458 ตำแหน่งว่าง

Search Results:

วิศวกรโยธา

รายละเอียดงาน ดูแล วางแผน จัดการโครงการ ควบคุมต้นทุนโครงการที่ได้รับมอบหมาย เนื่องจาก บจก.สินแก้ว รับเหมาด้านดันท่อล...

บริษัท สินแก้ว พรมาลัย ออมทรัพย์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา

วิศวกรโยธา​

รายละเอียดงาน ควบคุมงานและวางแผนงาน คุณสมบัติผู้สมัคร # จบปริญญาตรี # มีประสบการณ์อย่างน้อย5ปี # แก้ไขปัญหา...

บริษัท ขยันการเกียรติ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา

วิศวกรโยธา

รายละเอียดงาน - ทำ งานเอกสาร PM,OM,CM - จัดทำ ทำ รายงาน ประจำ จำ เดื ดือน - รายงาน บันทึกค่าน้ำ ,ไฟ เเต่ ละเดือน...

บริษัท สมาร์ท เทอร์มินอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

กรุงเทพมหานคร
14 วันที่ผ่านมา

วิศวกรโยธา - ITE

รายละเอียดงาน งานด้านเขียนแบบ,ออกแบบ งานทางและงานระบายน้ำ งานระบบสาธารณูปโภคและขนส่งตามมอบหมาย และประสานงานกับหน่วยง...

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา

วิศวกรโยธา

รายละเอียดงาน 1.ออกแบบโครงสร้าง 2.ถอดแบบและประเมินราคา 3.เขียน AutoCAD , Sketchup 4.ควบคุมและตรวจสอบงานให้เป็นไ...

บริษัท เอเอสจี เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา

วิศวกรโยธา

รายละเอียดงาน - ควบคุมงานก่อสร้าง (เกี่ยวกับงานชลประทาน) - จัดทำรายงานเดือน คุณสมบัติผู้สมัคร # วุฒิการศึกษาปริ...

บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด

กรุงเทพมหานคร
5 วันที่ผ่านมา

วิศวกรโยธา (Senior)

รายละเอียดงาน วางแผนงาน การก่อสร้าง การสั่งซื้อวัสดุ ทำรายงานแผนงาน S-curve และเอกสารการสั่งซื้อ พร้อมทั้งจัดเก็บข...

บริษัท เจนิช แปลน จำกัด

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา

วิศวกรโยธา

รายละเอียดงาน 1.ออกแบบโครงสร้าง 2.ถอดแบบและประเมินราคา 3.เขียน AutoCAD , เขียนโปรแกรมอื่นๆ เช่น SketchUp 4.ตรวจ...

บริษัท เค เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา

วิศวกรโยธา

รายละเอียดงาน ดูงานตามหน้างานต่าง ๆ แก้ไขปัญหาหน้างานได้ หรือดูแลงานภายในโรงงาน คุณสมบัติผู้สมัคร # มีความซื่อ...

บริษัท ไฮเทคไทยคอนกรีต จำกัด

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา

วิศวกรโยธา

รายละเอียดงาน สามารถควบคุมงานก่อสร้าง สำหรับอาคารสูง ควบคุมช่าง และผู้รับเหมา ถอดแบบสั่งของ จัดทำงานงานเพิ่ม ง...

บริษัท ซิสเต็ม ด๊อกเตอร์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
5 วันที่ผ่านมา

วิศวกรโครงการ

รายละเอียดงาน • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการโครงการ • อัพเดตความคืบหน้าโครงการ ติดต่อประสานงานภายในโคร...

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา

วิศวกรโยธา

รายละเอียดงาน เขียนแบบ ถอดแบบวิศวกรรมได้ ควบคุมงานให้เป็นไปตามแผน และ ควบคุมคุณภาพงาน งานเอกสารระหว่าง ผู้ว่าจ้าง...

บริษัท ลีโอ เกรท เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

กรุงเทพมหานคร
10 วันที่ผ่านมา

วิศวกรโยธา

รายละเอียดงาน - คุณสมบัติผู้สมัคร # สามารถเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย # สามารถขับรถได้ หรือ มีรถประจำตัวจะได้รับการพิ...

บริษัท พงศกรกลการ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา

วิศวกรโยธา (เพศชาย) รับสมัครด่วน

 ...ไป พ้นภาระทางทหารแล้ว # จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรี สาขา วิศวกรโยธา # สามารถขับขี่รถยนต์ เกียร์ธรรมดาได้และมีใบขับขี่ส่ว... 

บริษัท น่ำเฮง คอนกรีต (1992) จำกัด

กรุงเทพมหานคร
5 วันที่ผ่านมา

วิศวกรโยธา (ด่วนมาก)

รายละเอียดงาน ปฏิบัติงานด้านโยธา หรือ งานก่อสร้าง อ่านแบบเขียนแบบ ประมาณราคา ถอดปริมาณวัสดุ สำรวจหน้างาน งานอื่นตามม...

บริษัท นำพลอินเตอร์เทรด จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา

วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง

รายละเอียดงาน - งานวางแผน ควบคุม ติดตาม การก่อสร้าง - งานด้านเอกสารโครงการ - งานประเมินราคาโครงการ วิเคราห์แบบ/โค...

บริษัท เทอรา กรุ้ป จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา

วิศวกรโยธา

รายละเอียดงาน ควบคุมงาน ขุดลอก คุณสมบัติผู้สมัคร # จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม โยธา # สามารถไปทำงานต่างจังหวัดได...

บริษัท แสงเจริญมารีนเซอร์วิส จำกัด

กรุงเทพมหานคร
5 วันที่ผ่านมา

Site Engineer (วิศวกรโยธา, วิศวกรสนาม)

รายละเอียดงาน • ประสานงาน ตรวจสอบและควบคุมงานที่ไซต์งานก่อสร้าง/งานปรับปรุงให้ถูกต้องตามแบบ ตาม specs. ตามลำดับของงาน...

บริษัท โทเทิล ควอลิตี้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

กรุงเทพมหานคร
5 วันที่ผ่านมา

วิศวกรโยธา/ วิศวกรธรณี

 ...ำกัดเพศ # จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมธรณี, วิศวกรโยธา, วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง # ไม่จำก... 

Alfa Geotech Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร
5 วันที่ผ่านมา

วิศวกรโยธา

รายละเอียดงาน : -ตามข้อกำหนดเอกสารของคอนซัลท์ ดำเนินการขนาดและสัดส่วนของหิน ดิน ทราย และส่งตัวอย่างไปยังหน่วยงานทดสอบ...

CHEC (THAI) CO.,LTD.

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา