...ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์ ขอให้มีทักษะด้านการพูด สวัสดิการ - ประกันสังคม - ประกันสุขภาพ - ประกันอุบัติเหตุ ... 

บริษัท จัดหางาน เน็กซ์ จ๊อบ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
 ...นุษยสัมพันธ์ดี # สามารถออกทำงานต่างจังหวัดได้ สวัสดิการ สวัสดิการสำหรับพนักงานไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด ( มหาชน ... 

บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
 ...ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์ ขอให้มีทักษะด้านการพูด สวัสดิการ - ประกันสังคม - ประกันสุขภาพ - ประกันอุบัติเหตุ ... 

บริษัท จัดหางาน เน็กซ์ จ๊อบ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ตำแหน่งพนักงานขายผ่านทางโทรศัพท์ (Telesale) -โทรขายเสนอขาย “ประกันชีวิต” -มีรายชื่อลูกค้าให้ ไม่ต้อง...

360 Quality Management Co., Ltd.

บางรัก, ภาคกลาง
4 วันที่ผ่านมา
 ... #- สนใจติดต่อ สอบถามเพิ่มเติม (***) ***-**** #- สวัสดิการ - ประกันสังคม - ประกันสุขภาพ - ประกันอุบัติเหตุ ... 

บริษัท จัดหางาน เน็กซ์ จ๊อบ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน Telemarketing (ฝ่ายขายทางโทรศัพท์) บรรจุเป็นพนักงานประจำและมีฐานเงินเดือนทุกเดือน - โทรเสนอขายและแนะ...

360 Quality Management Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
 ...ี - Multi Tasking - สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี สวัสดิการ ประกันสังคม ตามข้อตกลงของบริษัท สวัสดิการอื่นๆ ... 

บริษัท เพ็น เค อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด

กรุงเทพมหานคร
7 วันที่ผ่านมา
 ...มพันธ์ดี, มีความคล่องตัว มีความขยัน อดทน กระตือรือร้น สวัสดิการ ค่าตอบแทนพิเศษ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ค่า... 

บริษัท ทองสมิทธิ์ สยาม จำกัด

กรุงเทพมหานคร
12 วันที่ผ่านมา
 ...ได้ - หากมีประสบการณ์ในธุรกิจรถเช่าจะพิจารณาเป็นพิเศษ สวัสดิการ สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม ประกันชีวิต ประกันสุขภ... 

บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร
5 วันที่ผ่านมา
 ...งไปปฏิบัติงานตรวจสอบนอกสถานที่และในต่างจังหวัดได้ สวัสดิการ 1.การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน 2.ค่าที่พัก(ต่างจังหวั... 

บริษัท เทพธรรมการบัญชีและภาษีอากร จำกัด

เมืองนนทบุรี
3 วันที่ผ่านมา
 ...ี มีทักษะในการเจราจาต่อรอง และมีความละเอียดรอบคอบ สวัสดิการ ประกันสังคม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ตรวจสุขภาพประจำป... 

บริษัท พีซีซี อินเทอร์เนชันนัล จำกัด

เมืองนนทบุรี
4 วันที่ผ่านมา

11100 บาท

 ...ขา # สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ สวัสดิการ -เงินโบนัสประจำปี -เงินโบนัสสุขภาพ -เบี้ยขยัน ... 

บริษัท นนทบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด

เมืองนนทบุรี
4 วันที่ผ่านมา
 ...อดทน และความซื่อสัตย์ # มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สวัสดิการ 1.การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน 2.ค่าที่พัก(ต่างจังหวั... 

บริษัท เทพธรรมการบัญชีและภาษีอากร จำกัด

เมืองนนทบุรี
3 วันที่ผ่านมา
 ...ง # มีทักษะการพูด แก้ไขปัญหาเฉพาะได้ ทันถ่วงที สวัสดิการ -เงินโบนัสประจำปี -เงินโบนัสสุขภาพ -เบี้ยขยัน ... 

บริษัท นนทบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด

เมืองนนทบุรี
4 วันที่ผ่านมา
 ...ได้พร้อมมีใบอนุญาตในการขับขี่ # มีประสบการณ์ตรง สวัสดิการ -เงินโบนัสประจำปี -เงินโบนัสสุขภาพ -เบี้ยขยัน ... 

บริษัท นนทบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด

เมืองนนทบุรี
4 วันที่ผ่านมา
 ...รสื่อสารที่ดี # สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่ สวัสดิการ -เงินโบนัสประจำปี -เงินโบนัสสุขภาพ -เบี้ยขยัน ... 

