จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน Telesale

1-20 จาก 49 ผลการ

บริษัท แอดวานซ์ แมททีเรียล เซอร์วิส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ค้นหาข้อมูลงานก่อสร้างต่างๆ จากเว็บไซต์ที่บริษัทจัดเตรียมไว้ให้ 2.โทรแนะนำเสนอขายสินค้า ผลิตภ...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอิร์ธไลน์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ขายสินค้ากับลูกค้า ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและด้านอื่นๆ แนะนำสินค้า ผ่านทางโทรศัพท์ ทำงานเอกสา...
8 วันที่ผ่านมา
บริษัท แกรนด์ เมดิคอล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ โทรนัดลูกค้าเพื่อเข้าไปสาธิตสินค้า แนะนำผลิตภัณฑ์และโปรโมชั่น คุณสมบัติเพิ่มเติม พูดจา...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท คลินตัน อินเตอร์เทรด จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ โทรศัพท์ขายสินค้า โทรศัพท์ติดต่อลูกค้า คุณสมบัติเพิ่มเติม ไม่ระบุ สวัสดิการ ไม่ระบุ ส...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ เพลย์ มิวสิก ดิจิตอล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -บริการแจ้งข้อมูลโปรโมชั่นผ่านทางโทรศัพท์ -มีการเทรนงานก่อนการขายให้ฟรี -ทำงาน วันจันทร์-วันศุ...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท คลินตัน อินเตอร์เทรด จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ทำหน้าที่หัวหน้าพนักงานTelesales บริหารทีม รับนโยบายบริษัทฯนำไปพลักดันให้บรรลุตามเป้าหมายที่บริ...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท สตาร์เวลล์ซัมมิท (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -นำสเนอขายสินค้าทางโทรศัพท์ -จัดทำใบเสนอราคาให้กับลูกค้า -รักษายอดขายและฐานลูกค้า คุณสมบัต...
11 วันที่ผ่านมา
บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ พาร์ท จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - แนะนำให้ข้อมูลสินค้าทางโทรศัพย์ และปิดการขาย - ดูแล ให้คำปรึกษากับลูกค้า - ติดต่อนำเสนอสิ...
11 วันที่ผ่านมา
Avis Rent A Car: Thailand  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และการนำเสนอ -มีความกระตือรือร้นในการทำงาน -มีทัศนคติที่ดีพร้อมเร...
20 วันที่ผ่านมา
บริษัท เพอร์ลาเทรดดิ้ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.เพิ่มฐานลูกค้าใหม่ และ รักษาความสัมพันธ์ฐานลูกค้าเก่า 2.รับออเดอร์ทางโทรศัพท์ 3.โทรเสนอขายสินค...
20 วันที่ผ่านมา
บริษัท สปีด คอมพิวเตอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ขายสินค้า IT สำหรับลูกค้าองค์กร เช่น Notebook PC Server อุปกรณ์เสริมอื่นๆ เสนอโครงการ (Pro...
11 วันที่ผ่านมา
บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ เปิดรับสมัครผู้มีใจรักในงานขาย ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ก็สามารถมาร่วมเป็นทีมขายของบริษัทฯได้ ...
16 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ แนะนำสินค้า โปรโมชั่น นำเสนอขาย และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับข้อมูลของผลิตภัณฑ์ต่างๆ (มีรายชื่อลูกค้า...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท ดิเอ็นเตอร์ไพรส์รีซอร์สเทรนนิ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - โทรศัพท์หาลูกค้าเพื่อนำเสนอสินค้าผลิตภัณฑ์ของบริษัท - ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆ เพื่อประสา...
19 วันที่ผ่านมา
บริษัท ลองโบว์ (ไทยแลนด์) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ - ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท สู่กลุ่มลูกค้าใหม่ๆ และรักษาฐานลูกค้าเดิม ...
22 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอเซียบรอดคาสติ้งเทเลวิชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ทำหน้าที่แนะนำผลิตภัณฑ์ต่างเกี่ยวกับลูกค้าทางโทรศัพท์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริม (มีรายชื่อลู...
4 วันที่ผ่านมา
A I SYSTEM CO.,LTD.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นการโทรศัพท์เข้าแนะนำระบบ Software ให้กับลูกค้ากลุ่มองค์กรขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ คุณสมบัติเพิ...
3 วันที่ผ่านมา
PropertyGuru  -  กรุงเทพมหานคร
 ...agencies. Responsibilities: ~Supervision of 10 – 15 Telesales and customer service consultants ~Monitor productivit... 
17 วันที่ผ่านมา
AEGON Direct Life Insurance Broker(Thailand) Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - โทรติดต่อลูกค้าเพื่อนำเสนอขายประกันผ่านทางโทรศัพท์ โดยทางบริษัทมีฐานข้อมูลลูกค้าให้ - ทำงานปร...
19 วันที่ผ่านมา
บริษัท พีวีเอ็น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ให้ข้อมูลสินค้าและบริการแก่ทางลูกค้า - ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน - จัดทำรายงานสรุป...
22 วันที่ผ่านมา
123