...ใหม่ๆ คุณสมบัติผู้สมัคร # จบด้านวิศวกรไฟฟ้า หรือ คอมพิวเตอร์ # รักงานเดินทางต่างจังหวัดเป็นบางครั้ง # มีจิตสาธ... 

บริษัท พงศกรกลการ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน Support User ในส่วน Hardware และ Software โปรแกรมของโรงพยาบาล และโปรแกรมหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ...

โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท

กรุงเทพมหานคร
หนึ่งเดือนที่แล้ว
รายละเอียดงาน ทำการตลาด Online ผ่าน Social Media ต่างๆ เช่น Line, Facebook, Youtube, Google Adwords, SEO และเว็บไซต์...

บริษัท สยามโกลเด้น เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.ตำแหน่งธุรการประจำอพาร์ทเม้นต์ (เพศหญิงเท่านั้น) ระดับพนักงานทั่วไป-ระดับหัวหน้า ต้องการผู้ที่มีควา...

บริษัท ชัยนำวัฒน์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานตามสายการบังคับบัญชา และตามอำนาจหน้าที่ของแผนกซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ซึ่งทำหน...

โรงพยาบาลยันฮี

กรุงเทพมหานคร
15 วันที่ผ่านมา

9000 บาท

รายละเอียดงาน : รายละเอียดงาน 1.สามารถเข้าหัวสายสัญญาณ LAN / FIBER OPTIC 2.สามารถติดตั้งสายสัญญาณสื่อสารได้ 3.ปฏิ...

บริษัท ลิฟวิ่งซอฟต์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
11 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.วางแผนฝึกอบรม 2.อบรมการใช้งานโปรแกรม 3.จัดเตรียมข้อมูล 4.จัดทำคู่มือการใช้งาน คุณสมบัติ เพศ :...

บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
7 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ร่วมวางแผน ค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูล เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิต...

บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท.จำกัด

กรุงเทพมหานคร
7 วันที่ผ่านมา
 ...กสารการสมัครงานได้ที่สำนักงานใหญ่ บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด เลขที่ 21 ถนนพหลโยธิน แขวงสนาบิน เขตดอนเม... 

บริษัท เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
 ...ติผู้สมัคร # สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาวิชา คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง # สามา... 

สมาคมราชกรีฑาสโมสร

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
 ...งานนอกสถานที่) สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท เจ ไอ บี คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป (สำนักงานใหญ่) วิธีการรับสมัครงาน สนใจสมัค... 

บริษัท เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
 ...กสารการสมัครงานได้ที่สำนักงานใหญ่ บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด เลขที่ 21 ถนนพหลโยธิน แขวงสนาบิน เขตดอนเม... 

บริษัท เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

กรุงเทพมหานคร
7 วันที่ผ่านมา
 ...าเป็นพิเศษ # สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้ มีความรู้ คอมพิวเตอร์ # อายุ 25 – 45 ปี วุฒิ ปวช. - ปริญญาตรี # มีความร... 

บริษัท วรรธนามอเตอร์เวอร์ค จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
 ...ยุ 23-35 ปี # วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์,คอมพิวเตอร์ # ใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี # มีมนุษย์สัมพันธ์... 

บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด

นครปฐม
2 วันที่ผ่านมา
 ... # อายุ 25- 30 ปี # จบ ปวส, ปริญญาตรี สาขาการตลาด คอมพิวเตอร์ บัญชี หรือภาษาอังกฤษธุรกิจ # มีรถมาทำงานเอง # ข... 

บริษัท มัลติเทค ฟู้ด แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

เมืองสมุทรปราการ
10 วันที่ผ่านมา
 ...่) สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานใหญ่ บริษัท เจไอบี คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด วิธีการรับสมัครงาน สนใจสมัครงานออนไ... 

บริษัท เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
 ...ส์ต่างๆ # มีพื้นฐานความรู้คอมพิวเตอร์ สามารถซ่อมแซม คอมพิวเตอร์ เบื้องต้นได้ # ต้องการด่วน / สวัสดิการ มีป... 

