Search Results: 366 ตำแหน่งว่าง

รายละเอียดงาน - ต้อนรับและให้บริการลูกค้าที่นำรถเข้าใช้บริการ - ให้ข้อมูลงานบริการและโปรโมชั่นต่าง ๆ แก่ลูกค้า - ...

บริษัท บี - ควิก จำกัด

เมืองปราจีนบุรี
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - โยกงาน เสริมรถ รับรถ บริหารตามความเหมาะสมของการทำงาน และสถานกาณ์ ตรวจสอบอัตราสิ้นเปลือง - แก้ไขปัญ...

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Pub...

ศรีมหาโพธิ
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. วางแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ด้านการปรับปรุงพันธุ์ไม้ • ร่วมวางแผนปฏิบัติงานด้านการปรับปรุงพันธุ์...

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Pub...

ศรีมหาโพธิ
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน • สรุปรายงาน Daily report งานปลูกและบำรุงรักษา • จัดทำข้อมูลทะเบียนแปลงและข้อมูลอายุไม้ต่าง ๆ ของแปลง...

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Pub...

ศรีมหาโพธิ
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ดูแลพนักงานในเรื่องต่างๆ เช่น พนักงานมีปัญหา ดูแลพนักงานเวลาเจ็บป่วย หรือได้รับอุบัติเหตุ วางแผนในการส...

บริษัท เวิล์ดแคร์ เซอร์วิส จำกัด

ศรีมหาโพธิ
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท จำพวกอุปกรณ์ฟิตติ้งส์ ได้แก่ ก็อกน้ำ, สายฉีดชำระ, ฝักบัวประเภทต่างๆ, สะดืออ่า...

บริษัท เอ็น. แอล. ซานิทารีฟิตติ้งส์ จำกัด

ศรีมหาโพธิ
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน : ทำ บัญชี นำส่งภาษี คุณสมบัติผู้สมัคร : 25-35 ปี เงินเดือน : ตามตกลง จำนวนรับ (อัตรา) : 1 อัตรา ...

บจก.เกตเวย์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย)

จังหวัดปราจีนบุรี
4 วันที่ผ่านมา

10000 - 11000 บาท

รายละเอียดงาน : งาน บริการ ลูกค้า คุณสมบัติผู้สมัคร : * อายุ 18 ปีขึ้นไป * มีใจรักงาน บริการ *วุฒิ ม.3 ขึ้น...

บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

จังหวัดปราจีนบุรี
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ตรวจสอบและรวบรวมเอกสารส่งตัวคนงานเข้าพักใน Labor Camp - ควบคุมดูแลความสะอาดอาคารสถานที่ภายใน Labor ...

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด

กบินทร์บุรี
หนึ่งเดือนที่แล้ว
รายละเอียดงาน - งานธุรการของห้องปฏิบัติการ - ดูแลการจัดการตัวอย่างทดสอบ ออกรายงานผลการทดสอบ และงานธุรการทั่วไป ...

บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

กบินทร์บุรี
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ติดต่อสำนักงานที่ดินและสำนักงานบังคับคดี ในแต่ละพื้นที่ คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย หรือหญิง หรือเ...

บริษัท 168 บริหารสินทรัพย์ จำกัด

เมืองปราจีนบุรี
1 วันที่ผ่านมา

11000 บาท

รายละเอียดงาน : รายละเอียดงาน : • มีทักษะการ บริการ • มีทัศนคติที่ดีในงาน บริการ , กระตือรือร้น และมีวุฒิภาวะทา...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

จังหวัดปราจีนบุรี
5 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - บันทึกข้อมูลเข้าระบบของธนาคาร - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร - จัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ - ติดต่อ...

Progress HR Co., Ltd.

ศรีมหาโพธิ
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - วางแผนการจัดส่งตู้ให้ทันตรงตามเวลาที่กำหนด - ควบคุมรถขนส่งทอยตู้และรถ Forklift - ประสานงานกับทางค...

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Pub...

ศรีมหาโพธิ
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ สินเชื่อและประกันให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ 2. งานด้านการพิจา...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)

ศรีมหาโพธิ
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ขับรถยนต์ประกอบใหม่เข้าประจำจุดที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร # ชาย อายุตั้งแต่ 20 - 40 ปี...

บริษัท เวิล์ดแคร์ เซอร์วิส จำกัด

ศรีมหาโพธิ
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ให้คำแนะนำสินค้า และ ส่งเสริมการขาย - ดูแล ให้บริการลูกค้าอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่สนใจ - ช่วยจั...

บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด

เมืองปราจีนบุรี
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ควบคุมงานก่อสร้างตามแผนงาน เช่น งานโครงสร้าง งานสถาปัตย์ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ควบคุมผู้รับเหมาย่อย...

บริษัท วีพีเฮ้าส์ ปราจีนบุรี จำกัด

เมืองปราจีนบุรี
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - จัดทำ Payment Voucher ส่งสำนักงานใหญ่ นานา - จัดทำ Petty Cash ในหน่วยงาน - ติดตาม สั่งซื้อ และประ...

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด

กบินทร์บุรี
16 วันที่ผ่านมา

10000 บาท

รายละเอียดงาน - งานรับส่งเอกสารใบสมัครของทางธนาคาร (Application) ตามพื้นที่ที่รับผิดชอบ - ลงพื้นที่หาข้อมูลร้านค้าท...

บริษัท ไพวอท จำกัด

เมืองปราจีนบุรี
1 วันที่ผ่านมา