Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

สถานที่

คล้ายคลึง ตำแหน่ง:

อื่นๆ ตำแหน่ง:

นายจ้าง

งาน เสาร์ อาทิตย์ นครปฐม

1-20 จาก 118 ผลการ

บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ -วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ พัฒนาการใช้สินค้า รวมทั้งการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ -พัฒนาสินค้าที่ตรงต...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ หน้าที่ความรับผิดชอบ:1.ร่วมจัดทำแผนการตลาดสินค้าที่รับผิดชอบ2.วางแผน ควบคุม ติดตามงานด้านผลิตภัณฑ์ท...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. พบลูกค้าเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯรับคำสั่งซื้อได้ถูกต้องครบถ้วน ตามเวลาที่กำหนดอย่างมีประสิ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ หน้าที่การบริหารงาน1.กำหนดกลยุทธ์ด้านการตลาดให้สอดคล้องกับสินค้าและบริการของบริษัท 2.สร้างช่องทางกา...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. นำนโยบายของบริษัทฯมาปฎิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ2. วางแผน ติดตาม และควบคุมแผนการขายของแผนก3. สนับสน...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.วางแผนการทำงานและจัดทำแผนเยี่ยมลูกค้า 2.ออกเยี่ยมลูกค้าที่รับผิดชอบเป็นประจำนำเสนอสินค้าอยู่เสมอ ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดำเนินการขาย ตรวจสอบ ติดตามการสั่งซื้อจากลูกค้าใหม่และเก่า- เพิ่มจำนวนลูกค้ารายใหม่ๆ ให้มากขึ้น- จั...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.โทรศัพท์นัดหมายกลุ่มเป้าหมาย2.ออกเยี่ยมและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า3.สื่อสารงานขายตลาดสู่กล...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้าได้ดี- ดูแลและดำเนินงานด้านวิชาการ- ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์- ติด...
1 วันที่ผ่านมา
Yic Cperation Group  -  นครปฐม 12500 - 14500 บาท
 ....00 - 17.00 น. หยุดเสาร์ - อาทิตย์ นักขัตฤกษ์ » Part-time - ...  ...าห์ 10.00 - 17.00 จันทร์ - เสาร์ » » » สามารถเลือกวันทำงาน... 
3 วันที่ผ่านมา
Yic Cperation Group  -  นครปฐม 12500 - 14500 บาท
 ...งาน • จันทร์-ศุกร์ เวลา 10:00 - 17:00 น. • หยุด เสาร์อาทิตย์ - นักขัตฤกษ์ เอกสารสมัครงาน : สำเนาอย่างละ1ใบ •... 
8 วันที่ผ่านมา
Yic.Group  -  นครปฐม
 ...าทำงาน ***วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00-18.00 น. หยุดเสาร์-อาทิตย์ นักขัตฤกษ์ ***เอกสารใช้ในการสัมภาษณ์ (อย่างละ1ใบ)*** ... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว
MARC(THAILAND) CO., LTD.  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ คียืข้อมูล/จัดเก็บเอกสาร/สายงานช่างกล/ช่างยนต์/ช่างไฟฟ้า คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท อาร์ทีเอช อินเตอร์ฟู้ด จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ เก็บโต๊ะ จัดโต๊ะ เสริฟน้ำ เสริฟอาหาร คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 18 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา...
14 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ - โทรออกหาลูกค้าที่เรื่องการโอนเงิน*** สมัครงานติดต่อ 02-278-1777 ต่อ 6540 คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ บันทึกการทำงานของพนักงานในฝ่ายควบคุมเอกสาร แก้ไข เอกสารภายในฝ่ายจัดทำใบขอชื้อวัสดุ อุปกรณ์ ภายในฝ่า...
1 วันที่ผ่านมา
mn.electric and service co.,ltd  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับผิดชอบในเรื่องเอกสารที่มอบหมายให้- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทตามที่ผู้บังคับบัญ...
9 วันที่ผ่านมา
บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ควบคุมดูแลงานด้านการบริหารทีมงานทรัพยากรบุคคล ให้ตรงกับ JD ของตำแหน่งงานนั้น -ตรวจสอบและติดตามผลกา...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท เนอร์วาน่าฟูดส์แอนด์ คอมเมิซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ปฏิบัติเอกสารทั่วไปหรืองานที่ได้รับมอบหมาย2.ปฏิบัติงานตามความเหมาะสมกับสภาพร่างกายของผู้พิการที่ไ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด  -  นครปฐม 400 บาท ต่อวัน
 ...ือน รายได้ (400 บาท/วัน + ) 1 อาทิตย์ ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน ไม่ตรงกับ ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ทำงาน 9 ช.ม. รวมเวลาพัก... 
1 วันที่ผ่านมา