7,957 ตำแหน่งว่าง

Search Results:

IT Support

รายละเอียดงาน : Support และ แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ Hardware, ...  ...มรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ IT มีความรู้พื้นฐานด้าน Ha... 

Business Computer Service Center Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร
2 เดือนที่แล้ว

IT SUPPORT***ด่วนมาก*****

 ...eting เป็นอย่างดี # สามารถให้คำแนะนำประเมิณผลการลงทุนทาง IT ที่เหมาะสมกับแผนกลยุทธและการดำเนินงานที่เหมาะสมกับแผนกลยุท... 

บริษัท สยามเอ็นพี อินเตอร์เทรด จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา

IT Support

รายละเอียดงาน 1. ทำหน้าที่ Support ด้าน IT ให้กับ User 2. ดูแลและซ่อมแซมอุปกรณ์ไอที ทั้ง Hardware และ Software 3... 

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา

IT Support & Help desk

รายละเอียดงาน 1.ดูแลระบบ Server,ระบบ Network คอมพวเตอร์และเครื่องพิมพ์ภายในองค์กรทั้งหมด 2.ติดตั้งและเดินสายสัญญาณร...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่

กรุงเทพมหานคร
10 วันที่ผ่านมา

IT Support

รายละเอียดงาน 1. ดูแลและแก้ไขปัญญหาระบบคอมพิวเตอร์ให้ User 2. ติดตั้งโปรแกรมและอุปกรณ์ต่อพ่วงให้User 3. ดูแลและแก...

บริษัท ไซเบอร์ เนกเทค จำกัด

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา

IT Support

 ...ริการตามคำร้องของ User - Support User ทั้ง Hardware และ Sof...  ...ฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขา IT หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง #-... 

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา

IT Support

รายละเอียดงาน แก้ไขปัญหาการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักงานใหญ่และสำนักงานธุรกิจกิฟฟารีนสาขา คุณสมบัติผู้สมัคร ...

บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา

IT Support

รายละเอียดงาน : - ดูแลงานด้าน IT Support - ซ่อม Computer และลงโปรแกรมได้ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้... 

บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด

กรุงเทพมหานคร
หนึ่งเดือนที่แล้ว

เจ้าหน้าที่ IT Support (จบเทคนิคการแพทย์)

 ...ย์มาประยุกต์ในการทำงาน - Support งานด้านไอที สารสนเทศ คุ...  ...วามสามารถและประสบการณ์ด้าน IT เป็นอย่างดี #- หากมีประส... 

บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา

IT Support

รายละเอียดงาน 1. ให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำ ในการซ่อมแซมและซ่อมบำรุง อุปกรณ์เทคโนโลยีที่บริษัทจัดจำหน้่าย 2. ดำเนินการว...

บริษัท อี-เมอร์แชนท์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา

IT SUPPORT

รายละเอียดงาน Network lan Computer support mac and windows คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย # การศึกษาปริญญาตรี ... 

บริษัท เคซีเอส มุ่งพัฒนา จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา

IT Support (เจ้าหน้าที่สนับสนุนฝ่ายไอที)

 ...puter หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง # มีประสบการณ์ด้าน IT Support อย่างน้อย 1 ปี # มีความรู้ในระบบ IT Infrastructure, ... 

บริษัท ที.ซี. อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ เซอร์วิส จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา

IT support

 ...แก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับ IT - ช่วย support งานด้านคอมพิวเตอร์ให้กับองค์กร - บันทึกข้อมูลแล... 

บริษัท ษฎา วิศวกรรม จำกัด

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา

IT Support

 ...สานงานจัดซื้อ จัดหาอุปกรณ์ IT และเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่...  ... #- มีประสบการณ์ ด้าน PC Support และ IT Support อย่างน้อย 3... 

บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา

รับด่วน!! IT ประจำสำนักงานใหญ่ -IT Operations & System support

 ...UAT คุณสมบัติผู้สมัคร : - วุฒิ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ , IT, หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง -ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย... 

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา

IT Support (Contact Center)

รายละเอียดงาน : บริการ ดูแล แก้ไขปัญหา ด้าน Software, Hardware, Network ในองค์กร บันทึก รายงาน ผลการปฏิบัติ/ปัญหา...

บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา

Senior IT Support

 ...ิวเตอร์และเครือข่าย - ประสานงานกับบริษัทเอาท์ซอร์สสำหรับ IT เพื่อช่วยตั้งค่าระบบหรือแก้ไขปัญหา - แก้ไขปัญหาระบบและเค... 

บริษัท แกรนด์ คอส กรุ๊ป จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา

producer (หยุดเสาร์ - อาทิตย์)

รายละเอียดงาน - ออกแบบแนวทางการทำคอนเทนต์ ทั้งบทความ วิดีโอ ได้อย่างสร้างสรรค์ - ถ่ายภาพและตัดต่อวิดีโอ - ควบคุมดู...

บริษัท สปาชา บิวตี้ แอนด์ สลิม จำกัด

กรุงเทพมหานคร
12 ชั่วโมงที่ผ่านมา

IT Support (Contact Center)

รายละเอียดงาน บริการ ดูแล แก้ไขปัญหา ด้าน Software, Hardware, Network ในองค์กร บันทึก รายงาน ผลการปฏิบัติ/ปัญหา ใน...

บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา

IT Support

รายละเอียดงาน Support Program ดูและระบบ Net work Online ประสานงานต่างๆ คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศ ช/ญ # ... 

บริษัท เอช.เอช.เค.อินเตอร์เทรด จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา