Search Results: 276 ตำแหน่งว่าง

 ...้นไป สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย # มีประสบการณ์ทางด้าน จป.ทางด้านงานก่อสร้าง # มีทักษะ ในการพูดคุยและแก้ไขปัญหาเฉพ... 

บริษัท ปรีดา เรียล เอสเตส จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
 ...ัยและความปลอดภัย # มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ปี (งานด้าน จป.วิชาชีพ) สวัสดิการ สวัสดิการประกันโควิด ประกันชี... 

Landco HUX Co.,Ltd.

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
 ...กฎหมายแรงงาน # สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี # มี จป.วิชาชีพ จะพิจารณาเป็นพิเศษ # มีความรู้เรื่องเอกสารแรงงาน... 

บริษัท ลิตเติลโฮม เบเกอรี่ (1966) จำกัด

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
 ... งานติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน คุณสมบัติผู้สมัคร # ป.ตรี จป. วิชาชีพสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม # เพศชาย/หญิง สวัสด... 

บริษัท นิวบางกอกอีเล็คทริค จำกัด

บางพลี (อำเภอ)
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ...

บริษัท อินทรา พรแพค จำกัด

กระทุ่มแบน
1 วันที่ผ่านมา
 ...การอบรมโดยมีใบประกาศวุฒิบัตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) # สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MS Office ในการจัดท... 

บริษัท อินฟีนิท เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลรับผิดชอบ บริหารจัด งานด้านความปลอดภัยเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย นโยบายคุณ...

KGK Jewellery Manufacturing (Thailand) Limited

กรุงเทพมหานคร
11 วันที่ผ่านมา
 ...ชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือผ่านการอบรมและมีประกาศนียบัตร (จป.วิชาชีพ) ตามกฏหมายใหม่ # สามารถประจำหน่วบงานก่อสร้างต่าง... 

บริษัท ไทย-นิชชีนแพลนท์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
 ...ชาย(เท่านั้น) อายุ 28 ปีขึ้นไป # จบปริญญาตรี ขึ้นไป (จป.วิชาชีพ) # เน้นประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวกับการก่อสร้... 

บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)

ปากเกร็ด
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ดูแลและควบคุมระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานข้อกำหนด - ตรวจสอบ ว...

บริษัท ธนสรร ไรซ์ จำกัด

สามโคก
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.ดำเนินงานด้านความปลอดภัยให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด 2.ดำเนินงานต่างๆเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงา...

บริษัท เอก-หฤษฎ์ จำกัด

พนัสนิคม
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ดูแลงานด้านความปลอดภัยในการทํางานดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ชีวอนามัย และสิ่งแวดล...

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)

พระนครศรีอยุธยา
23 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.กำหนดมาตราฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย ตามกฎหมายกำหนด 2. วิเคราะห์งานเพื่อบ่งชี้อันตรา...

บริษัท ษฎา วิศวกรรม จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
 ...ดทำและดำเนินการกิจกรรมความปลอดภัยได้ # มีใบประกาศนียบัตร จป.วิชาชีพ # สามารถปฏิบัติงาน จันทร์-เสาร์ (8.00-17.00 น.) ... 

บริษัท สหสากลมาร์เก็ตติ้ง จำกัด

เมืองราชบุรี
1 วันที่ผ่านมา
 ...ฒิปริญญาตรี สาขาความปลอดภัยอาชีวะและอนามัย # มีใบรับรอง จป.ระดับวิชาชีพ # มีความรู้ด้านมาตรการความปลอดภัยของงานก่อส... 

บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. วางแผนบริหารด้านความปลอดภัย 2. จัดทำแผนงานด้านความปลอดภัย ตรวจประเมิน วิเคราะห์ความเสี่ยง 3. ตร...

บริษัท เอส.เอส.14 จำกัด

จังหวัดนนทบุรี
3 วันที่ผ่านมา
Job Qualifications -จบวุฒิการศึกษาปริญญาตรีด้านความปลอดภัย หรืออาชีวอนามัยในการทำงาน -ไม่จำกัดเพศ -มีประสบการณ์อย่าง...

Grand China Hotel Bangkok

กรุงเทพมหานคร
11 วันที่ผ่านมา
 ...ะจัดทำ สถิติ เสนอผู้บริหาร 8.ติดตามรายงานการดำเนินงานของ จป. ตามคลัง ประกอบด้วย รายงาน จป.ว. รายงานการตรวจสอบ ความปลอ... 

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
 ...ระดับปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและผ่านการอบรม จป.ตามที่กฏหมายกำหนด # ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี เช่น Micr... 

บริษัท นารายณ์ อินเตอร์เทรด จำกัด

นางรอง
1 วันที่ผ่านมา
 ...1 - 3ปี อื่นๆ : ไม่ระบุ คุณสมบัติเพิ่มเติม : 1. ต้องเป็น จป.วิชาชีพ เท่านั้น 2. ประจำหน่วยงานสนาม ตามความเหมาะสมของผู... 

เสาหลักก่อสร้าง จำกัด

จังหวัดนนทบุรี
7 วันที่ผ่านมา