งาน เมืองชลบุรี

718 ตำแหน่งว่าง

Search Results:

ฝ่ายผลิต

รายละเอียดงาน ฝ่ายผลิต คุณสมบัติผู้สมัคร #1.เพศ ชาย-หญิง อายุ 18-35 ปี #2.วุฒิ ป.6 ขึ้นไป #3.ขยัน อดทน กระต...

บริษัท แอดวานซ์ ได-คัสติ้ง อินดัสทรี จำกัด

บ้านบึง
2 วันที่ผ่านมา

นักศึกษาฝึกงาน

รายละเอียดงาน งานด้านการผลิต คุณสมบัติผู้สมัคร # ปวช-ปวส สวัสดิการ ค่าเดินทาง, ค่าอาหาร, ค่าน้ำมัน, ค...

บริษัท บางกอกเมทัลเครท จำกัด

บ้านบึง
4 วันที่ผ่านมา

หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง

รายละเอียดงาน ดูแลระบบการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน คุณสมบัติผู้สมัคร # มีประสบการณ์ในการซ่อมบ...

บริษัท บางกอกเมทัลเครท จำกัด

บ้านบึง
4 วันที่ผ่านมา

พนักงานทั่วไปฝ่ายผลิต

รายละเอียดงาน งานด้านการผลิต/และควบคุมคุณภาพ คุณสมบัติผู้สมัคร # ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน # มนุษยสัมพันธ์ดี # ตร...

บริษัท บางกอกเมทัลเครท จำกัด

บ้านบึง
4 วันที่ผ่านมา

ฝ่ายสโตร์

รายละเอียดงาน จัดเก็บตรวจสอบสินค้า ประสานงานฝ่ายซ่อม คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศหญิงอายุ20ปีขึ้นไป # วุฒิ ปวส. ...

บริษัท แสงอรุณ เครน เซอร์วิส จำกัด

เมืองชลบุรี
4 วันที่ผ่านมา

ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร

รายละเอียดงาน 1.ดำเนินการดูแลเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิต ให้สามารถดำเนินการผลิตได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ...

บริษัท วัน โกล คอนซัลติ้ง จำกัด

บ้านบึง
4 วันที่ผ่านมา

ล่ามภาษาญี่ปุ่น

รายละเอียดงาน แปลเอกสารระหว่างภาษาไทยกับภาษาญี่ปุ่น, ล่ามแปลภาษาให้กับผู้บริหารชาวญี่ปุ่นและคนไทย คุณสมบัติผู้สมั...

บริษัท บางกอกเมทัลเครท จำกัด

บ้านบึง
4 วันที่ผ่านมา

หัวหน้าส่วนสำนักงาน

รายละเอียดงาน วางแผนการผลิต และประสานงานขายติดต่อลูกค้า คุณสมบัติผู้สมัคร #1.จบสาขาที่เกี่ยวข้อง #2. 7.สามาร...

บริษัท บางกอกเมทัลเครท จำกัด

บ้านบึง
4 วันที่ผ่านมา

ช่างเชื่อม

รายละเอียดงาน เชื่อมเหล็ก คุณสมบัติผู้สมัคร # ช่างเชื่อมมีประสบการณ์ด้านการเชื่อม ชิ้นส่วนรถ จะพิจารณาเป็นพิเศษ...

บริษัท บางกอกเมทัลเครท จำกัด

บ้านบึง
4 วันที่ผ่านมา

พนักงานบัญชี

รายละเอียดงาน คุณปริญากร โทร. (***) ***-**** คุณสมบัติผู้สมัคร # ไม่จำกัดเพศ อายุ 23 ปีขึ้นไป # ปวช/ ปวส/ป.ตรี ส...

บริษัท ตำหนักทอง ทอง 5 จำกัด

เมืองชลบุรี
4 วันที่ผ่านมา

ธุรการ

รายละเอียดงาน 1.คีย์เอกสารต่างๆที่ได้รับมอบหมาย 2.ประสารงานกับหน่้วยงานที่เกี่ยวข้องในบริษัท คุณสมบัติผู้สมัคร ...

บริษัท แอดวานซ์ ได-คัสติ้ง อินดัสทรี จำกัด

บ้านบึง
2 วันที่ผ่านมา

QC

รายละเอียดงาน ตรวจวัดชิ้นส่วนตามแบบ นำผลการตรวจวัดบันทึกลงในใบตรวจสอบ คุณสมบัติผู้สมัคร #1.เพศ ชาย-หญิง อายุ ...

บริษัท แอดวานซ์ ได-คัสติ้ง อินดัสทรี จำกัด

บ้านบึง
2 วันที่ผ่านมา

พนักงานบัญชี

รายละเอียดงาน - ลงบันทึกบัญชีในโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป (Express) - ทำแบบยื่นภาษี คุณสมบัติผู้สมัคร # สามารถใช้คอมพ...

บริษัท แอ็คเคาน์ติ้ง แมนเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด

เมืองชลบุรี
3 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

รายละเอียดงาน ดำเนินการให้ระบบบริหารด้านสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติงานตาม ระบบ ISO14001 เป็นไปด้วยดี คุณสมบัติผู้สมั...

บริษัท บางกอกเมทัลเครท จำกัด

บ้านบึง
4 วันที่ผ่านมา

พนักงานทั่วไป

รายละเอียดงาน ทำความสะอาด สำนักงาน/เช็ดกระจก/อื่นๆ คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย/หญิง # ไม่จำกัดวุฒิ สวัส...

บริษัท ส่งเสริมสกุลฮ้อ จำกัด

บ้านบึง
3 วันที่ผ่านมา

ผู้จัดการแผนกบุคคล

รายละเอียดงาน - วางแผนอัตรากำลังพล กำหนดแนวทาง และควบคุมสรรหา คัดเลือกบุคลากร - วางแผน/จัดการและดำเนินการงานค่าจ้าง...

บริษัท รักษาความปลอดภัย เจ เจ ฟอร์ซ กรุ๊ป จำกัด

เมืองชลบุรี
4 วันที่ผ่านมา

Adminเพจ

รายละเอียดงาน ผู้แนะนำการเงินและการลงทุน สามารถให้คำปรึกษาด้านการเงินได้รอบด้าน (ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ บริษัทมี ...

บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต

เมืองชลบุรี
3 วันที่ผ่านมา

พนักงานบัญชี

รายละเอียดงาน จัดทำงานบัญชีแยกประเภทและปิดงบการเงิน คุณสมบัติผู้สมัคร # จบการศึกษาระดับ ปวส-ปริญญาตรี สาขาบัญชี...

บริษัท ส่งเสริมสกุลฮ้อ จำกัด

บ้านบึง
3 วันที่ผ่านมา

พนักงานฝ่ายผลิต

รายละเอียดงาน ทำหน้าที่ในไลน์ผลิตตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร # มีความรับผิดชอบ สวัสดิการ ปร...

บริษัท วัน โกล คอนซัลติ้ง จำกัด

บ้านบึง
4 วันที่ผ่านมา

สัตวบาลประจำฟาร์ม

รายละเอียดงาน ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ช่วยสัตวบาลและคนงาน รับผิดชอบต่อฝูงไก่พ่อแม่พันธ์ คุณสมบัติผู้สมัคร # ปริ...

บริษัท เกษตรชล 2559 จำกัด

เมืองชลบุรี
2 วันที่ผ่านมา