...มยอดขายของบริษัท สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท แน็บ คอมพิวเตอร์ จำกัด วิธีการรับสมัครงาน ติดต่อทางโทรศัพท์คุณพ... 

บริษัท แน็บ คอมพิวเตอร์ จำกัด

เมืองสมุทรสาคร
3 วันที่ผ่านมา
 ...ษลูกฟูก # มีประสบการณ์ด้าน QA/QC # มีทักษะทางด้าน คอมพิวเตอร์ # ผ่านการอบรม ISO 9001 : 2015 สวัสดิการ OT ... 

บริษัท ไทยโมเดอร์นเคส จำกัด

เมืองสมุทรสาคร
1 วันที่ผ่านมา
 ...บการศึกษาปริญญาตรี ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดการ คอมพิวเตอร์ หรืออื่นๆ # มีประสบการณ์ด้านงานสรรหา อย่างน้อย 5 ปี... 

บริษัท แพนฟู้ด จำกัด

เมืองสมุทรสาคร
1 วันที่ผ่านมา
 ...กสารการสมัครงานได้ที่สำนักงานใหญ่ บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด เลขที่ 21 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเ... 

บริษัท เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

เมืองสมุทรสาคร
1 วันที่ผ่านมา
 ...ยุ 23-35 ปี # วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์,คอมพิวเตอร์ # ใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี # มีมนุษย์สัมพันธ์... 

บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด

สามพราน
1 วันที่ผ่านมา