งาน จังหวัดระยอง

1,561 ตำแหน่งว่าง

Search Results:

พนักงานธุรการ / พิมพ์รายงาน

รายละเอียดงาน พนักงานติดตามงาน - ประสานงาน และ ตรวจสอบเวลาทำงานพนักงาน - สรุปเวลาทำงานพนักงาน คุณสมบัติผู้สมั...

บริษัท โบลเตอร์ สจ๊วต จำกัด

เมืองระยอง
4 วันที่ผ่านมา

หัวหน้าแผนก QC (1อัตรา) / พนักงาน QC

รายละเอียดงาน ควบคุมคุณภาพ กระบวนการตรวจสอบสินค้าในระหว่างการผลิตทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามมตรฐานที่กำหนด คุณสมบัติผู...

บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จำกัด

นิคมพัฒนา, ภาคตะวันออก
1 วันที่ผ่านมา

ธุรการบัญชี

รายละเอียดงาน 1. คีย์เอกสารบัญชี 2. ตรวจสอบ ใบส่งของเพื่อเบิคจ่าย 3. ทำPO 4. ทำสต๊อกสินค้าเข้า ออก 5. เอกสารบ...

บริษัท เดอะลิเบอร์ตี้ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

เมืองระยอง
3 วันที่ผ่านมา

พนักงานขับรถ

รายละเอียดงาน 1. ดูแลความเรียบร้อยรถของบริษัท 1.1 ดูแลรักษาความสะอาดของรถ 1.2 ตรวจเช็คสภาพของรถก่อนนำไปใช้งาน ...

บริษัท พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

เมืองระยอง
4 วันที่ผ่านมา

พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ (ไฟฟ้าแบบยืน)

รายละเอียดงาน * ดูแลรับผิดชอบการจัดเตรียมสินค้าตามใบสั่งซื้อ และ การจัดเก็บสินค้า * เช็คสต๊อกในส่วนงานที่รับผิดชอบ ...

บริษัท ระยองโฮมเซรามิค (2004) จำกัด

เมืองระยอง
1 วันที่ผ่านมา

ธุรการเลขา

รายละเอียดงาน 1. ทำงานเอกสารประสานงานเอกสารกับราชการ 2. บันทึกงานต่างๆของผู้บริหาร และ ลำดับงานต่างๆ 3. ประสานงาน...

บริษัท เดอะลิเบอร์ตี้ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

เมืองระยอง
3 วันที่ผ่านมา

พนักงานฝ่ายผลิต (Operator)

รายละเอียดงาน 1.มีส่วนเข้าร่วมและรับผิดชอบกิจกรรมเพิ่มผลผลิต (5ส,อื่นๆ) การอนุรักษ์พลังงาน, ระบบ ISO หรือกิจกรรมอื่น...

บริษัท โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล จำกัด

เมืองระยอง
1 วันที่ผ่านมา

ธุรการ-บัญชี

รายละเอียดงาน -มีความรู้ด้านบัญชี (รับ-จ่าย) -จัดทำบัญชี และงานเอกสารด้านการเงินต่างๆ -คีย์ข้อมูล จัดการเอกสารด้าน...

บริษัท พัชรสิน อินดัสทรี จำกัด

เมืองระยอง
4 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า(ด่วนมาก)ระยอง

รายละเอียดงาน 1.เบิกจ่ายสินค้าในคลังให้กับผู้ที่มาเบิก 2.ลงบันทึกการเบิกจ่ายสินค้าในระบบให้ถูกต้อง 3.รับสินค้าเข้...

บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

นิคมพัฒนา, ภาคตะวันออก
1 วันที่ผ่านมา

พนักงานธุรการ ประจำสาขาระยอง

รายละเอียดงาน ดูแลรับผิดชอบด้านงานธุรการในสำนักงาน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถติดต่อประสานงานกับลูกค้า บริษัทมีประก...

บริษัท ไทยเส็ง อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

เมืองระยอง
4 วันที่ผ่านมา

ธุรการ

รายละเอียดงาน ประสานงานติดต่อฝ่ายต่างๆในโครงการ สนับสนุนงานบริการทั่วไป คุณสมบัติผู้สมัคร # ชาย-หญิง # อายุ2...

บริษัท บ้านกนกทรัพย์ จำกัด

ปลวกแดง
4 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล

รายละเอียดงาน ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities) : 1.เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มผลผลิตต่าง ๆ เช่น ระบบ ISO, 5ส. หรื...

บริษัท โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล จำกัด

เมืองระยอง
9 วันที่ผ่านมา

พนักงานเช็คเกอร์

รายละเอียดงาน - ตรวจเช็คบิลกับสินค้าให้ถูกต้องก่อนการจัดส่งสินค้า - ตรวจเช็คนับสต๊อกสินค้าประจำวัน - ให้บริการยกส...

บริษัท ระยองโฮมเซรามิค (2004) จำกัด

เมืองระยอง
1 วันที่ผ่านมา

ผู้จัดการฝ่ายผลิต (ด่วนมาก)

รายละเอียดงาน 1. บริหารจัดการและวางแผนการผลิต 2. กำกับให้การผลิตสินค้าได้ทังปริมาณ คุณภาพ...

บริษัท บีพีไอที โฮลดิ้งส์ จำกัด

นิคมพัฒนา, ภาคตะวันออก
1 วันที่ผ่านมา

ช่างไฟฟ้า

รายละเอียดงาน ดูแลการซ่อมเครื่องมือ และระบบไฟฟ้าในโครงการ คุณสมบัติผู้สมัคร #1. ปวส. สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง #2. ช...

บริษัท เอ็ม เอ ซี เอส จำกัด

เมืองระยอง
2 วันที่ผ่านมา

พนักงานยกของ / พนักงานติดรถส่งของ

รายละเอียดงาน - ยกสินค้าบริการลูกค้าและติดรถส่งของหน้างาน และงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัค...

บริษัท ระยองโฮมเซรามิค (2004) จำกัด

เมืองระยอง
4 วันที่ผ่านมา

ช่างเทคนิค (ไฟฟ้า)

รายละเอียดงาน 1.ดูแลระบบควบคุมอัตโนมัติ (PLC system) ให้เครื่องจักรสามารถทำการผลิตได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพส...

บริษัท โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล จำกัด

เมืองระยอง
1 วันที่ผ่านมา

ธุรการแอดมิน สาขาระยอง

รายละเอียดงาน -ดูแลรายรับ รายจ่าย สาขา -ดูแลสต๊อคสินค้า -ดูแลเซลล์ประจำสาขา -ทำรายงานต่างๆ -งานอื่นๆที่ได้รับ...

บริษัท ครัวนภัส ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

เมืองระยอง
2 วันที่ผ่านมา

ช่างไฟฟ้า

รายละเอียดงาน งานระบบไฟฟ้าอาคาร คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย # อายุ 22-50 ปี # มีประสบการณ์ด้านงานไฟฟ้า # ว...

บริษัท บ้านกนกทรัพย์ จำกัด

ปลวกแดง
4 วันที่ผ่านมา

โฟร์แมน(ประจำหน่วยงานก่อสร้าง)

รายละเอียดงาน -รับผิดชอบในการปฏิบัติงานก่อสร้าง ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา/คนงาน ในการก่อสร้าง -ร่วมในการวางแ...

บริษัท จุไทย กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ปลวกแดง
3 วันที่ผ่านมา