Search Results: 22 ตำแหน่งว่าง

รายละเอียดงาน ซ่อมคอมร้านเกมส์ ซ่อมคียบอร์ด ซ่อมเม้าส์ รายงานของเสีย ซ่อมเก้าอี้มีคนสอน แจ้งปัญหารายงานทุกวัน แ...

บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จำกัด

หาดใหญ่
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.ทดสอบโปรแกรมในส่วนของระบบงาน Banzu Group 2.จัดทำเอกสาร Test Code และ Flow การทำงานระบบ 3.ตรวจสอบ ...

บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด

หาดใหญ่
23 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.สนับสนุนด้านงานขายสินค้า หลักการทำงานของสินค้า และข้อจำกัดของสินค้านั้นๆ 2.จัดทำข้อมูลสนับสนุนงานขา...

บริษัท วี ทู เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

หาดใหญ่
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ดูแลงานด้าน Support ของงาน IT - ควบคุมงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - วิเคราะห์ตรวจสอบ แก...

บริษัท อัครา แกรนด์ จำกัด

หาดใหญ่
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. แก้ไข ซ่อมบำรุง อุปกรณ์ IT ประจำโรงงานและสาขา 2. ดูแลระบบ Network ในโรงงานและสาขา 3. ดูแล...

บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด

หาดใหญ่
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ปฎิบัติงานสำนักงาน ด้านเอกสาร ติดต่อและประสานงานทั้งภายในและภายนอก และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย คุณ...

บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด

คลองหอยโข่ง
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน รับผิดชอบดูแลบำรุงรักษาเซอร์ฟเวอร์ที่ใช้งานภายในบริษัท ดูแลระบบฐานข้อมูล การแบคอัพ การกู้คืน และการตั้...

บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด

หาดใหญ่
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. ดูแลงานด้าน IT Support ขององค์กร 2. จัดหาและจัดซื้ออุปกรณ์ด้าน IT ที่ต้องนำมาใช้งานภายในองค์กร 3...

บริษัท โคกรักษ์ค้าไม้ จำกัด

รัตภูมิ
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - คุณสมบัติผู้สมัคร # วุฒิการศึกษา ปวชใขึ้นไป # สาขาช่างเชื่อม หรือช่างอื่นๆที่เกี่ยวข้อง สว...

บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด

เมืองสงขลา
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ GPS, อุปกรณ์ RFID, Mobile Phone, Software - ให้บริการหลังการขาย - เป...

บริษัท มหาชัยโฟล์คลิฟท์ จำกัด

หาดใหญ่
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ให้บริการ แก้ไขปัญหาทางด้านสารสนเทศ ทั้งHardwaren,Software,Operating System Install,Upgrade Herdware...

บริษัท บริหารสินทรัพย์เอทีเอ็ม จำกัด

เมืองสงขลา
3 วันที่ผ่านมา
 ...างของหน่วยงาน สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จำกัด วิธีการรับสมัครงาน 1. จัดส่ง Resume พร้อ... 

บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จำกัด

หาดใหญ่
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ติดตั้ง วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางด้าน Hardware ของเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์ทั้งห...

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)

หาดใหญ่
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน – จัดทำใบเสนอราคา - จัดทำเอกสารรายการส่งเสริมการขาย / โปรโมชั่น – ตอบคำถามลูกค้าผ่านระบบ Line@ , ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ แอนด์ เอ รีเอเจนท์

หาดใหญ่
4 วันที่ผ่านมา
 ... - โบนัสประจำปี สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท โกลบอล คอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ค จำกัด วิธีการรับสมัครงาน กดส่งใบสมัค... 

บริษัท โกลบอล คอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ค จำกัด

หาดใหญ่
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.Review and evaluates basic systems of internal control to ensure that the system is adequate, efficie...

บริษัท ทีดิก เซาท์ จำกัด (TDIC South Co,.Ltd.)

หาดใหญ่
หนึ่งเดือนที่แล้ว
รายละเอียดงาน - เสนอขายสินค้าประเภท NoteBook (MSI) - แนะนำวิธีการใช้งานของสินค้าให้กับลูกค้า - ดูแลสินค้าและสต...

บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด

หาดใหญ่
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ดูแลและจัดการทวนสอบกระบวนการผลิตถุงมือ พร้อมทั้งจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทวนสอบการผลิตถุงมือทั้งห...

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)

หาดใหญ่
4 วันที่ผ่านมา
 ...0 ปี # วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับงาน # ประสบการณ์ทำงาน... 

บริษัท ทีดิก เซาท์ จำกัด (TDIC South Co,.Ltd.)

หาดใหญ่
2 วันที่ผ่านมา
 ...้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าปริญญา ทางบริหาร/การจัดการ/ คอมพิวเตอร์/บัญชี/หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง # มีทักษะความสามาร... 

บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด และบริษัทในเครือ

เมืองสงขลา
3 วันที่ผ่านมา