หน้าที่ความรับผิดชอบ ทำหน้าที่ตอบแชท รับออเดอร์ลูกค้าที่สนใจเครื่องใช้ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์ ทางFacebook @Line และทางโทรศ...

บริษัท สยามชัย เซอร์วิส จำกัด

จังหวัดระยอง
4 วันที่ผ่านมา
Job Position: พนักงานขับรถจัดส่งสินค้า Job Description: 1. ขับรถส่งสินค้า ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ บริเวณนิคมอมตะซ...

Sumipol Corporation Limited

จังหวัดระยอง
5 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบดูแลแก้ไขจุดบกพร่องของเครื่องฉีดขึ้นรูป (LDPE), ปรับปรุงการผลิดที่มีข้อผิดพลาดให้ไปในแนวท...

บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน)

จังหวัดระยอง
5 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติผู้สมัคร : วุฒิการศึกษา ป.ตรี /วิศวกรรมเครื่องกล ,อุตสาหการ หรือที่เกี่ยวข้อง มีประสบการ...

บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน)

จังหวัดระยอง
5 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ปรับแต่งควบคุมและตรวจเช็คเครื่องควบคุมไฟฟ้ากระแสสลับ เช่น ชุดควบคุมมอเตอร์ โดยคอนแทคเตอร์และชุดค...

บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน)

จังหวัดระยอง
5 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลรับผิดชอบงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ การกำกับดูแลงานซ่อมบำรุงของ Supplier - ...

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

จังหวัดระยอง
8 วันที่ผ่านมา

9500 บาท

หน้าที่ความรับผิดชอบ หน้าที่งาน - ดูแลความเรียบร้อยภายในเค้าน์เตอร์กาแฟ - ชงกาแฟตามสูตร ให้กับลูกค้า - อื่น ๆที่ได้รับม...

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

จังหวัดระยอง
4 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ หากสนใจสามารถส่ง Resume ภาษาอังกฤษและใบ transcript ภาษาอังกฤษมาที่ E-mail ****@*****.***...

บริษัท จัดหางาน เพอร์ซันแนล คอนซัลแตนท์ (ประเทศไทย) จำกัด

จังหวัดระยอง
7 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ติดต่อลูกค้า นำเสนอสินค้า ทางโทรศัพท์ เพื่อให้ได้ยอดขายตามเป้าหมาย 2.กระตุ้นยอดขายจากลูกค้ารายเก...

เคเอสไอ โซลูชั่น จำกัด

จังหวัดระยอง
7 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน : 1.ดูรายละเอียดงานซ่อมและซ่อมตามใบสั่งซ่อมที่กำหนด 2.ตรวจสอบและประเมินบริเวณที่จะทำการซ่อม 3.เตรียมเ...

บริษัท เอส.เค.ออโต้เพนท์ จำกัด

จังหวัดระยอง
7 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน : ออกแบบ PLC Wriling ติดตั้งเครื่องจักร เดินระบบสายไฟ คุณสมบัติผู้สมัคร : มีประสบการณ์ เงินเดือ...

SPES Invented Co.,Ltd.

จังหวัดระยอง
18 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน : พื้นฐานทั่วไป ก่อ ฉาบ คุณสมบัติผู้สมัคร : เงินเดือน : 12,000 - 15,000 ฿ จำนวนรับ (อัตรา) : 2 อัต...

SPES Invented Co.,Ltd.

จังหวัดระยอง
18 วันที่ผ่านมา

11000 บาท

รายละเอียดงาน : จัดเรียงสินค้า ตามแผนกที่ได้รับมอบหมาย - จัดเติมสินค้าแต่ละชั้นให้เต็มพื้นที่ - ให้การ บริการ แ...

บริษัท เอกวรนันท์ จำกัด

จังหวัดระยอง
19 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ขับรถโม่ปูน ส่งคอนกรีต ตามที่ได้รับมอบหมายฯ - ดูรักษา ทำความสะอาดรถโม่ ให้พร้อมใช้งาน - ส่งงานคอ...

