1,056 ตำแหน่งว่าง

Search Results:

ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟ้ฟ้า /อิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดงาน 1.ซ่อมแผงวงจรอุปกรณ์ไฟฟ้า (มีอบรมให้) 2.ซ่อมแผงเปลียนแผงวงจร จักรเย็บผ้า (มีอบรมให้ ) คุณสมบัติผู้...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีซีเอ็ม โซอิ้ง แมชชีน

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา

วิศวกรไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดงาน มีความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า, สามารถเขียนแบบไฟฟ้าได้ มีประสบการณ์ด้านการเขียนโปรแกรม PLC, ถ้าสามารถเขีย...

บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา

วิศวกรไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดงาน - ติดตั้งวงจรไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องจักร - เขียนวงจร PLC คุณสมบัติผู้สมัคร # วุฒิกา...

บริษัท ทอปแพคเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา

นักศึกษาช่วยงานด้านวิศวกรรม (อิเล็กทรอนิกส์ - เครื่องกล และสาขาอื่นๆ)

รายละเอียดงาน รับนักศึกษาช่วยงาน (เน้นนักศึกษา ม เกษตร เนื่องจากอยู่ใกล้ แต่เรียนที่ไหนก็ได้ถ้าสามารถเดินทางมาได้) ...

บริษัท จิรายุส เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด ( JIRAYUS TECHNOLOGY GR...

กรุงเทพมหานคร
5 วันที่ผ่านมา

นักศึกษาฝึกงานช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ !!!รับสมัครด่วน!!! ติดต่อคุณวิชัย 081-636-4514

 ...ย่างเต็มที่ บรรยากาศการทำงานเป็นกันเอง - ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เดินตู้ไฟเครื่องจักร - ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เข... 

บริษัท ทอปแพคเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา

ช่างเทคนิค ปฏิบัติงานที่วิทยุการบินแห่งประเทศไทย ศูนย์ควบคุมการบินสุวรรณภูมิ

 ...35 ปี 3. วุฒิ ปวส .สาขา ไฟฟ้า กำลัง หรือ สาขา อิเล็กทรอนิกส์ 4. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ขยัน อดทน สุขภ... 

บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา

นักศึกษาช่วยงานด้านวิศวกรรม (อิเล็กทรอนิกส์ - เครื่องกล และสาขาอื่นๆ)

รายละเอียดงาน รับนักศึกษาช่วยงาน (เน้นนักศึกษา ม เกษตร เนื่องจากอยู่ใกล้ แต่เรียนที่ไหนก็ได้ถ้าสามารถเดินทางมาได้) ...

บริษัท จิรายุส เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด ( JIRAYUS TECHNOLOGY GR...

กรุงเทพมหานคร
5 วันที่ผ่านมา

ช่างไฟฟ้า,ช่างเทคนิค

รายละเอียดงาน 1) งานบำรุงรักษาเชิงแก้ไขปรับปรุง CM ตรวจสอบ ซ่อมแซม แก้ไข อุปกรณ์ต่างๆ ที่ชำรุด พร้อมรายงานสรุปผลการด...

บริษัท ซิสเต็มส์ โซลูชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา

ช่างเทคนิค

รายละเอียดงาน -ตรวจซ่อม,แก้ไข,งานบริการหลังการขาย สินค้าไอที อีเล็คทรอนิคส์ คุณสมบัติผู้สมัคร #-เพศชาย/หญิง อายุ ...

บริษัท ปทุมดีไซน์ คอมมิวนิเคชั่น ซิสเต็ม จำกัด

ปทุมธานี
2 วันที่ผ่านมา

หัวหน้าช่างอาคาร

 ... คุณสมบัติผู้สมัคร #- วุฒิ ปวส.-ป.ตรี ด้านไฟฟ้า & อิเล็กทรอนิกส์, ปรับอากาศ, เครื่องกล #-ประสานงานกับผู้รับเหมาที่เ... 

Kangni Distributor Co,. Ltd.(Thailand)

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา

ช่างเทคนิค / ช่างซ่อมบำรุง

รายละเอียดงาน ตรวจสอบใบแจ้งซ่อม และซ่อมแซมเครื่องจักรอุตสาหกรรมในส่วนที่แจ้งซ่อมมา วางแผนPM บำรุงรักษาเครื่องจักรอ...

SCC Wire & Cable Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา

ช่างไฟฟ้า ไม่จำกัดวุฒิ (ไม่จำกัดวุฒิ)

รายละเอียดงาน : งาน ตกแต่งภายใน งานระบบ ไฟฟ้า ระบบสื่อสาร LAN Smoke detector ** มาเป็นทีม ก็ยินดี ** **มา...

บริษัท ตระการตา ดีไซน์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
6 วันที่ผ่านมา

ช่างเทคนิค ช่างไฟฟ้า ช่างเดินสายแลน

รายละเอียดงาน ติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบLAN , FIBER OPTIC , CCTV ตามอาคารสำนักงาน โรงพยาบาล โรงงานต่าง ๆ คุณสมบัติผู...

บริษัท ยูนิคอม เทคโนโลยี จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา

ช่างไฟฟ้า

 ...หมาย คุณสมบัติผู้สมัคร # วุฒิ ปวส.สาขาช่างไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง # เพศ ชาย/หญิง อายุ 20-... 

บริษัท พีพีดี เกรทเท็สต์ จำกัด

บางกรวย
2 วันที่ผ่านมา

ที่ปรึกษาฝ่ายบริการService Advisor ประจำสาขาถนนพัฒนาการ

รายละเอียดงาน 1.ให้คำแนะนำตามขั้นตอนในการปฏิบัติงาน แนะนำที่รถลูกค้าทำการวิเคราะห์ตรวจหาข้อบกพร่องของรถ 2.จัดให้ม...

บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร
5 วันที่ผ่านมา

นักศึกษาฝึกงาน ทวิภาคี อิเล็กทรอนิกส์ หรือ ไฟฟ้ากำลง

 ... ตรวจสอบอาการเสีย และซ่อมมือถือ , แท็บเล็ท , อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ ไฟฟ้า ตามมาตรฐานที่บริษัทฯ และแบรนด์ต... 

บริษัท คิวเอสแอล (ประเทศไทย) จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 เดือนที่แล้ว

วิศวกร

 ...ณสมบัติผู้สมัคร # ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ เพศ ชาย/หญิง อายุ 23-30 ปี # มีประสบการณ์จะพิจารณา... 

4G Engineering Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา

ช่างเทคนิค

รายละเอียดงาน 1.ดำเนินการซ่อมบำรุงตามที่ได้รับมอบหมาย 2..สามารถวิเคราะห์อาการและหาแนวทางแก้ไขปัญหาได้ 3.งานอื่นๆที...

บริษัท คูลเลอร์เทค จำกัด

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา

ช่างเทคนิค

รายละเอียดงาน : - ติดตั้งระบบไฟฟ่า, ระบบ LAN, Fiber Optic, CCTV ตามอาคารสำนักงาน โรง พยาบาล เเละ โรงงาน - ออกไซค์ง...

Unicom Technology Co.,Ltd.

กรุงเทพมหานคร
16 วันที่ผ่านมา

ประสานงานขาย(Customer Service)

รายละเอียดงาน : ประสานงาน ฝ่าย ขาย และ ลูกค้า/ ทำใบเสนอราคา และงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติผู้สมัคร : อายุต...

บริษัท เคพีเอส อินเตอร์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

กรุงเทพมหานคร
5 วันที่ผ่านมา