... อื่นๆ : ไม่ระบุ คุณสมบัติเพิ่มเติม : - สามารถใช้งาน คอมพิวเตอร์ ได้ดี - ขับรถยนต์เป็นจะพิจารณาพิเศษ - หากมีประสบการณ์... 

บริษัท ซีทราน เฟอร์รี่ จำกัด

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
8 วันที่ผ่านมา

11000 บาท

 ...มเติม : - พูด - อ่าน - เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี - ใช้งาน คอมพิวเตอร์ ได้ - มีใจรักงานบริการ/สามารถอดทนในสภาวะกดดันสูง/ขยัน... 

บริษัท ซีทราน เฟอร์รี่ จำกัด

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
8 วันที่ผ่านมา
 ...ซมที่อยู่อาศัย , รถยนต์ , การศึกษาต่อ , บรรเทาทุกข์ , คอมพิวเตอร์ · เงินช่วยเหลือ : คลอดบุตร , การศึกษาบุตร , ประสบอัค... 

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
8 วันที่ผ่านมา

10500 บาท

 ...นเป็นกะตามเวลาห้างได่ **มีความรู้สินค้าอุปกรณ์ IT และ คอมพิวเตอร์ เบื้องต้น ------------------สมัครงาน ส่งประวัติส่วนตั... 

Central Group

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2 วันที่ผ่านมา
 ...รี สาขาโลจิสติกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง # สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ Word / excel / Power point ได้ # มีความขยัน อดทน ซื... 

กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่

เกาะสมุย
3 วันที่ผ่านมา
 ...รี สาขาโลจิสติกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง # สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ Word / excel / Power point ได้ # มีความสามารถในการบ... 

กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่

เกาะสมุย
1 วันที่ผ่านมา
 ...การศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท สาขาการตลาด 2. สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ MS.Office ได้เป็นอย่างดี 3. มีบุคลิคภาพ อัธยาศัย มนุ... 

Al's Resort

เกาะสมุย
28 วันที่ผ่านมา