Search Results: 645 ตำแหน่งว่าง

รายละเอียดงาน จัดทำเอกสารพิมพ์บิล และส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องกับเอกสารลูกค้า คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศ หญิง # วุ...

บริษัท เอแอนด์พี อะกริ โปรดักท์ กรุ๊ป จำกัด

เมืองฉะเชิงเทรา
5 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. จัดหา เปรียบเทียบ ต้นทุนสินค้า เพื่อจัดหา Supplier เจ้าที่ดีที่สุด 2. จัดทำต้นทุนสินค้าเพื่อจัดทำใ...

บริษัท ที.ที.เค. ฟีดมิลล์ จำกัด

เมืองฉะเชิงเทรา
5 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - บันทึกบัญชีรายรับ บัญชีรายจ่ายของบริษัทอย่างสมบูรณ์ตามระบบของการบัญชี และเป็นระเบียบแบบแผน - ตรวจสอ...

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Pub...

บางปะกง
5 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน รับโทรศัพท์ ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและ ภายในองค์กร รับเรื่องแจ้งซ่อม บันทึกข้อมูลต่างๆ คุณสมบัติผู...

บริษัท เอแอนด์พี อะกริ โปรดักท์ กรุ๊ป จำกัด

เมืองฉะเชิงเทรา
5 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับเอกสาร ที่รับเข้า-ส่งออก รายงานสถานะยอดคงเหลือของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปประสานงา...

บริษัท แอ๊บป้าอินดัสตรีส์ จำกัด

เมืองฉะเชิงเทรา
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน มีความสามารถในการใช้ Microsoft office คุณสมบัติผู้สมัคร # อายุไม่เกิน35ปี # วุฒิการศึกษา ปวช. ...

บริษัท ไพโรจน์สมพงษ์พาณิชย์ จำกัด

พนมสารคาม
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ลักษณะงาน แพคสินค้า จัดเรียงขึ้นรถขนส่ง คุณสมบัติผู้สมัคร # ไม่จำกัดวุฒิการศีกษา # ใช้คอม...

บริษัท วายเอสแอล เอาท์ซอซซิ่ง จำกัด

บางปะกง
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน จัดสินค้าในสต๊อค เชคข้อมูลสินค้า เข้าออก คุณสมบัติผู้สมัคร # วุฒิการศึกษาระดับ ปวส ม. 6 # ใช...

บริษัท วายเอสแอล เอาท์ซอซซิ่ง จำกัด

บางปะกง
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ปฏิบัติงานตามคำสั่งของหัวหน้างาน คุณสมบัติผู้สมัคร #1.เพศ ชาย /หญิง (ชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) #...

บริษัท แอ๊บป้าอินดัสตรีส์ จำกัด

เมืองฉะเชิงเทรา
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน บำรุงรักษาเครื่องจักรภายในบริษัทฯ ช่างติดตั้งเครื่องจักร และปรับปรุงงาน คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศ...

บริษัท ซีเอชโอโตอินดัสตรี่ จำกัด

จังหวัดฉะเชิงเทรา
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ออกแบบทางเครื่องกล,ทางไฟฟ้า AutoCAD,Solidworks,Inventer คุณสมบัติผู้สมัคร # ชาย/หญิง # เพศชา...

บริษัท ซีเอชโอโตอินดัสตรี่ จำกัด

จังหวัดฉะเชิงเทรา
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ควบคุม เบิกจ่าย สต็อค ยา อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในฟาร์ม คุณสมบัติผู้สมัคร # วุฒิ ม.6 ขึ้นไป...

บริษัท เอแอนด์พี อะกริ โปรดักท์ กรุ๊ป จำกัด

เมืองฉะเชิงเทรา
5 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ดำเนินการสรรหาบุคคลากร รวมทั้งจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเวลาทำงาน และ บันทึกการลาของพนักงาน พร้อม...

บริษัท เอแอนด์พี อะกริ โปรดักท์ กรุ๊ป จำกัด

เมืองฉะเชิงเทรา
5 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน -ควบคุม ดูแลการผลิตลูกไก่ไข่ ไก่สาว และไข่ไก่ ในระบบแบบ evap - ดูแล และบริหารจัดการภายในฟาร์มให้เป็นไ...

บริษัท เอแอนด์พี อะกริ โปรดักท์ กรุ๊ป จำกัด

เมืองฉะเชิงเทรา
5 วันที่ผ่านมา

10000 บาท

รายละเอียดงาน : - ติดต่อลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์ - แจ้งยอดค้างชำระให้ลูกค้าทราบ - เจรจาประนอมหนี้กับลูกค้า คุณสมบัติ...

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)

จังหวัดฉะเชิงเทรา
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ควบคุมสัตวบาล ดูแลการผลิตลูกไก่ไข่ ไก่สาว ไก่ไข่ เล้า evap ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท คุณสมบัติผ...

บริษัท เอแอนด์พี อะกริ โปรดักท์ กรุ๊ป จำกัด

เมืองฉะเชิงเทรา
5 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ให้คำแนะนำพนักงานในการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ ทั้งด้าน ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ รวมทั้งการแก้ไขและซ่อมบำรุง...

บริษัท แอ๊บป้าอินดัสตรีส์ จำกัด

เมืองฉะเชิงเทรา
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ทำการผลิตหมึกพิมพ์ตามออเดอร์ลูกค้า คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศ ชาย-หญิง # อายุ : ไม่เกิน 40 ปี # ...

บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด

บางปะกง
5 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.ดูแลคลังสินค้าจัดระบบของรายการสินค้า 2.ทำเอกสารงานทั่วไป 3.ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆ 4.จัดการ...

บริษัท ฟอร์มูล่าอุตสาหกรรม จำกัด

บางคล้า
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ความรับผิดชอบหลัก วางแผนกลยุทธ์ และควบคุมฝ่ายขายให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัท ทั้งลูกค้าเก่า และเปิดลูก...

บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด

บางปะกง
5 วันที่ผ่านมา