Search Results: 460 ตำแหน่งว่าง

รายละเอียดงาน พาลูกค้าเข้าชมห้องพัก,ทำสัญญาเช่า,แจ้งย้ายเข้า-ออก,รับแจ้งงานซ่อมจากลูกค้า, ออกใบเสร็จรับเงิน,ดูแลงานส...

บริษัท วสุธรแลนด์ จำกัด

เมืองชลบุรี
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ต้องการผู้ร่วมงาน ทำงานดูแลสต็อคสินค้า คุณสมบัติผู้สมัคร # มีความขยัน อดทน # มีความซื่อสัตย์ ...

บริษัท ชลบุรี เอส.พี.มาร์ท จำกัด

เมืองชลบุรี
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ให้คำปรึกษาด้านความงาม อัพเดทโปรโมชั่นต่างๆ และนำเสนอลูกค้า - ขายคอร์สความงามและบริการด้านความงามขอ...

บริษัท สปาชา บิวตี้ แอนด์ สลิม จำกัด

เมืองชลบุรี
8 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน จัดทำเอกสารข้อมูล ประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก พร้อมสรุปรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ คุณ...

บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด

เมืองชลบุรี
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ฝ่ายผลิต คุณสมบัติผู้สมัคร #1.เพศ ชาย-หญิง อายุ 18-35 ปี #2.วุฒิ ป.6 ขึ้นไป #3.ขยัน อดทน กระต...

บริษัท แอดวานซ์ ได-คัสติ้ง อินดัสทรี จำกัด

บ้านบึง
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. สร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าแบบมืออาชีพ ค้นหาและจัดเตรียมข้อมูลของลูกค้า เพื่อหาโอกาสในการเจริ...

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เมืองชลบุรี
6 วันที่ผ่านมา

10830 บาท

รายละเอียดงาน 1.ควบคุมตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการผลิต และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร #1. เพศหญิง ...

บริษัท จิ้วฮวด จำกัด

เมืองชลบุรี
5 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ตรวจวัดชิ้นส่วนตามแบบ นำผลการตรวจวัดบันทึกลงในใบตรวจสอบ คุณสมบัติผู้สมัคร #1.เพศ ชาย-หญิง อายุ 20...

บริษัท แอดวานซ์ ได-คัสติ้ง อินดัสทรี จำกัด

บ้านบึง
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน รายละเอียดงาน • ร่วมจัดทำแผนการดำเนินการขายและเป้าหมายประจำปี (Annual Sales Operation Plan) และร่วมว...

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

เมืองชลบุรี
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ช่วยสัตวบาลและคนงาน รับผิดชอบต่อฝูงไก่พ่อแม่พันธ์ คุณสมบัติผู้สมัคร # ปริ...

บริษัท เกษตรชล 2559 จำกัด

เมืองชลบุรี
5 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน งาน onsite ทำการซ่อม,เปลี่ยนอุปกรณ์ให้กับลูกค้า เช่น เครื่องบันทึกเงินสด (Point Of Sales : POS) , Mini...

บริษัท อี-เมอร์แชนท์ จำกัด

เมืองชลบุรี
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ปรับปรุงระบบการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร คุณสมบัติผู้สมัคร #1.ปวสหรือปริญญาตรี สาขา เครื่...

บริษัท บางกอกเมทัลเครท จำกัด

บ้านบึง
5 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ดำเนินการให้ระบบบริหารด้านสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติงานตาม ระบบ ISO14001 เป็นไปด้วยดี คุณสมบัติผู้สมั...

บริษัท บางกอกเมทัลเครท จำกัด

บ้านบึง
5 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน รายละเอียดของงาน -ต้อนรับลูกค้า ให้ข้อมูลโครงการ เสนอขายสินค้า และปิดการขาย -จัดทำเอกสารการจอง,สัญ...

บริษัท วสุธรแลนด์ จำกัด

พานทอง, ภาคตะวันออก
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ดูแลสวนในโครงการบ้าน คุณสมบัติผู้สมัคร # พร้อมเริ่มงานเลย จะพิจารณาเป็นพิเศษ สวัสดิการ สำ...

บริษัท พัชรสิน อินดัสทรี จำกัด

เมืองชลบุรี
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - บันทึกข้อมูลเข้าระบบของธนาคาร - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร - จัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ - ติดต่อ...

Progress HR Co., Ltd.

เมืองชลบุรี
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.ดูแลระบบ IT โรงพยาบาลเมืองพัทยาและโรงพยาบาลชลเวช คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศ ชาย - หญิง # วุติ ปริ...

กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )

เมืองชลบุรี
3 วันที่ผ่านมา

10830 บาท

รายละเอียดงาน ตรวจสอบคุณภาพสินค้า คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศหญิง เพศชาย # อายุ20-35 ปี # วุฒิ ม.6 ขึ้นไป # ม...

บริษัท จิ้วฮวด จำกัด

เมืองชลบุรี
5 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. มีความรู้ผลิตภัณฑ์ในเชิงลึก และสามารถทำการสาธิต และการทำการถ่ายทอดให้แก่ลูกค้าได้ทราบ 2. ระบุกลุ่ม...

บริษัท เอสเพรสโซ่แมนซัพพลาย จำกัด

เมืองชลบุรี
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน -จัดเตรียมวัตถุดิบ และปฏิบัติงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง -ตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นและคว...

บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด

พานทอง, ภาคตะวันออก
1 วันที่ผ่านมา