Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

สถานที่

คล้ายคลึง ตำแหน่ง:

อื่นๆ ตำแหน่ง:

นายจ้าง

งาน เสาร์ อาทิตย์ นครปฐม

1-20 จาก 111 ผลการ

บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ -วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ พัฒนาการใช้สินค้า รวมทั้งการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ -พัฒนาสินค้าที่ตรงต...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. นำนโยบายของบริษัทฯมาปฎิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ2. วางแผน ติดตาม และควบคุมแผนการขายของแผนก3. สนับสน...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ หน้าที่ความรับผิดชอบ:1.ร่วมจัดทำแผนการตลาดสินค้าที่รับผิดชอบ2.วางแผน ควบคุม ติดตามงานด้านผลิตภัณฑ์ท...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. พบลูกค้าเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯรับคำสั่งซื้อได้ถูกต้องครบถ้วน ตามเวลาที่กำหนดอย่างมีประสิ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ หน้าที่การบริหารงาน1.กำหนดกลยุทธ์ด้านการตลาดให้สอดคล้องกับสินค้าและบริการของบริษัท 2.สร้างช่องทางกา...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดำเนินการขาย ตรวจสอบ ติดตามการสั่งซื้อจากลูกค้าใหม่และเก่า- เพิ่มจำนวนลูกค้ารายใหม่ๆ ให้มากขึ้น- จั...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.วางแผนการทำงานและจัดทำแผนเยี่ยมลูกค้า 2.ออกเยี่ยมลูกค้าที่รับผิดชอบเป็นประจำนำเสนอสินค้าอยู่เสมอ ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้าได้ดี- ดูแลและดำเนินงานด้านวิชาการ- ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์- ติด...
2 วันที่ผ่านมา
Y.I.C Group  -  นครปฐม
 ...: kookik134 ทำงาน : จันทร์-ศุกร์ เวลา 10.30-16.00 น. (เสาร์-อาทิตย์หยุด นักขัตฤกษ์หยุด) รายได้เฉลี่ย : 12,500-16,00... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท สยามราชธานี จำกัด  -  นครปฐม
-ขับรถรับส่งเจ้าหน้าที่ ติดต่อราชการ -รับส่งเอกสารทั่วไปของธนาคาร ดูแลทำความสะอาดรถยนต์ให้พร้อมใข้งานอยู่เสมอ -และงา...
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด  -  นครปฐม
 ...เดือน- ทำงาน 6 วันหยุด 1 วัน (วันหยุดไม่ตรงกับ ศุกร์/เสาร์/อาทิตย์)- ทำงาน 9 ชั่วโมง (พัก 1 ชั่วโมง)**ไม่เสียค่าสมัครด้... 
3 วันที่ผ่านมา
MARC(THAILAND) CO., LTD.  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ คียืข้อมูล/จัดเก็บเอกสาร/สายงานช่างกล/ช่างยนต์/ช่างไฟฟ้า คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
Advanced Info Service PLC.  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. Sales ขายสินค้าและแนะนำโปรโมชั่น, เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของสินค้าในรุ่นต่างๆ ได้2. Service ให้ค...
9 วันที่ผ่านมา
บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด  -  นครปฐม 400 บาท ต่อวัน
 ...ยะเวลา 3 เดือน (400 บาท/วัน) 1 อาทิตย์ ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน ไม่ตรงกับ ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ยกของ,เดินบิล,เเนะนำขาย... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ - โทรออกหาลูกค้าที่เรื่องการโอนเงิน*** สมัครงานติดต่อ 02-278-1777 ต่อ 6540 คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิ...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)  -  นครปฐม
 ...้ 6. สามารถทำงานเป็นกะ ทำงานล่วงเวลา และทำงานในวันเสาร์-อาทิตย์ ได้ 7. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ 8. ค่าตอบแทน ชั่วโมงละ... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด  -  นครปฐม 400 บาท ต่อวัน
 ... 31 พ.ค 61 วันละ 400 บาท/วัน 1 อาทิตย์ ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน ไม่ตรงกับ ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ยกของ,เดินบิล,เเนะนำขาย... 
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด  -  นครปฐม 400 บาท ต่อวัน
 ... - ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน วันหยุดไม่ตรงกับ ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ - ทำงาน 9 ช.ม. รวมเวลาพัก 1 ช.ม. สวัสดิการ : ... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ดิ ออริจินัล ฟาร์ม จำกัด  -  นครปฐม
พนักงานเสิร์ฟ : รับออร์เดอร์ เสิร์ฟอาหาร จัดเตรียมเครื่องดื่ม ฯลฯ พนักงานประกอบอาหาร : จัดเตรียมวัตถุดิบ ประกอบอาหาร ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  -  นครปฐม
- จำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ - จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม - ให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าภายในบริเวณโรงภาพยนตร์...
3 วันที่ผ่านมา