Search Results: 284 ตำแหน่งว่าง

 ...้นไป สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย # มีประสบการณ์ทางด้าน จป.ทางด้านงานก่อสร้าง # มีทักษะ ในการพูดคุยและแก้ไขปัญหาเฉพ... 

บริษัท ปรีดา เรียล เอสเตส จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
 ... งานติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน คุณสมบัติผู้สมัคร # ป.ตรี จป. วิชาชีพสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม # เพศชาย/หญิง สวัสด... 

บริษัท นิวบางกอกอีเล็คทริค จำกัด

บางพลี (อำเภอ)
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ...

บริษัท อินทรา พรแพค จำกัด

กระทุ่มแบน
1 วันที่ผ่านมา
 ...ะความปลอดภัย # มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ปี (งานด้าน จป.วิชาชีพ) สวัสดิการ สวัสดิการประกันโควิด ประกันชีวิต ... 

Landco HUX Co.,Ltd.

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
 ...ายแรงงาน # สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี # มี จป.วิชาชีพ จะพิจารณาเป็นพิเศษ # มีความรู้เรื่องเอกสารแรงงานต่าง... 

บริษัท ลิตเติลโฮม เบเกอรี่ (1966) จำกัด

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
 ...บรมโดยมีใบประกาศวุฒิบัตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) # สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MS Office ในการจัดทำราย... 

บริษัท อินฟีนิท เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลรับผิดชอบ บริหารจัด งานด้านความปลอดภัยเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย นโยบายคุณ...

KGK Jewellery Manufacturing (Thailand) Limited

กรุงเทพมหานคร
11 วันที่ผ่านมา
 ...นามัยและความปลอดภัย หรือผ่านการอบรมและมีประกาศนียบัตร (จป.วิชาชีพ) ตามกฏหมายใหม่ # สามารถประจำหน่วบงานก่อสร้างต่างจังห... 

บริษัท ไทย-นิชชีนแพลนท์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
 ...เท่านั้น) อายุ 28 ปีขึ้นไป # จบปริญญาตรี ขึ้นไป (จป.วิชาชีพ) # เน้นประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวกับการก่อสร้างอา... 

บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)

ปากเกร็ด
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ดูแลและควบคุมระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานข้อกำหนด - ตรวจสอบ ว...

บริษัท ธนสรร ไรซ์ จำกัด

สามโคก
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.กำหนดมาตราฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย ตามกฎหมายกำหนด 2. วิเคราะห์งานเพื่อบ่งชี้อันตรา...

บริษัท ษฎา วิศวกรรม จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.ดำเนินงานด้านความปลอดภัยให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด 2.ดำเนินงานต่างๆเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงา...

บริษัท เอก-หฤษฎ์ จำกัด

พนัสนิคม
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ดูแลงานด้านความปลอดภัยในการทํางานดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ชีวอนามัย และสิ่งแวดล...

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)

พระนครศรีอยุธยา
23 วันที่ผ่านมา
 ...ละดำเนินการกิจกรรมความปลอดภัยได้ # มีใบประกาศนียบัตร จป.วิชาชีพ # สามารถปฏิบัติงาน จันทร์-เสาร์ (8.00-17.00 น.) ... 

บริษัท สหสากลมาร์เก็ตติ้ง จำกัด

เมืองราชบุรี
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ตรวจวัด และประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือดำเนินการร่วมกับบุคคล หรือหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัส...

บริษัท จีระธนา ก่อสร้าง จำกัด

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ปฏิบัติงานงานด้านความปลอดภัยตามที่กฏหมายกำหนด และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร # หญ...

บริษัท เซนิธ ผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด

กระทุ่มแบน
4 วันที่ผ่านมา
 ...จป.วิชาชีพตามกฏหมาย"เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน" (จป.วิชาชีพ) #4.ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน โปรแกรม Microsoft Office แ... 

บริษัท ที.ที.เอช.นิตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.ดูแลเอกสารแรงงานต่างด้าว Visa , Work Permit และอื่นๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นไปตามวัถุประสงค์ของบริ...

บริษัท ซีเอช มอร์แกน จำกัด

เมืองสมุทรสาคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยในการทำงานและสิ่งแวดล้อม 2.วางแผนการตรวจสอบงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภั...

บริษัท เค้ก แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
8 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน เจ้าหน้าที่จป.ประจำบริษัท ทำเอกสาร อัพเดทกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องของบริษัท ทำเอกสารราชการต่างๆ คุณส...

บริษัท โนโซมิ เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

พระสมุทรเจดีย์
2 วันที่ผ่านมา