รายละเอียดงาน ลักษณะงาน ดูแลคนในองค์กรตั้งแต่กระบวนการคัดเลือก ตรวจสอบ สัมภาษณ์ และจัดสรรกำลังคนตามตำแหน่ง หน้าที...

บริษัท ยูเนียน พลัส (1996) จำกัด

เมืองนนทบุรี
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. พัฒนาโปรแกรม ฟังก์ชัน และรายงาน (Report) ในระบบงานที่ได้รับมอบหมาย โดยศึกษาความต้องการในการใช้งานของ...

บริษัท จัดหางาน ลีดดิ้งพาวเวอร์ จำกัด

เมืองนนทบุรี
3 วันที่ผ่านมา
 ...ุคคลและธุรการ คุณพัชรี เพชรแสง และคุณภณิญา มูลสาร HR KEEN โทร (***) ***-**** Lind ID (***) ***-**** Facebook... 

บริษัท คีน คอนแทรคเตอร์ จำกัด

เมืองนนทบุรี
2 วันที่ผ่านมา

10590 บาท

 ...ly Now ของJobth สอบถามรายละเอียด ผ่าน LINE ID : hr1-lhb1966 สอบถามรายละเอียด ผ่าน Facebook : HR Littlehome Bakery

บริษัท ลิตเติลโฮม เบเกอรี่ (1966) จำกัด

เมืองนนทบุรี
2 วันที่ผ่านมา
 ...่ e-mail : [email protected] 3.ID Line : areebest1 หรือ hr_nl หรือ (***) ***-**** หรือ hrf395 (แอดไลน์เรียบร้อยแล้ว ทักห... 

บริษัท เอ็น. แอล. ซานิทารีฟิตติ้งส์ จำกัด

เมืองนนทบุรี
2 วันที่ผ่านมา
 ...่ e-mail : [email protected] 3.ID Line : areebest1 หรือ hr_nl หรือ (***) ***-**** หรือ hrf395 (แอดไลน์เรียบร้อยแล้ว ทักห... 

บริษัท เอ็น. แอล. ซานิทารีฟิตติ้งส์ จำกัด

เมืองนนทบุรี
2 วันที่ผ่านมา
 ...บรรจุ(เข้างานใหม่)จนกระทั่งออกจากงาน คีย์ระบบ Tigersoft E-HR 3. ดูแลเอกสารชาวต่างชาติ workpermit & visa & passport ... 

บริษัท เทพรักษ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
 ...หรือบริษัทในระยะยาว. คุณสมบัติผู้สมัคร # มีประสบการณ์ HR Recruitment (ด้านการบริหารงานคนขับรถ มากกว่า 2 ปี จะพิจารณ... 

บริษัท อัลเลซี่ เซอร์วิสเซส จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. ดูแลประสานงานเอกสารแผนกต่าง ๆ เพื่อข้อมูลการจัดทำเงินเดือนของพนักงานทุกตำแหน่งงาน เพื่อการบริหารงานท...

Bugsolutions Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน งานด้านบริหารบุคคล - วิเคราะห์ และวางกลยุทธ์ การบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ ตามแนวทางการบริห...

บริษัท อี-เมอร์แชนท์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
 ...ะสบการณ์ในการปรับปรุงหรือสร้างกฎเกณฑ์ของบริษัทหรือระบบเป็น HR # มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน # มีทักษะการบริหารจัดการ (... 

บริษัท ซินเนอร์จี้ คอมโมดิตี้ส์ เทรด จำกัด

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
 ...ญาตรี ขึ้นไป ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง # มีประสบการณ์ในสายงาน HR ในระดับบริหารตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป # มีความรู้ทางด้าน พรบ.แ... 

บริษัท พีซีซี อินเทอร์เนชันนัล จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ดูแลงานสรรหา ว่าจ้าง ลูกจ้างรายเดือนและรายวัน รวมถึงงานด้านบุคคลอื่น เช่น สวัสดิการต่างๆ - ติดต่อปร...

บริษัท อินฟีนิท เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ดูแลในเรื่องของ Time Attendance และการทำเงินเดือนของพนักงาน - ดูแลในเรื่องการสรรหาว่าจ้างบุคลากร ปฐ...

