Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

สถานที่

คล้ายคลึง ตำแหน่ง:

อื่นๆ ตำแหน่ง:

นายจ้าง

งาน เสาร์ อาทิตย์ นครปฐม

1-20 จาก 81 ผลการ

บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด  -  นครปฐม

40000 - 75000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผนงาน ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย/แผนก ต่าง ๆ ให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด  -  นครปฐม

30000 - 70000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. นำนโยบายของบริษัทฯมาปฎิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ2. วางแผน ติดตาม และควบคุมแผนการขายของแผนก3. สนับสน...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด  -  นครปฐม

25000 - 45000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ -นำเสนอขาย ตรวจสอบ ติดตามการสั่งซื้อจากลูกค้าใหม่และเก่า-สรรหาลูกค้ารายใหม่ๆ และรักษาฐานลูกค้ารายเก...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด  -  นครปฐม

17000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.วางแผนการทำงานและจัดทำแผนเยี่ยมลูกค้า 2.พบปะ เยี่ยมลูกค้า และ เสนอขายสินค้า ที่รับผิดชอบเป็นประจำ...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด  -  นครปฐม

18000 - 35000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้าได้ดี- ดูแลและดำเนินงานด้านวิชาการ- ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์- ติด...
3 วันที่ผ่านมา

Advanced Info Service PLC.  -  นครปฐม

4000 - 7000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. Sales ขายสินค้าและแนะนำโปรโมชั่น, เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของสินค้าในรุ่นต่างๆ ได้2. Service ให้ค...
22 วันที่ผ่านมา

บริษัท เนอร์วาน่าฟูดส์แอนด์ คอมเมิซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  นครปฐม

9000 - 15000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ปฏิบัติเอกสารทั่วไปหรืองานที่ได้รับมอบหมาย2.ปฏิบัติงานตามความเหมาะสมกับสภาพร่างกายของผู้พิการที่ไ...
4 วันที่ผ่านมา

KM CC GROUP  -  นครปฐม

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. จัดเตรียมใบเบิกสินค้าให้คลังสินค้า2. ดูแลเอกสารการส่งของ นำเข้าคลัง ส่งออกจากคลัง3. จัดทำเอกสารแ...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอส เค เอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  -  นครปฐม

ออกแบบโครงสร้าง อาคาร Shop สวัสดิการ : 1.ประกันอุบัติเหตุ อาคเนย์ประกันภัย 2.เครื่องแบบพนักงาน 3.กองทุนสำรอ...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท บี. ซี. เอฟ อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ จำกัด  -  นครปฐม

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. วางแผนการดำเนินงานด้านต่างๆ1.1 คัดเลือกและบรรจุบุคลากรเข้าทำงาน1.2 ปฐมนิเทศและอบรมพนักงาน2. ตรวจ...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอฟพี ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด  -  นครปฐม

- ตรวจสอบ Stock สินค้าคงเหลือวัตถุดิบ ปัจจัยการผลิต และสินค้า พร้อมพิมพ์รายงาน - จัดทำแผนผลิตสินค้า ประสานงานเรื่องเอก...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอฟพี ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด  -  นครปฐม

- ดูแลซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิตอาหาร - บำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตอาหาร ตามแผนการบำรุงร...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด  -  นครปฐม

หน้าที่ความรับผิดชอบ ***ปฏิบัติหน้าที่ประจำ อ.สามพราน จ.นครปฐม1.รับ-จ่ายสินค้า และบันทึกในระบบงานคอมพิวเตอร์2.ตรวจรับสต๊...
9 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอฟพี ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด  -  นครปฐม

-ทำการปรุงสินค้า และ ทดสอบสินค้าทางด้านประสาทสัมภัส ( sensory test ) -ดูแลทำความสะอาดของพื้นที่ห้อง Test Kitchen -ทำก...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอฟพี ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด  -  นครปฐม

- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ - จัดทำรายงานการปฏิบัติงาน สรุปสถิติการปฏิบัติงาน - จัดทำระบบเอกส...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท ดิ ออริจินัล ฟาร์ม จำกัด  -  นครปฐม

พนักงานเสิร์ฟ : รับออร์เดอร์ เสิร์ฟอาหาร จัดเตรียมเครื่องดื่ม ฯลฯ พนักงานประกอบอาหาร : จัดเตรียมวัตถุดิบ ประกอบอาหาร ...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท เค็พเลอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  นครปฐม

 ... : 1.โบนัสประจำปี 2.ปรับเงินเดือนประจำปี 3.หยุด เสาร์-อาทิตย์ 4.ชุดฟร์อมพนักงาน 5.ประกันสังคม 6.วันหยุดพักร้อ... 
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท เค็พเลอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  นครปฐม

 ... : 1.โบนัสประจำปี 2.ปรับเงินเดือนประจำปี 3.หยุด เสาร์-อาทิตย์ 4.ชุดฟร์อมพนักงาน 5.ประกันสังคม 6.วันหยุดพักร้อ... 
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด  -  นครปฐม

10400 บาท
รายละเอียดรายได้ รายได้ : 10,400 บาท/เดือน - รายได้ วันละ 400 บาท ลักษณะงาน - ช่วยพนักงานประจำนำเสนอขายเครื่อง...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไทยรุ่งกิจการ จำกัด  -  นครปฐม

ต่อ พรบ.รถ , ช่างน้ำหนักรถที่ส่งสินค้า , ดูแลงานแม่บ้าน , ต้อนรับแขกมาติดต่อ สวัสดิการ : ยูนิฟอร์ม ประกันสังค...
3 วันที่ผ่านมา