Search Results: 381 ตำแหน่งว่าง

รายละเอียดงาน -วางแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย - ควบคุมงานก่อสร้างให้เสร็จตามวันและเวลาที่กำหนด -ถอดแบบ เขียนแบ...

บริษัท ษฎา วิศวกรรม จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน สำรวจหน้างาน ตรวจการดำเนินงานให้ตรงตามแบบ และแก้ไขปัญหาที่เจอเฉพาะหน้า ทำแบบแปลนรายงานก่อสร้าง ประมา...

บริษัท มั่นคง ก่อสร้าง 2016 จำกัด

กรุงเทพมหานคร
21 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน -ทำแบบประเมินราคาเข็มงานที่ได้รับมอบหมาย -ช่วยงานขายเสาเข็ม คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศหญิง , LGBTQ+...

บริษัท ไฮเทคไทยคอนกรีต จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - เขียนแบบ/ออกแบบก่อสร้าง - คำนวณจำนวนวัสดุและราคาก่อสร้าง - วางแผนโครงการก่อสร้างและการทำงาน - ต...

บริษัท ลีโอ เกรท เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
 ...ite : ตำแหน่งงาน ที่คล้ายกัน : - หางาน วิศวกรโยธา - หางาน วิศวกรโยธา ใกล้ฉัน - หางาน วิศวกรโยธา ... 

บริษัท สุขสี ซัมเมชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 เดือนที่แล้ว
รายละเอียดงาน - บริหารจัดการงานติดตั้งงานระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ ในงานก่อสร้างอาคารสูง - ประสานงานกับผู้จัดการโครงการ...

บริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี่ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ควบคุมงานก่อสร้างอาคาร คุณสมบัติผู้สมัคร # จบปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา # มีประสบการณ์ทำ...

บริษัท ไทยมารูกิ จำกัด

เมืองนนทบุรี
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.ควบคุมดูแลงานก่อสร้าง ในส่วนที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามแผนงาน และได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม 2.เขีย...

บริษัท เทอรา กรุ้ป จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ควบคุม/ตรวจสอบ งานโครงการก่อสร้างให้ถูกต้องตามแบบวิศวกรรม - บริหารการจัดการ ภายในโครงการ - อื่นๆ ...

บริษัท ปรีดา เรียล เอสเตส จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ควบคุมงานบริหารงานก่อสร้างวิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศ : ชาย / หญิง # ร...

บริษัท จีโอ เมเนจเม้นท์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ออกแบบ เขียนแบบงานโครงสร้างอาคาร และงานสำรวจ - ประมาณราคาด้านวิศวกรรม - สำรวจพื้นที่อ...

บริษัท ไตรพีระ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
22 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ควบคุมงานก่อสร้างอาคาร โดยบริษัทฯมีหน่วยงานหลายแห่งในเขต กทม.และในพื้นที่ต่างจังหวัดใกล้เคียง คุณสม...

บริษัท ไทยมารูกิ จำกัด

เมืองนนทบุรี
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - สำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลต่างๆ และจัดทำรายงานผลการสำรวจความเสียหาย - ติดต่อป...

บริษัท แอ็คเซส แอ็ดจัสเม้นท์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน เพศ : ชาย-หญิง อายุ : 25-36 ปี (หากมีประสบการณ์ด้านควบคุมการก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ) ทำงานสัปดาห...

บริษัท แปลน คอนซัลแตนท์ส จำกัด

ปทุมธานี
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ดูแลหน่วยงานต่างๆ ประสานงาน คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี # จบระดับ ปริณญาตรี วิ...

บริษัท เซลล์ลูล่า บีม (ประเทศไทย) จำกัด

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.เป็นตัวเเทนของ PM โดยราการคำสั่งต่อไปนี้คือ PE เเละสถาปนิกตามลำดับ 2.ศึกษาเเบบการออกเเบบเเละข้อมูลจ...

บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน -ประสานงานก่อสร้างอาคารที่มีการปรับปรุง หรือสร้างใหม่ระหว่างผู้รับเหมาต่างๆ -บริหาร ควบคุม และตรวจสอบ...

บริษัท นนทบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด

เมืองนนทบุรี
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.ออกแบบโครงสร้าง 2.ถอดแบบและประเมินราคา 3.เขียน AutoCAD , เขียนโปรแกรมอื่นๆ เช่น SketchUp 4.ตรวจ...

บริษัท เค เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย หรือ หญิง # วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา สถานที่ปฏิบัติงาน ...

บริษัท นีรนครวิศวกรรม จำกัด

กรุงเทพมหานคร
7 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน จัดทำประมาณการงานก่อสร้าง คำนวณ ควบคุมดูแลงานก่อสร้างบ้านจัดสรร คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย ไม่จ...

บริษัท พิศาล โฮม จำกัด

กรุงเทพมหานคร
หนึ่งเดือนที่แล้ว