บริษัท นิว หนานหยาง คอนสตรัคชั่น จำกัด

จังหวัดระยอง
6 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ ขับรถส่งสินค้าตามบิลขาย คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 20 - 35 ปี ระดับการศึกษา : ต่ำกว่า ม.6...

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)

จังหวัดระยอง
5 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. วางแผน จัดการ ควบคุมและตรวจสอบกระบวนการซ่อมบำรุงรักษาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อตอบสนองค...

บริษัท คณิตเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

จังหวัดระยอง
5 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ • ตรวจสอบ และดำเนินการจัดทำเอกสารสั่งซื้อสินค้าของฝ่ายขาย ให้ตรงกับนโยบายการขายในเรื่องราคาและโปรโ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

จังหวัดระยอง
5 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ สามารถใช้เครื่องเชื่อมต่างๆได้ เน้นการเชื่อมอาร์กอน CO2 ,สามารถอ่านแบบเครื่องกลได้, สามารถเดินทางป...

บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน)

จังหวัดระยอง
5 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. วางแผนปฎิบัติงานประจำเดือน รับผิดชอบดูแลดำเนินกิจกรรมที่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 2. ศึ...

Raksthai Foundation

จังหวัดระยอง
7 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. Handle daily of the warehouse operations activities. 2. Inventory control with the company syst...

บริษัท จัดหางาน เพอร์ซันแนล คอนซัลแตนท์ (ประเทศไทย) จำกัด

จังหวัดระยอง
8 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ติดตามและควบคุม การดำเนินทีม Back Office ของสาขาให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมาย - บริหารยอดขายสินไ...

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

จังหวัดระยอง
8 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. บริหารจัดการ ควบคุม ดูแลงานในแผนก และดูแลยอดขายให้ได้ตามเป้าที่บริษัทกำหนด 2. ให้บริการเกี่ยวกั...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)

จังหวัดระยอง
8 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.วางแผนการบริหารระบบงานโภชนาการในโรงพยาบาล 2.ควบคุมการปฏิบัติงานของนักโภชนาการ นักกำหนดอาหาร รวมท...

PCS Security and Facility Services Limited

จังหวัดระยอง
5 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.วางแผนดำเนินการ และติดตามงานระบบมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายผลิต 2.ดำเนินการอบรม ชี้แจง ทด...

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

จังหวัดระยอง
3 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ - Coordinate about Import from Japan. - Coordinate with aboard about Export. - Coordinate with shi...

บริษัท จัดหางาน เพอร์ซันแนล คอนซัลแตนท์ (ประเทศไทย) จำกัด

จังหวัดระยอง
7 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ร่วมจัดทำแผนการดำเนินการขายและเป้าหมายประจำปี และงบประมาณประจำปีให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ธุรกิจ - ร่...

เสริมสุข จำกัด มหาชน

จังหวัดระยอง
4 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ มีประสบการณ์งานเฟอร์นิเจอร์ ไม้บอร์ด,ไม้ยาง มากกว่า 2 ปี มีความรู้เรื่อง เครื่องมือ เครื่องจักร งา...

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด(มหาชน)

จังหวัดระยอง
9 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ - Payroll calculation for local staff - Local staff recruitment - Local staff labor management an...

บริษัท จัดหางาน เพอร์ซันแนล คอนซัลแตนท์ (ประเทศไทย) จำกัด

จังหวัดระยอง
6 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ดูแลการติดตั้ง Static Equipment, Piping System และเครื่องจักรหมุน Pump, Compressor, Blower, Rot...

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด มหาชน (สำนักงานใหญ่)

จังหวัดระยอง
9 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน : 1.ดูรายละเอียดงานซ่อมและซ่อมตามใบสั่งซ่อมที่กำหนด 2.เตรียมเครื่องมือให้เหมาะสมกับงาน 3.ตรวจสอบรายกา...

บริษัท เอส.เค.ออโต้เพนท์ จำกัด

จังหวัดระยอง
7 วันที่ผ่านมา