นครปฐม
 ... 1.เพศชาย ~2. 2.ระดับการศึกษา ปวช.ขึ้นไป สาขาเครื่องกล,ไฟฟ้า,อิเลคทรอนิกส์,หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ~3. 3.มีประสบการณ์... 
20 ชั่วโมงที่ผ่านมา
บริษัท ไทยยูเนี่ยนไวร์ จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดำเนินการซ่อมบำรุงตามใบแจ้งซ่อมที่ทางผู้บังคับบัญชามอบหมาย- ดูแลรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน...
5 วันที่ผ่านมา
นาป้า จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลซ่อมบำรุงทั่วไปในโรงงาน คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ประสบการณ์...
12 วันที่ผ่านมา
บริษัท แสงรุ่งเรือง เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  -  นครปฐม
ปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อทำการปรับปรุงงานไฟฟ้าของโรรงาน ซ่อมบำรุง และปรับปรุง ในส่วนระบบไฟฟ้าโรงงาน ตรวจส...
20 ชั่วโมงที่ผ่านมา
บริษัท เนอร์วาน่าฟูดส์แอนด์ คอมเมิซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในโรงงาน- มีความสามารถในการซ่อมหรือเดินท่อประปาภา...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท พัฒน์ภูมิ จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรโรงงาน คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ปวส....
8 วันที่ผ่านมา
บริษัท ยูนิเกรน มาร์เก็ตติ้ง(1999) จำกัด  -  นครปฐม
บำรุงรักษางานไฟฟ้า สวัสดิการ : 1. ประกันสังคมตามกฤหมาย 2. ประกันกลุ่มอุบัติเหตุ 3. ค่าเบี้ยเลี้ยง 4. ค่าโท...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยยูเนี่ยนไวร์ จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดำเนินการซ่อมบำรุงตามใบแจ้งซ่อมที่ทางผู้บังคับบัญชามอบหมาย- ดูแลรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท ดีสโตน จำกัด  -  นครปฐม
 ...รณ์จะพิจารณาค่าตอบแทนเป็นพิเศษ) ~4. หากจบปริญญาตรีสาขา ไฟฟ้า สามารถสมัครได้โดยใช้วุฒิ ปวส.(จะพิจารณาเป็นพิเศษ) ~5. ... 
20 ชั่วโมงที่ผ่านมา
บริษัท บอลส์ อาร์ อัส จำกัด  -  นครปฐม
 ...งต้นภายในบริษัท 2. งานซ่อมบำรุงภายในบริษัท (งานเชื่อม,ไฟฟ้า,กลึง) 3. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย สวัสดิการ ... 
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท บี. ซี. เอฟ อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ดูแลควบคุมงานในสายการผลิต2. ปรับปรุงระบบงานในฝ่าย3. ติดตามดูแลการทำงานในฝ่ายผลิต4. มีความรู้ด้าน...
3 วันที่ผ่านมา
กลุ่มบริษัท TMR GROUP  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลระบบไฟฟ้าในโรงงาน ระบบ PM เครื่องจักรที่เกี่ยวกับงานฉีดพลาสติก หรืองานรีดแผ่นพลาสติก คุณสมบัติ ...
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท แกมม่าเท็กซ์ไทล์ แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ดูแลระบบไฟฟ้าโรงงาน-ดูแลเครื่องปรับอากาศ-งานซ่อมบำรุงทั้วไป(ปฎิบัติงานที่ บริษัท แกมม่า เท็กซ์ไทล์...
11 วันที่ผ่านมา
บริษัท ยูนิเวอร์แซล อะโกร จำกัด  -  นครปฐม
ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ ภายในบริษัทและโรงงาน สวัสดิการ : ประกันสังคม คุณสมบัติผู้สมัคร : ~1. วุฒ...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด  -  นครปฐม
 ...ตรี ประสบการณ์(ปี) : 2 อื่นๆ : คุณสมบัติเพิ่มเติม : ปวส.ไฟฟ้า-ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า สวัสดิการ สวัสดิการอื่นๆ - เงิ... 
5 วันที่ผ่านมา
กลุ่มบริษัท TMR GROUP  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ ซ่อมบำรุงรักษา เครืองจักร ไฟฟ้า อีเลคโทรนิก และซ่อมบำรุงงานทั่วไปในโรงงานตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุงไฟ... 
7 วันที่ผ่านมา