บริษัท ซีดี ทรี จำกัด

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
 ...มัคร #1.วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป  สาขาวิชา เลขานุการ,คอมพิวเตอร์,บริหารธุรกิจ,การจัดการทั่วไป ,หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข... 

บริษัท ตรังการพิมพ์ จำกัด

เมืองตรัง
3 วันที่ผ่านมา
 ... มั่นใจในตัวเอง แต่ไม่หลงตัวเอง #- สามารถใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ Word,Excel, Powerpoint ได้ดี #- ได้รับวัคซีนป้องกั... 

บริษัท เวลเทคกรุ๊ป จำกัด

กรุงเทพมหานคร
9 วันที่ผ่านมา
 ...# อายุ 26 - 30 ปี # จบ ปวส, ปริญญาตรี สาขาการตลาด, คอมพิวเตอร์,บัญชี,ภาษาอังกฤษธุรกิจ หรือจบวิทยาศาตร์อาหารจะรับการพ... 

บริษัท มัลติเทค ฟู้ด แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

เมืองสมุทรปราการ
18 วันที่ผ่านมา
 ... # เพศชาย / เพศหญิง # อายุ 20 - 40 # จบปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง # สาม... 

บริษัท พีพีดี เกรทเท็สต์ จำกัด

บางกรวย
2 วันที่ผ่านมา
 ...ี่) สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานใหญ่ บริษัท เจไอบี คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด วิธีการรับสมัครงาน สนใจสมัครงานออนไ... 

บริษัท เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
 ...่มเป้าหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร # วุติป.ตรี การตลาด/คอมพิวเตอร์/การจัดการ/บริหารธุรกิจ # มีประสบการณ์ด้านการคิด จั... 

บริษัท อิ่มหมีพีมัน ฟู้ด คอนเซปต์ จำกัด

เมืองเชียงใหม่
4 วันที่ผ่านมา
 ...กสารการสมัครงานได้ที่สำนักงานใหญ่ บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด เลขที่ 21 ถนนพหลโยธิน แขวงสนาบิน เขตดอนเม... 

บริษัท เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

กรุงเทพมหานคร
7 วันที่ผ่านมา
 ...ิผู้สมัคร # เพศหญิง จบ ปวส, ปริญญาตรี สาขาการตลาด คอมพิวเตอร์ บัญชี หรือภาษาอังกฤษธุรกิจ # มีรถทำงานเอง # อาย... 

บริษัท มัลติเทค ฟู้ด แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

เมืองสมุทรปราการ
10 วันที่ผ่านมา
 ... # วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ปวช ขึ้นไป สาขาการตลาด , คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง # สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ... 

บริษัท ที.สัน เทรดมาร์ค จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
 ...ชายหรือหญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี # วุฒิปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ หรือที่สาขาเกี่ยวข้อง # ลง window และ แก้ไขเหตุการณ... 

THAI METROLOGY SYSTEM CO., LTD.

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
 ...ศึกษา ม.6 - ปริญญาตรี # สาขาวิชาออกแบบกราฟฟิกดีไซน์/คอมพิวเตอร์ # มีประสบการณ์การออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ # ยินดี... 

บริษัท จีไอไอซี จำกัด

ปากเกร็ด
3 วันที่ผ่านมา
 ...ย/หญิง อายุ 22 ขึ้นไป # จบการศึกษาตรี สาขาสารสนเทศ, คอมพิวเตอร์, ออกแบบ นิเทศศิลป์, ศิลปกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ... 

บริษัท โบยาเทค (ประเทศไทย) จำกัด

เมืองชลบุรี
4 วันที่ผ่านมา
 ...รี สาขาโลจิสติกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง # สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ Word / excel / Power point ได้ # มีความสามารถในการบ... 

กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่

เกาะสมุย
3 วันที่ผ่านมา