บริษัท นนทบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด

เมืองนนทบุรี
11 วันที่ผ่านมา
 ...ตรี สาขาการบัญชี # สามารถใช้โปรแกรม Express ได้ สวัสดิการ - ประกันอุบัติเหตุ AIA - รักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกครั้... 

บริษัท เคเคเอสซี จำกัด

เมืองนนทบุรี
12 วันที่ผ่านมา
 ...emiere-pro หรือ edius, Photoshop, lllustrator ได้ สวัสดิการ - ประกันอุบัติเหตุ AIA - รักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกครั้... 

บริษัท เคเคเอสซี จำกัด

เมืองนนทบุรี
3 วันที่ผ่านมา

11100 บาท

 ...ขา # สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ สวัสดิการ -เงินโบนัสประจำปี -เงินโบนัสสุขภาพ -เบี้ยขยัน ... 

บริษัท นนทบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด

เมืองนนทบุรี
4 วันที่ผ่านมา
 ...xcel, PPT) # ทักษะการประสานงานและการเจรจาต่อรอง สวัสดิการ -เงินโบนัสประจำปี -เงินโบนัสสุขภาพ -เบี้ยขยัน ... 

บริษัท นนทบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด

เมืองนนทบุรี
4 วันที่ผ่านมา
 ...-Learning ได้ # สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี สวัสดิการ ประกันสังคม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ตรวจสุขภาพประจำป... 

บริษัท พีซีซี อินเทอร์เนชันนัล จำกัด

เมืองนนทบุรี
4 วันที่ผ่านมา
 ...์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ # สามารถทำงานเป็นกะได้ สวัสดิการ - ประกันอุบัติเหตุ AIA - รักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกครั้... 

บริษัท เคเคเอสซี จำกัด

เมืองนนทบุรี
2 วันที่ผ่านมา
 ... Admin Page หรือเคยขายของออนไลน์ พิจารณาเป็นพิเศษ สวัสดิการ - ประกันอุบัติเหตุ AIA - รักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกครั้... 

บริษัท เคเคเอสซี จำกัด

เมืองนนทบุรี
5 วันที่ผ่านมา
 ...หากมีประสบการณ์ด้านธุรกิจรถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ สวัสดิการ -เงินโบนัสประจำปี -เงินโบนัสสุขภาพ -เบี้ยขยัน ... 

บริษัท นนทบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด

เมืองนนทบุรี
4 วันที่ผ่านมา
 ...ตฤกษ์ได้ # พร้อมเริ่มงานทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ สวัสดิการ -เงินเดือน -ค่าคอม -ประกันสังคม -สวัสดิการทำหน... 

บริษัท เอ็น.เจ.ซิกเนเจอร์ จำกัด

เมืองนนทบุรี
3 วันที่ผ่านมา
 ...ตี๋ยว หรือธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ สวัสดิการ - ประกันอุบัติเหตุ AIA - รักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกครั้... 

บริษัท เคเคเอสซี จำกัด

เมืองนนทบุรี
5 วันที่ผ่านมา
 ...# มีความซื่อสัตย์ ขยัน สามารถอดทนต่อแรงกดดันได้ดี สวัสดิการ ประกันสังคม โบนัส ทำงานวันจันทร์ - เสาร์ เวลา ... 

บริษัท ยูเนียน พลัส (1996) จำกัด

เมืองนนทบุรี
4 วันที่ผ่านมา
 ...ใช้งานโปรแกรม Express และ Peak รับพิจาณาเป็นพิเศษ สวัสดิการ 1.การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน 2.ค่าที่พัก(ต่างจังหวั... 

บริษัท เทพธรรมการบัญชีและภาษีอากร จำกัด

เมืองนนทบุรี
3 วันที่ผ่านมา
 ...ted to the duties and responsibilities specified สวัสดิการ -เงินโบนัสประจำปี -เงินโบนัสสุขภาพ -เบี้ยขยัน ... 

บริษัท นนทบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด

เมืองนนทบุรี
4 วันที่ผ่านมา
 ... # สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ สวัสดิการ -เงินโบนัสประจำปี -เงินโบนัสสุขภาพ -เบี้ยขยัน ... 

บริษัท นนทบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด

เมืองนนทบุรี
4 วันที่ผ่านมา