Search Results: 2,244 ตำแหน่งว่าง

รายละเอียดงาน พาลูกค้าเข้าชมห้องพัก,ทำสัญญาเช่า,แจ้งย้ายเข้า-ออก,รับแจ้งงานซ่อมจากลูกค้า, ออกใบเสร็จรับเงิน,ดูแลงานส...

บริษัท วสุธรแลนด์ จำกัด

เมืองชลบุรี
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน พนักงานต้อนรับโรงแรม คุณสมบัติผู้สมัคร # ผู้หญิง # มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ # พูดภาษาอั...

บริษัท เคพีเอเอ็ม แอ็คเค้าน์ติ้ง โซลูชั่น จำกัด

บางละมุง
4 วันที่ผ่านมา

10000 บาท

รายละเอียดงาน พนักงานทำความสะอาด (โรงแรม) -- 3 อัตรา สถานที่ทำงาน -- พัทยา คุณสมบัติผู้สมัคร # ผู้หญิง # ม...

บริษัท เคพีเอเอ็ม แอ็คเค้าน์ติ้ง โซลูชั่น จำกัด

บางละมุง
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ฝ่ายผลิต คุณสมบัติผู้สมัคร #1.เพศ ชาย-หญิง อายุ 18-35 ปี #2.วุฒิ ป.6 ขึ้นไป #3.ขยัน อดทน กระต...

บริษัท แอดวานซ์ ได-คัสติ้ง อินดัสทรี จำกัด

บ้านบึง
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน : 1.บันทึกข้อมูลเอกสารทาง บัญชี เช่น ใบเสร็จ/ใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ใบเรียกเก็บเงินจากลูกค้า ...

บริษัท น.นันทวันคอนสตรัคชั่น จำกัด

จังหวัดชลบุรี
หนึ่งเดือนที่แล้ว

10830 บาท

รายละเอียดงาน 1.ควบคุมตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการผลิต และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร #1. เพศหญิง ...

บริษัท จิ้วฮวด จำกัด

เมืองชลบุรี
5 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ควบคุมดูแล อุณหภูมิเครื่องจักร คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย # อายุ 18-35 ปี # วุฒิการศึกษา ม.3...

บริษัท แน็ชเชอรัลรับเบอร์เธร็ด จำกัด

พนัสนิคม
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน รายละเอียดงาน • ร่วมจัดทำแผนการดำเนินการขายและเป้าหมายประจำปี (Annual Sales Operation Plan) และร่วมว...

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

เมืองชลบุรี
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ช่วยสัตวบาลและคนงาน รับผิดชอบต่อฝูงไก่พ่อแม่พันธ์ คุณสมบัติผู้สมัคร # ปริ...

บริษัท เกษตรชล 2559 จำกัด

เมืองชลบุรี
5 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ปรับปรุงระบบการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร คุณสมบัติผู้สมัคร #1.ปวสหรือปริญญาตรี สาขา เครื่...

บริษัท บางกอกเมทัลเครท จำกัด

บ้านบึง
5 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน รายละเอียดของงาน -ต้อนรับลูกค้า ให้ข้อมูลโครงการ เสนอขายสินค้า และปิดการขาย -จัดทำเอกสารการจอง,สัญ...

บริษัท วสุธรแลนด์ จำกัด

พานทอง, ภาคตะวันออก
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน สามารถออกแบบ3D , 2D , Auto CAD , Sketch Up และโปรแกรมที่ใช้ในการเขียนแบบได้ คุณสมบัติผู้สมัคร # เพ...

บริษัท จีคัง คอนสตรัคชั่น จำกัด

ศรีราชา
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.ดูแลสุขภาพสุกรของฝูงให้อยู่ในภาวะปกติ 2.จัดการวางแผนและควบคุมการใช้เคมีภัณฑ์ ชีวภัณฑ์ และเวชภัณฑ์เพื...

บริษัท เอก-หฤษฎ์ จำกัด

บ่อทอง (อำเภอ)
3 วันที่ผ่านมา

10830 บาท

รายละเอียดงาน ตรวจสอบคุณภาพสินค้า คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศหญิง เพศชาย # อายุ20-35 ปี # วุฒิ ม.6 ขึ้นไป # ม...

บริษัท จิ้วฮวด จำกัด

เมืองชลบุรี
5 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.บำรุง รักษา อุปกรณ์ต่างๆและเครื่องจักร 2.รับใบแจ้งซ่อม และดำเนินการซ่อมแซมแก้ไข 3.วางแผนการซ่อมบำ...

บริษัท เอก-หฤษฎ์ จำกัด

พนัสนิคม
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ดูแลระบบการผลิตไฟฟ้าให้เป็นไปตามเป้าหมาย, วางแผนติดตามงานค้างและงานเพิ่มเติมของพนักงานและผู้รับเหมา,ตร...

บริษัท สเตพไวส์ เอ็นเนอร์ยี่ แมเนจเมนท์ จำกัด

พนัสนิคม
5 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. มีความรู้ผลิตภัณฑ์ในเชิงลึก และสามารถทำการสาธิต และการทำการถ่ายทอดให้แก่ลูกค้าได้ทราบ 2. ระบุกลุ่ม...

บริษัท เอสเพรสโซ่แมนซัพพลาย จำกัด

เมืองชลบุรี
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน สามารถจัดซื้อ จัดหา วัสดุและอุปกรณ์ การก่อสร้างได้ สามารถติดต่อลูกค้า ประสานงานกับหน้างาน ช่าง ผู้รั...

บริษัท จีคัง คอนสตรัคชั่น จำกัด

ศรีราชา
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน -จัดเตรียมวัตถุดิบ และปฏิบัติงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง -ตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นและคว...

บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด

พานทอง, ภาคตะวันออก
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.วางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร PM ตามระยะเวลา ชม.การทำงานเครื่องจักร 2.เปลี่ยนถ่ายน้ำมัน กรอง ชุดบำ...

บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด

บ้านบึง
4 วันที่ผ่านมา