538 ตำแหน่งว่าง

Search Results:

หน้าที่ความรับผิดชอบ : ที่ปรึกษาด้านจิตวิทยาคนไข้ คุณสมบัติ : - เรียนจบด้านจิ...

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด

เมืองระยอง
2 เดือนที่แล้ว
หน้าที่ความรับผิดชอบ : จัดทำเอกสารหลักฐาน, บันทึกรายการบัญชี, ปรับปรุงบัญชี, การปิดบัญชีของบริษัทตามระบบบัญชี และระ...

บริษัท ชัยพัฒนากรุ๊ป(ประเทศไทย)จำกัด

เมืองระยอง
9 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ : วิริยะประกันภัย บริษัทประกันภัยของคนไทย ครองใจคนไทยมายาวนานกว่า 75 ปี เชื่อมั่นในความเป็นมื...

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เมืองระยอง
2 เดือนที่แล้ว
หน้าที่ความรับผิดชอบ : - รับ - โอนสายและให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ - ประกาศเสียงตามสาย - ตอบคำถาม E-mail และ Facebook ...

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด

เมืองระยอง
2 เดือนที่แล้ว
หน้าที่ความรับผิดชอบ : การปฏิบัติหน้าที่ล่าม 1. ต้อนรับคนไข้ชาวต่างชาติที่เข้ามารับการรักษา สอบถามอาการเบื้องต้นแ...

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด

เมืองระยอง
2 เดือนที่แล้ว
หน้าที่ความรับผิดชอบ : ให้การพยาบาลผู้ป่วยภาวะไตบาดเจ็บเฉียบพลัน และโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการบำบัดทดแทนไ...

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด

เมืองระยอง
2 เดือนที่แล้ว
หน้าที่ความรับผิดชอบ : •จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ และ เอกสารให้พร้อมก่อนเปิดให้บริการ •ดูแลรักษาอุปกรณ์ทางการแพ...

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด

เมืองระยอง
2 เดือนที่แล้ว
หน้าที่ความรับผิดชอบ : ให้การพยาบาลผู้ป่วยโดยใช้ กระบวนการ พยาบาล และ หลักการ พยาบาลตามแนวทางปฏิบัติของแผนกและนโยบา...

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด

เมืองระยอง
2 เดือนที่แล้ว
หน้าที่ความรับผิดชอบ : ให้การดูแลพยาบาลผู้ป่วยกลุ่มโรคทางอายุรกรรม, สูติ นรีเวชกรรม, กุมารเวชกรรม, ศัลยกรรมโรคกระดู...

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด

เมืองระยอง
2 เดือนที่แล้ว
หน้าที่ความรับผิดชอบ : รายละเอียดงาน : แปลเอกสาร แปลหน้างาน แปลในที่ประชุม คุณส...

บริษัท ชัยพัฒนากรุ๊ป(ประเทศไทย)จำกัด

เมืองระยอง
6 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ : ให้การพยาบาลผู้ป่วยกลุ่มทารกแรกเกิด โดยใช้ กระบวนการพยาบาลและหลักการ พยาบาลตามแนวทางปฏิบัต...

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด

เมืองระยอง
2 เดือนที่แล้ว
หน้าที่ความรับผิดชอบ : ให้การดูแลพยาบาลผู้ป่วยกลุ่มศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์ ...

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด

เมืองระยอง
2 เดือนที่แล้ว
หน้าที่ความรับผิดชอบ : ชงเครื่องดื่ม จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ อื่นๆ คุณสมบัติ : ...

กาแฟริมน้ำ บ้านชูใจ

เมืองระยอง
2 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ : ให้การพยาบาลผู้ป่วย…อุบัติเหตุและฉุกเฉิน... โดยใช้ กระบวนการ พยาบาล และ หลักการ พยาบาลตามแนว...

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด

เมืองระยอง
2 เดือนที่แล้ว
หน้าที่ความรับผิดชอบ : ช่วยจัดเตรียมวัตถุดิบ ประกอบอาหาร จัดจานอาหาร จัดเก็บ ร้านอยู่ใกล้ ณัฐชารีสอร์ท SPอิน...

กาแฟริมน้ำ บ้านชูใจ

เมืองระยอง
2 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ : Responsiblities : Laboratory Assistant responsible for water analysis in laboratory, colle...

Anotech Co.Ltd.

เมืองระยอง
5 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ : ทบทวนทรัพยากรทางการแพทย์ในผู้ป่วยที่ใช้สิทธิ์ประกันสุขภาพและให้ข้อมูลด้านสิทธิ์ประกันสุขภาพแ...

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด

เมืองระยอง
2 เดือนที่แล้ว
หน้าที่ความรับผิดชอบ : -ให้การพยาบาลและให้การดูแลผู้ป่วย รวมถึงการให้คำแนะนำผู้ป่วยก่อนการทำหัตถการและหลังทำหัตถการ...

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด

เมืองระยอง
2 เดือนที่แล้ว
หน้าที่ความรับผิดชอบ : - ต้อนรับผู้รับบริการและญาติ สอบถามความต้องการ ทวนสอบชื่อ - สกุล วันเดือนปี เกิด ตามมาตรฐานข...

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด

เมืองระยอง
2 เดือนที่แล้ว
หน้าที่ความรับผิดชอบ : หน้าที่หลักของตำแหน่ง (แผนกศัลยกรรม) : ให้การดูแลพยาบาลผู้ป่วยกลุ่มศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมระ...

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด

เมืองระยอง
2 เดือนที่แล้ว