บริษัท เอฟทีวี (ประเทศไทย) จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
 ...-mail: [email protected] 3.สมัครได้ด้วยตนเองที่ Truetouch HR Contact Center บริษัท ทรู ทัช จำกัด : อาคารฟอร์จูนรัชดา( C... 

บริษัท ทรู ทัช จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
 ...ตอร์ (MS.Office:Word and Excel) # มีประสบการณ์ทางด้านงาน HR อย่างน้อย 3 ปี (มีใบรับรองการผ่านงาน) # สามารถทำงานภายใต... 

บริษัท ออโต ไดแด็กติก จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
 ...น LINE ID : hr1-lhb1966 สอบถามรายละเอียด ผ่าน Facebook : HR Littlehome Bakery หมายเหตุ บริษัทฯ ทำงานจันทร์ฺ-ศุกร์... 

บริษัท ลิตเติลโฮม เบเกอรี่ (1966) จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน หน้าที่และรายละเอียดของงาน ทำงานในส่วนของฝ่ายบุคคล ฝึกอบรมและสอนพนังงานใหม่ และประสานงานอื่นๆในส่วนท...

บริษัท อณิช พลัส จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน -จัดทำสัญญาจ้าง -ดูแลระบบ time attendance -ติดตามประเมินทดลองงาน 30 60 90 วัน -ยื่นเอกสารส่งกรมพั...

บริษัท เพ็ทคลับ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
14 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ควบคุม ดูแล ดำเนินการตามขั้นตอนการสรรหาว่าจ้าง - ออกแบบ และดำเนินการประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างตามช...

บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)

ปากเกร็ด
3 วันที่ผ่านมา
 ...ารสมัคร : สามารถส่งประวัติและเอกสารการสมัครทางอีเมล์ได้ที่ hr.****@*****.*** หรือทาง Line ID: HRPCMRI หรือ Download... 

บริษัท ประชาชื่น อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เมืองนนทบุรี
22 ชั่วโมงที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน จัดทำเอกสารเกี่ยวกับพนักงาน ลงตารางขาดลามาสาย สรรหาและคัดสรรบุคลากร Payroll และงานข้อมูลพนักงาน ...

บริษัท ซัน-มูน คอมมิวนิเคชั่นส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
 ...วุฒิ ปวส.-ปริณญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง # มีประสบการณ์ด้าน HR / ฝ่ายบุคคล มากกว่า 2 ปีขึ้นไป # สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ... 

บริษัท อาร์อี พาวเวอร์ เซอร์วิส จำกัด

กรุงเทพมหานคร
29 วันที่ผ่านมา
 ...hic, podcast เป็นต้น เพื่อสนับสนุนแผนกพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HR) - สามารถออกแบบและสร้างสรรค์ Artwork ที่เหมาะสมกับการสื่อ... 

บริษัท โนเบิล เรสเตอท์รองต์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน -ติดตาม, กำกับ ดูแล วินัย ระเบียบข้อบังคับการทำงานของพนักงาน ให้เป็นไปตามระเบียบบริษัทฯ และ กฎหมายแรงงา...

บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
 ...ral norms, with demonstrated experience navigating complex HR challenges in the local context # Strong interpersonal a... 

บริษัท ทรู ทัช จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. ทำแผนงานการตลาดสำหรับเพิ่มจำนวนผู้สมัครงานกับทางบริษัท: วางแผน, คิด Content, ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์...

บริษัท วันทูวัน โปรเฟสชั่นแนล จำกัด

ปากเกร็ด
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน : 1. ดูแล และ Update Job post ในช่องทางต่าง ๆ ประจำวัน 2. คัดกรอง และคัดเลือกผู้สมัครงานให้ตรงกับคุณสม...

บริษัท บีเอชฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

กรุงเทพมหานคร
8 วันที่ผ่านมา

9000 บาท

 ...าทีมทุกวัน - เทรนงาน 3 วัน สนใจสอบถาม ชื่อผู้ติดต่อ : HR อ้อม เบอร์ผู้ติดต่อ : (***) ***-**** อีเมล : leadingpower0... 

บริษัท จัดหางาน ลีดดิ้งพาวเวอร์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
22 ชั่วโมงที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - รับการร้องขอพนักงานใหม่หรือมาทดแทนตำแหน่งงานที่ว่างอยู่ - จัดหาพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ...

บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา