Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

งาน Sap นครปฐม

1-16 จาก 16 ผลการ

บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชี- จัดทำเอกสารบัญชีทั่วไป- สรุปข้อมูลด้านบัญชีเจ้าหนี้ ทำแบบนำส่ง ภงด1 3...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท บี. ซี. เอฟ อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. วางแผนการดำเนินงานด้านต่างๆ1.1 คัดเลือกและบรรจุบุคลากรเข้าทำงาน1.2 ปฐมนิเทศและอบรมพนักงาน2. ตรวจ...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด  -  นครปฐม
 ...K อย่างน้อย 5 ปี- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี หากใช้โปรแกรม SAP ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ- มีภาวะความเป็นผู้นำ มีทัศนคติเชิงบ... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด  -  นครปฐม
 ...หนี้ และต้น- สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปด้านบัญชีได้ หากใช้ SAP ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ- มีภาวะความเป็นผู้นำ และระเอียดรอบค... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด  -  นครปฐม
 ...ไม่น้อยกว่า 5 ปี- เคยผ่านการใช้โปรแกรมจัดการทรัพยากร เช่น SAP , AX เป็นต้น- มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดสงขลา เขตหาดใหญ่หรื... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด  -  นครปฐม
 ...มงานได้ทันที*หากมีประสบการณ์ด้านงานบริการ หรือ ใช้โปรแกรม SAP ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ* สวัสดิการ สวัสดิการอื่นๆ - เบี้ย... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.รับโทรศัพท์ลูกค้า ติดต่อประสานงานกับเซลล์2.พิมพ์ใบเสนอราคา ปิดสั่งขาย 3.จัดทำรายงานสรุปยอดขายประจ...
5 วันที่ผ่านมา
P.Audio System Co.,Ltd.  -  นครปฐม
งานการผลิต/ประกอบลำโพง /อุปกรณ์ลำโพงหรืองานควบคุมการทำงานของเครื่องCNC/Sheet Metal ฯลฯ สวัสดิการ : เบี้ยขยัน โบ...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด  -  นครปฐม
 ...รถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี-มีทักษะการใช้ โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น SAP ,Microsoft dymamich AX สวัสดิการ สิทธิการเบิกค่าทันตกร... 
28 วันที่ผ่านมา
บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด  -  นครปฐม
 ...กรรมอย่างน้อย 5 ปี ~4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ หากใช้ระบบ SAP ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ ~5. มีภาวะความเป็นผู้นำ มีทัศนคต... 
20 ชั่วโมงที่ผ่านมา
บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด  -  นครปฐม
 ...้นทุน ~4. สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปด้านบัญชีได้ หากใช้ SAP ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ ~5. มีความระเอียดรอบคอบ และมีภาว... 
20 ชั่วโมงที่ผ่านมา
บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด  -  นครปฐม
 ...ิดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล • ควบคุม ดูแล การบริหารระบบ SAP-PM ให้เกิดประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล •ศึกษา และ วิเคราะ... 
20 ชั่วโมงที่ผ่านมา
บริษัท วีน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  นครปฐม
- ให้คำแนะนำพร้อมรายละเอียดผลิตภัณฑ์ในร้าน WIENNA ให้รายละเอียดเรื่องชุดชั้นใน รายการส่งเสริมการขายให้แก่ลูกค้า - ดูแล...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท มาสด้า ช.เอราวัณ  -  นครปฐม
รับรถแจ้งซ่อมของแผนกศูนย์บริการ ตอบคำถามและแนะนำการบริการต่างๆที่ศูนย์บริการให้กับลูกค้า คีย์ข้อมูลในโปรแกรม ประสานงานก...
20 ชั่วโมงที่ผ่านมา
บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด  -  นครปฐม
รับสมัคร PC True (Sim &Smartphone&Service) ประจำศูนย์ TG jaymart samsungประมาณรายได้ 12, 500 บาท ขึ้นไป (outsource) ...
20 ชั่วโมงที่ผ่านมา
บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)  -  นครปฐม
สมัครด่วน !!! จำนวนมากกว่า 300 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางโทรศัพท์ประจำโครงการภาครัฐและเอกชนชั้น...
20 ชั่วโมงที่ผ่านมา