Search Results: 117 ตำแหน่งว่าง

รายละเอียดงาน 1. จัดหา เปรียบเทียบ ต้นทุนสินค้า เพื่อจัดหา Supplier เจ้าที่ดีที่สุด 2. จัดทำต้นทุนสินค้าเพื่อจัดทำใ...

บริษัท ที.ที.เค. ฟีดมิลล์ จำกัด

เมืองฉะเชิงเทรา
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน รับโทรศัพท์ ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและ ภายในองค์กร รับเรื่องแจ้งซ่อม บันทึกข้อมูลต่างๆ คุณสมบัติผู...

บริษัท เอแอนด์พี อะกริ โปรดักท์ กรุ๊ป จำกัด

เมืองฉะเชิงเทรา
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ดูแลลูกค้าไก่ไข่ภาคตะวันออก คุณสมบัติผู้สมัคร # วุฒิปริญญาตรี สาขาสัตวแพทย์/สัตวบาล หรือสาขาที่เก...

บริษัท ควอลิตี้ เวท โซลูชั่น แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

เมืองฉะเชิงเทรา
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน -เดินเครื่องจักรและควบคุมเครื่องจักรผลิตสินค้า -บันทึกรายงานการผลิตให้ถูกต้อง ครบถ้วน -บำรุงรักษาเค...

บริษัท ที.ที.เค. ฟีดมิลล์ จำกัด

เมืองฉะเชิงเทรา
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน -ควบคุม ดูแลการผลิตลูกไก่ไข่ ไก่สาว และไข่ไก่ ในระบบแบบ evap - ดูแล และบริหารจัดการภายในฟาร์มให้เป็นไ...

บริษัท เอแอนด์พี อะกริ โปรดักท์ กรุ๊ป จำกัด

เมืองฉะเชิงเทรา
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - โทรศัพท์ติดต่อลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่ - บันทึกผลการติดตามลงในระบบเร่งรัดหนี้สิน คุณส...

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)

เมืองฉะเชิงเทรา
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำสินเชื่อทะเบียนรถ, สินเชื่อส่วนบุคคล - ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ดู...

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

เมืองฉะเชิงเทรา
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ทำงานขายตามที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการทำ Direct Approach เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าโดยตรง ทำงานโอนที่ได้รั...

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

เมืองฉะเชิงเทรา
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน รับผิดชอบในการดำเนินการ จัดทำรายงาน ควบคุมปริมาณการใช้วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ให้ถูกค้องเรียบร้อย ตามตาราง...

บริษัท แอ๊บป้าอินดัสตรีส์ จำกัด

เมืองฉะเชิงเทรา
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ดูแล และซ่อมบำรุง งานไฟฟ้าในโรงงาน คุณสมบัติผู้สมัคร # วุฒิ ปวส ช่างไฟฟ้า หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง ...

บริษัท เอแอนด์พี อะกริ โปรดักท์ กรุ๊ป จำกัด

เมืองฉะเชิงเทรา
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ปฏิบัติงานตามคำสั่งของหัวหน้างาน คุณสมบัติผู้สมัคร #1.เพศ ชาย /หญิง (ชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) #...

บริษัท แอ๊บป้าอินดัสตรีส์ จำกัด

เมืองฉะเชิงเทรา
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ควบคุมสัตวบาล ดูแลการผลิตลูกไก่ไข่ ไก่สาว ไก่ไข่ เล้า evap ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท คุณสมบัติผ...

บริษัท เอแอนด์พี อะกริ โปรดักท์ กรุ๊ป จำกัด

เมืองฉะเชิงเทรา
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ให้คำแนะนำพนักงานในการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ ทั้งด้าน ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ รวมทั้งการแก้ไขและซ่อมบำรุง...

บริษัท แอ๊บป้าอินดัสตรีส์ จำกัด

เมืองฉะเชิงเทรา
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. ประเมินและคุมราคาค่าซ่อมรถ ผ่านระบบ 2. ออกตรวจสอบพิสูจน์ความเสียหาย และ อนุมัติสั่งอะไหล่กับอู่คู่...

บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

เมืองฉะเชิงเทรา
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ทำงาน 6 วัน จันทร์ - เสาร์ - เวลาทำงาน 15:00 - 00:00 น. - เงินเดือน 15,000 - 17,000 สัญญาจ้าง 1 ป...

บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เมืองฉะเชิงเทรา
16 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.แนะนำ Skincare แบรนด์ นีเวียให้แก่ลูกค้า 2.จัดเรียงสินค้า , เช็คสต๊อกสินค้า ทำรายงานการขาย 3.สามา...

Adecco Rama IV Recruitment Ltd.

เมืองฉะเชิงเทรา
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน บริหารงานภาพรวมในสถานีบริการน้ำมัน ; 1) สร้างยอดขาย เพื่อสร้างการเติบโต - บริหารยอดขายของสถานีบริการ...

บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด / บริษัท พีทีจี เอ็นเ...

เมืองฉะเชิงเทรา
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ตรวจสอบคุณภาพสินค้า(ไข่ไก่) ให้เป็นไปตามมาตราฐานที่กำหนด ตลอดจนตรวจสอบการบรรจุสินค้าและจำนวนการจัดส่งใ...

บริษัท เอแอนด์พี อะกริ โปรดักท์ กรุ๊ป จำกัด

เมืองฉะเชิงเทรา
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน เปิดบิลขาย จัดทำรายงานรับชำระเงิน เคลียร์ริ่งเช็ค เปิด P/O , L/C ติดตามกำหนดรับเข้า และส่งออกสินค้าต่า...

บริษัท แอ๊บป้าอินดัสตรีส์ จำกัด

เมืองฉะเชิงเทรา
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ฝึกงานทางด้านส่งเสริมการขาย ฝึกงานหน้าร้านเคมีเกษตร เรียนรู้การทำงานจริงในทุกๆด้าน และจะเน้นเป็นพิเ...

บริษัท ดีหนอ จำกัด

เมืองฉะเชิงเทรา
1 วันที่ผ่านมา